در حال بارگذاری ...

افزایش دستمزد «با سواد کردن هر بیسواد» به ۴۲۰ هزار تومان

افزایش دستمزد «با سواد کردن هر بیسواد» به ۴۲۰ هزار تومان

شماره فایل: 1841
حجم فایل: 12.80 KB | اندازه تصویر: 250 * 150
تعداد بازدید: 740 | آخرین بازدید:


دانلود