در حال بارگذاری ...
  
 • مدرسه تلویزیونی ایران امروز 23 دی

  تهران (پانا) - برنامه مدرسه تلویزیونی ایران امروز پنج‌شنبه 23 دی اعلام شد.

  برنامه مدرسه تلویزیونی ایران امروز پنج‌شنبه 23 دی به این شرح است:

  شبکه ‌آموزش:

  فنی و حرفه ای و کاردانش :

  ساعت ۸ تا ۸:۳۰
  صابون سازی - مشترک همه پایه ها - شاخه فنی و حرفه ای

  ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰۰
  عکاسی - مشترک همه پایه ها - شاخه فنی و حرفه ای

  پایه ابتدایی :

  ساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۴:۰۵
  فارسی و نگارش پایه اول

  ساعت ۱۴:۰۸ تا ۱۴:۲۸
  فارسی و نگارش پایه دوم

  ساعت ۱۴:۳۲ تا ۱۵:۵۲
  بازی و ریاضی پایه سوم

  ساعت ۱۴:۵۵ تا ۱۵:۱۵
  فارسی و نگارش پایه چهارم

  ساعت ۱۵:۱۸ تا ۱۵:۳۸
  بازی و ریاضی پایه پنجم

  ساعت ۱۵:۴۰ تا ۱۶:۰۰
  بازی و ریاضی پایه ششم

  متوسطه اول :

  ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰
  کار و فناوری پایه هفتم

  ساعت۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰
  کار و فناوری پایه هشتم

  ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰
  کار و فناوری پایه نهم

  متوسطه دوم :

  ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۷:۵۰
  زیست شناسی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

  ساعت ۱۷:۵۰ تا ۱۸:۱۰
  زیست شناسی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

  ساعت ۱۸:۱۰ تا ۱۸:۳۵
  شیمی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

  ساعت ۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰
  شیمی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

  شبکه قرآن :

  ساعت ۸
  درس اصول عقاید ۱ رشته علوم و معارف اسلامی

  ساعت ۸:۳۰

  درس تاریخ اسلام ۱
  رشته علوم و معارف اسلامی

  ساعت ۱۱
  درس هدیه های آسمانی پایه ششم دبستان

  ساعت ۱۱:۲۰
  درس اموزش قرآن پایه ششم

  شبکه امید :

  حل تمرین
  ساعت ۱۰:۳۰
  درس: زیست ۳
  پایه: دوزادهم

  درس: شیمی ۳
  پایه: دوازدهم
  مشاوره
  زیست دهم
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران