در حال بارگذاری ...
  
 • راه های ارتباط مدیر با دانش آموز

  موفقیت در هر جمعی مستلزم این است که آن محیط را خوب بشناسیم و از نظرات و دیدگاه های افرادی که در آن محیط هستند، شناخت کافی داشته باشیم. بدون ارتباط با افراد این شناخت به دست نمی آید.

   

  چنین وضعیتی در محیط های مدرسه خصوصا در مدارس متوسطه اهمیت دو چندان دارد. چون ما در محیط های مدرسه آینده یک ملت را رقم می زنیم.

  برای همین ما باید ضمن داشتن وجدان کاری از مسئولیت پذیری بالایی نیز بر خوردار باشیم.

  در پی چنین توضیحاتی است که مسئولیت سنگین مدیران در شناخت و ارتباط با دانش آموزان مشخص می شود. حقیقت این است که بدون ارتباط با دانش آموزان و بدون آگاهی از نظرات دیدگاه ها و نگرش های آنان از آنچه که در مدرسه می گذرد و یا باید بگذرد. امکان یک مدیریت خوب در مدرسه وجود ندارد.

  در همین راستاست که مدیر مدرسه باید

  جلسات انجمن و اولیا را فعال کند تا بتواند با آگاهی از آنچه که مسائل از دریچه آنان نگریسته می شود، مدیریت کارآمدی را اعمال کند.

  ارتباط با اولیا دانش آموزان در واقع نوعی ارتباط با دانش آموزان است چون قسمتی از برداشت های دانش آموزان در اولیا آن ها تجلی پیدا کرده است.

  علاوه بر این ما بر فرزندان آن ها مدیریت می کنیم و آن ها برای ما مهم هستند که بدانیم چه دیدگاهی در مورد مسائل مختلف مدرسه دارند و انتظارات آن ها چگونه است و چگونه می توانیم با همکاری آن ها دانش آموزان را برای رسیدن به اهداف آموزشی و تربیتی سوق دهیم.

   اما بسیاری از مدیران ما به انجمن و اولیا اعتقاد کمتری دارند. و یا اگر اعتقاد دارند در این زمینه کم کاری می کنند. شاید هم مهارت لازم را برای کار کردن ندارند.

   

  ارتباط با اولیا دانش آموزان و فعال سازی جلسات انجمن و اولیا یک واقعیت است نه به قول برخی فرمالیته است و نه در صورت لزوم، فقط به درد برخی کارهای خدماتی می خورند.

   

  آیا به نظر شما، اگر ما از دیدگاه ها و نگرش ها و انتظارات دانش آموزان و اولیا آن ها آگاهی داشته باشیم و بتوانیم از آن ها در اداره مدرسه کمک بگیریم خوب می توانیم مدیریت کنیم یا نه خود به تنهایی همه چیز را به عهده بگیریم و همه چیز را از دریچه خود بنگریم. و به جای چند دست، تنها یک دست داشته باشیم. به جای ارزش گذاری، توجهی به آن ها نکنیم. به جای بسیج نیروها، تنها خود باشیم؟

   

  از جمله راه های ارتباط مدیر با دانش آموزان می تواند سخنرانی مدیر سرصف و یا درکلاس ها باشد. مدیر می تواند با ایجاد صندوق ارتباط با مدیر مدرسه از دیدگاه ها و نظرات دانش آموزان خود در مدیریت مدرسه بهره جوید.

  برگزاری جلسات شورای دانش آموزی و ارتباط های موردی و خصوصی می تواند از راه های دیگر ارتباط مستقیم و نزدیک تر مدیر با دانش آموزان باشد.

   

  از عواقب ناشی از عدم ارتباط مدیر با دانش آموزان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1- عدم آشنایی مدیر با نظرات و دیدگاه های دانش آموزان در مورد مسائل مدرسه.

  2- عدم آشنایی مدیر با مشکلات دانش آموزان.

  3- عدم آشنایی دانش آموزان با دیدگاه ها و انتظارات مدیریت مدرسه.

  4- تضعیف یا نبود حس همکاری دانش آموزان در رابطه با مسائل مربوط به مدرسه.

  5- بروز این اعتقاد که دانش آموزان مدیر مدرسه را بی لیاقت، بی خیال، زور گو و بی عرضه می دانند.

  6- عدم ارزش گذاری روی دانش آموزان و حکومت بر کسانی که ما به آن ها اهمیت نمی دهیم.

  7- عدم شناخت بسیاری از مشکلات که از دید ما پنهان است.
  مطالب مرتبط

  محور تحول در آموزش و پرورش، مدرسه است

  محور تحول در آموزش و پرورش، مدرسه است

  عدالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در پرتوی تعلیم و تربیت شکل می‌گیرد/ نقش مدیران در شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموز و تعلیم و تریت، بی‌بدیل است/ شرط انجام یک مدیریت موفق، هدف‌دار بودن و کنترل فرآیندهاست

  |

  «مدرسه» چشمه جوشان تحول است

  «مدرسه» چشمه جوشان تحول است

  همه معاونان آموزش و پرورش، بخشنامه‌های دانش‌آموزی را پیش از ابلاغ در اختیار مجلس قرار دهند تا بررسی و تایید شود

  |

  ساخت کلاه ایمنی هوشمند توسط دانش آموزبیرجندی

  ساخت کلاه ایمنی هوشمند توسط دانش آموزبیرجندی

  صادف پدر سخت اورا آشفته کرده بود هر لحظه با خود می اندیشید اگر اتفاقی برای پدرم می افتاد چه می کردم دائم صحنه را برای خودش مرور می کردیازده سالش بود ولی این اتفاق چنان تاثیری در روحیه اش گذاشته بود که نمیتوانست آن را لحظه ای از ذهنش دور کند باخود می اندیشید اگر دایی من نبودکه ...

  |

  نظرات کاربران