در حال بارگذاری ...
  
 • بررسی پدپده خشونت در مدارس

  خشونت از نظرجنسیت در مدارس دخترانه بیش از مدارس پسرانه می باشد و از نظرنوع مدارس در مدارس دولتی خشونت بیش از مدارس غیرانتفاعی می باشد

  چنانچه فرایند تعلیم و تربیت در فضای روانی مناسبی صورت گیرد، طبیعتآ دانش آموزان نیز از تعلیم و تربیت و پیشرفت مناسبی برخوردار خواهند شد ، در صورتی که بررسی ها نشان می دهد کودکان در مدارس گرفتار خشونت های آگاهانه یا نا آگاهانه دست اندرکاران آموزشی می باشند، که تا ثیرات بسیاری برروان آنان می گذارد از طرفی نظر به این که عامل اصلی تحقق اهداف آموزشی ، معلمان هستند که باید از صلاحیت های علمی، روانی، عاطفی برخوردار باشند، تا به تبع آن دانش آموزان از تنش های روانی ، عاطفی آسیب ندیده و شرایط لازم برای تحصیل کودکان فراهم آید. در این بررسی عامل خشونت به عنوان عامل مخل تعلیم و تربیت هدف قرارداده شده است.
  این طرح که بر اساس پژوهش های اسنادی و کیفی تهیه شده است چیستی اموردر آن مطرح است نه چرایی، و به عنوان « بررسی زمینه ای» تلقی می شود شاید زمینه اجرای طرح های اساسی تری واقع گردد.
  بخشی از نتایج حاصل از این بررسی به شرح زیر می باشد :

  معلمان ذهنیت متفاوتی از خشونت دارند. دیدگاه برخی به خشونت جنبه آشکار و فیزیکی آن است . در صورتی که خشونت به صورت های متفاوت زیر می باشد: کلامی، روانی، نمادین، سا ختاری(رییس ومرئوسی)،  محرومیت از کلاس، جریمه، نگاههای غضبناک معلم، سوء استفاده از نمره، محرومیت از کلاس ، امتحانات مکرر، قوایدخشک و بدون انعطاف ، محدودیت بیش از حد ، ممانعت از رفع نیازهای ضروری، ارتباطات نا مناسب اولیای مدارس با دانش آموز، عدم رعایت قوانین مصوب مطرح شده ، ایجاد فضای رقابت، و.........

  از جمله عوامل کاهش خشونت در مدارس به شرح زیر ارایه شده است :
  _ اجرای کارگاه های آموزشی مهارت های زندگی سبب افزایش آستانه صبرو تحمل معلمان می باشد
  _  کاستن مشکلات معیشتی معلمان،ایجاد فضای همکاری صمیمانه میان اولیا و مربیان
  _ ایجاد کلاس هایی با فضا های مناسب و استاندارد، توسعه علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ، بکارگیری نیروهای علمی، فرهنگی مجرب در مدارس، ایجاد جذابیت لازم برای حرفه ی معلمی

  خشونت از نظرجنسیت در مدارس دخترانه بیش از مدارس پسرانه می باشد و از نظرنوع مدارس در مدارس دولتی خشونت بیش از مدارس غیرانتفاعی می باشد
  شایسته است درپژوهش های آتی وضعیت خشونت در مدارس دخترانه . پسرانه و نیز در مدارس دولتی و غیرانتفاعی مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد.
  مطالب مرتبط

  برگزاری کلاس‌های آموزشی درسی تا زمان بازگشایی رسمی مدارس ممنوع شد

  برگزاری کلاس‌های آموزشی درسی تا زمان بازگشایی رسمی مدارس ممنوع شد

  تهران (پانا) - سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران با تاکید ممنوعیت برگزاری هرگونه کلاس آموزشی درسی و رفع اشکال حضوری تا زمان بازگشایی رسمی مدارس بیان کرد با توجه به مساعد نبودن شرایط فعلی کشور، مدارس نباید کلاس‌های آموزشی برگزار کنند.

  |

  نظرات کاربران