در حال بارگذاری ...

مدارس متوسطه دوره اول دخترانه منطقه 21 تهران

جنسیت مقطع نام نوع نشانی تلفن
دخترانه متوسطه دوره اول امام حسین دولتی تهرانسر- بلوار یاس- بعد از خ نفت جنوبی- پ75 44504290
دخترانه متوسطه دوره اول دانش تهرانسر غیردولتی بلوار نیلوفر شرقی- خ نفت جنوبی- کوچه36- پ2 44503725 44512837
دخترانه متوسطه دوره اول شهدای کارگر غیردولتی بلوار نیلوفر شرقی- بلوار اصلی تهرانسر- خ گلناز- خ41 44509800
دخترانه متوسطه دوره اول شهید طاهریان دولتی بلوار نیلوفر شرقی- بلوار یاس- نرسیده به بلوار اصلی تهرانسر 44519181 44536518
دخترانه متوسطه دوره اول عترت دولتی تهرانسر غربی- خ رجایی- کوچه پندیار- پ64 44504630
دخترانه متوسطه دوره اول میثاق دولتی تهرانسر غربی- خ رجایی- کوچه پندیار- پ66 44571429
دخترانه متوسطه دوره اول ولایت دولتی تهرانسر- بلوار یاس- بعد از خ نفت جنوبی- پ77 44504390
مطالب مرتبط

نظرات کاربران