در حال بارگذاری ...
  
 • قیمت تمام کتب پایه دوم و ششم دبستان اعلام شد

  مجموع قیمت کتاب‌های جدیدالتألیف دوم دبستان در سال تحصیلی 92ـ91 ، 45 هزار ریال و ششم دبستان 67 هزار ریال است.

  قیمت کتاب‌های پایه دوم دبستان شامل کتاب هدیه‌های آسمانی ۶۵۰۰ریال، کتاب علوم تجربی ۶۵۰۰ ریال، کتاب آموزش قرآن ۹۰۰۰ریال، کتاب ریاضی با قیمت ۱۰هزار ریال، کتاب فارسی ۸۵۰۰ ریال و کتاب فارسی (کتاب کار) ۴۵۰۰ریال است.
  قیمت کتاب‌های پایه ششم دبستان شامل کتاب فارسی (مهارت‌های نوشتاری) ۴۰۰۰ ریال، کتاب فارسی ۸۰۰۰ ریال، کتاب هدیه‌های آسمانی ۵۰۰۰ریال، کتاب آموزش قرآن ۹۰۰۰ ریال، کتاب ریاضی یازده هزار ریال، کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان با قیمت 12 هزار ریال، کتاب کار، تفکر و پژوهش۴۰۰۰ ریال، کتاب علوم تجربی ۶۵۰۰ ریال و کتاب کار و فناوری ۷۰۰۰ ریال است.
  مطالب مرتبط

  مدارس منطقه سیزده تهران

  مدارس منطقه سیزده تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۱۳ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  مدارس منطقه دوازده تهران

  مدارس منطقه دوازده تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۱۲ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  مدارس منطقه یــازده تهران

  مدارس منطقه یــازده تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۱۱ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  مدارس منطقه ده تهران

  مدارس منطقه ده تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۱۰ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  مدارس منطقه نـــه تهران

  مدارس منطقه نـــه تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۹ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  نظرات کاربران