در حال بارگذاری ...
    
  • پایه دهم
  • 
  • 
  • فیلم آموزشی فصل دوم- قسمت اول فیزیک دهم

    مبحث: ویژگی های فیزیکی مواد (حالت های ماده و برخی ویژگی های آن، نیروهای بین مولکولی)
    نظرات کاربران