در حال بارگذاری ...
  
 • دوم دبیرستان
 • 
 • 
 • جزوه فصل اول شیمی 2

  شما به این فایل دسترسی ندارید، جهت دانلود این فایل عضو پورتال و یا وارد سیستم شوید.

  جزوه حاضر شامل مباحث زیر است: --- انواع ماده از دیدگاه مولکولی (ماده خالص، ماده --- نظریه دالتون، اصول نظریه دالتون، اشکالات نظریه دالتون بر اساس مدل های جدید --- داستان حباب شیشه ای، پرده اول (لامپ های تبلیغاتی)، پرده دوم (پرتو کاتدی)، پرده سوم (اشعه ایکس) --- مدل اتمی تامسون (مدل کیک کشمشی یا هندوانه ای)، نتایج مدل تامسون --- آزمایش اول رادرفورد (مطالعه ی پدیده پرتوزایی) --- آزمایش دوم رادرفورد (تعیین موقعیت بارهای منفی و مثبت در اتم) --- مدل اتمی رادرفورد --- کشف پروتون --- عدد اتمی (اندازه گیری تعداد پروتون ها) --- نکات عدد اتمی --- کشف نوترون --- جرم اتمی و عدد جرمی --- چند تست کنکور از بحث های ارائه شده --- پدیده ایزوتروپی --- ایزوتروپ، ویژگیهای ایزوتروپها --- مثال از بحث ایزوتروپ ها، مثال های کاربردی --- ارائه چند تست کنکور --- آتش بازی و کشف ساختار اتم --- طیف نشری خطی هیدروژن --- آمادگی برای المپیاد --- مدل اتمی بور (مدل منظومه شمسی) --- معایب مدل بور --- مدل کوانتومی (مدل امروزی)، تعریف اوربیتال --- عددهای کوانتومی، عدد کوانتومی اصلی، عدد کوانتومی اوربیتالی یا فرعی، عدد کوانتومی مغناطیسی --- اصل طرد پائولی، عدد کوانتومی اسپین --- تست کنکور از بحث عدد کوانتومی --- آدرس دادن به اوربیتال --- ارائه مثال و حل تشریحی آن از بحثهای قبلی --- قواعد مهم در رابطه با عددهای کوانتومی و....................
  شماره فایل: 3619
  حجم فایل: 387.30 KB
  نام منبع: iranmodares.com
  تعداد بازدید: 1822 | آخرین بازدید:







  نظرات کاربران