در حال بارگذاری ...

بازی های گروهی

با کلیک بر روی هریک از موارد ذیل، امکان مشاهدۀ بازی گروهی موردنظر برایتان فراهم می گردد.

بازی های یک دقیقه ای
 
 
 بازی بشنو و جواب بده
 
بازی نمایش از قصه معلم
 بازی پرتاب توپ
 
بازی کلمه سازی با صدای آخر کلمات
 بازی ورزش کردن به همراه شعرخواندن
 
بازی و آهنگ سازی (اول ابتدایی)
بازی و سرگرمی جمله سازی در گروه (اول ابتدایی)
 
بازی و سرگرمی با کارت ( اول ابتدایی)
بازی و سرگرمی با کلمات(اول ابتدایی) بازی جمله سازی با کلمات(اول ابتدایی)
 
بازی والدین با فرزندان(اول ابتدایی)
 
ساختن جمله در بازی(دوم ابتدایی)
بازی امتیاز بیشتر با تعداد حرف های کلمه(دوم ابتدایی)
 
بازی با واژه نامه های کتاب بخوانیم (سوم ابتدایی)
بازی با هم معنی و هم خانواده کلمات (چهارم ابتدایی) بازی با مشاغل کتابهای درسی(سوم ابتدایی)
مطالب مرتبط

بازخوردها و شعر های توصیفی در مورد دانش آموزان

بازخوردها و شعر های توصیفی در مورد دانش آموزان

معلمان عــــزیز : اگر از نوشتن مکرر افرین و صد افرین در پایه مشق بچه ها خسته شده اید و به دنبال طرحی دیگر برای تشویق دانش اموزان خود هستید .اگر طالب شیوه ای تاثیر گذار در کنترل تکالیف دانش اموزان خود هستید . استفاده از این مجموعه را به شما توصیه می کنیم .

|

نظرات کاربران (1)