در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
موضوعات نقاشی-1

موضوعات نقاشی-1

        قسمت اول موضوعات نقاشی ،یکی از مباحث موجود در  تفسیر نقاشی را می توانید از  فایل های ضمیمه موجود در قسمت پایین، دانلود نمائید.

نقاشی کودکان |

نقش رنگ ها در نقاشی کودکان

نقش رنگ ها در نقاشی کودکان

        نقش رنگ ها در نقاشی کودکان ،یکی از مباحث موجود در  تفسیر نقاشی را می توانید از  فایل های ضمیمه موجود در قسمت پایین، دانلود نمائید.

نقاشی کودکان |

جهت نقاشی و وسعت خطوط ترسیمی

جهت نقاشی و وسعت خطوط ترسیمی

    جهت نقاشی و وسعت خطوط ترسیمی ،یکی از مباحث موجود در  تفسیر نقاشی را می توانید از  فایل های ضمیمه موجود در قسمت پایین، دانلود نمائید.

نقاشی کودکان |

نقاشی در کدام بخش صفحه-3

نقاشی در کدام بخش صفحه-3

    قسمت سوم نقاشی در کدام بخش صفحه ،یکی از مباحث موجود در  تفسیر نقاشی را می توانید از  فایل های ضمیمه موجود در قسمت پایین، دانلود نمائید.

نقاشی کودکان |

نقاشی در کدام بخش صفحه-2

نقاشی در کدام بخش صفحه-2

     قسمت دوم نقاشی در کدام بخش صفحه ،یکی از مباحث موجود در  تفسیر نقاشی را می توانید از  فایل های ضمیمه موجود در قسمت پایین، دانلود نمائید.

نقاشی کودکان |

نقاشی در کدام بخش صفحه-1

نقاشی در کدام بخش صفحه-1

    قسمت اول نقاشی در کدام بخش صفحه ،یکی از مباحث موجود در  تفسیر نقاشی را می توانید از  فایل های ضمیمه موجود در قسمت پایین، دانلود نمائید.

نقاشی کودکان |

راز و رمز نقاشی کودکان

راز و رمز نقاشی کودکان

  راز و رمز موفقیت ،یکی از مباحث موجود در  تفسیر نقاشی را می توانید از فایل های ضمیمه موجود در قسمت پایین دانلود نمائید.

نقاشی کودکان |

استمرار طرح 6 ساعت تدریس مدیران و معاونان مدارس

استمرار طرح 6 ساعت تدریس مدیران و معاونان مدارس

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات گفت: براساس تصمیم کمیته برنامه ریزی استان ها ،اجرای طرح 6 ساعت تدریس مدیران و معاونین مدارس همانند سال های قبل ادامه دارد.

خبر,برگزیده |

آخرین فرصت ثبت سفارش خرید کتاب درسی 24 امشب اعلام شد

آخرین فرصت ثبت سفارش خرید کتاب درسی 24 امشب اعلام شد

تنها قریب 290هزار نفر (5 درصد)،تاکنون نسبت به ثبت سفارش خرید کتاب اقدام نکرده اندکه تاکید می کنم این عزیزان از فرصت باقی مانده استفاده و نسبت به ثبت سفارش خرید کتاب خود اقدام نمایند.

خبر,برگزیده |

« ۱  ۲  ۳ ۴ »
۱۲ از ۱۰۷۷۰ نتیجه
۳ از ۸۹۸ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰