در حال بارگذاری ...
  • اعلام نفرات برتر آزمون سراسری سال 1395

    نفرات برتر هر یک از گروههای ازمایشی پنجگانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان آزمون سراسری سال 1395 به شرح ذیل اعلام می گردد.
    نظرات کاربران