در حال بارگذاری ...

سوالات تئوری و عملی استاندارد مهارتی شاخه کاردانش

در این بخش شما عزیزان می توانید نمونه سوالات تئوری و عملی شاخه کاردانش را دانلود نمائید.

تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه 2 (رشته های الکتروتکنیک-الکترونیک-برق قدرت)

 

آزمون نهایی تئوری درس-خرداد 89 (استان اصفهان)  
آزمون نهایی تئوری درس-شهریور 89 (استان اصفهان) آزمون نهایی عملی درس-خرداد 89 (استان اصفهان)
آزمون نهایی تئوری درس-دیماه 86 (استان اصفهان) آزمون نهایی درس-شهریور 87 (استان اصفهان)
سوال عملی آزمون تعمیر ماشین های الکتریکی درجه 2  سوال تئوری آزمون تعمیر ماشین های الکتریکی درجه 2 
آزمون تعمیر ماشین های الکتریکی درجه 2 (راهنمای تصحیح عملی) راهنمای تصحیح آزمون تئوری استاندارد مهارتی-تعمیرکار ماشینهای الکتریکی درجه 2

 

کارور plc درجه 2 (رشته های الکتروتکنیک-الکترونیک-برق قدرت)

 

آزمون و راهنمای تصحیح عملی مهارتی خرداد 89-شهرستانهای استان تهران  
سوالات نقشه نهایی-خرداد 88 (استان اصفهان) آزمون و راهنمای تصحیح تئوری مهارتی خرداد 89-شهرستانهای استان تهران
آزمون نهایی تئوری-دیماه 88 (استان اصفهان) آزمون نهایی عملی- دیماه 88 (استان اصفهان)
سوالات نقشه نهایی-دیماه 88 (استان اصفهان) سوالات نقشه و برنامه نویسی نهایی-شهریور 88 (استان اصفهان)
آزمون نهایی تئوری-شهریور 88 (استان اصفهان) آزمون نهایی عملی-شهریور 88 (استان اصفهان)
آزمون نهایی تئوری-خرداد 88 (استان اصفهان) آزمون نهایی عملی-خرداد 88 (استان اصفهان)
سوال تئوری-سال 89 سوال عملی-سال 89

 

برق صنعتی درجه 2 (رشته های الکتروتکنیک-الکترونیک-برق قدرت)

 

آزمون نهایی تئوری- خرداد 89 (استان اصفهان) آزمون نهایی تئوری-شهریور 89 (استان اصفهان)
سوالات تئوری کشوری-سال 91-1390  آزمون نهایی تئوری-شهریور 87 (استان اصفهان)
سوالات مسابقه عملی کشوری-سال 91-1390 سوالات مسابقه عملی کشوری-سال 90-1389 
لیست تجهیزات مسابقه عملی کشوری-سال 90-1389 لیست تجهیزات مسابقه عملی کشوری-سال 91-1390

 

برق ساختمان (رشته های الکتروتکنیک-الکترونیک-برق قدرت)

 

آزمون و راهنمای تصحیح عملی مهارتی درجه1خرداد 89-شهرستانهای استان تهران  
آزمون نهایی عملی (رسم فنی) درجه2-شهریور 88 (استان اصفهان) آزمون و راهنمای تصحیح تئوری مهارتی درجه1خرداد 89-شهرستانهای استان تهران
آزمون نهایی عملی درجه 2-شهریور 88 (استان اصفهان) آزمون نهایی تئوری درجه 2 -شهریور 88 (استان اصفهان)
آزمون نهایی تئوری درجه 1 -خرداد 88 (استان اصفهان) آزمون نهایی تئوری درجه 1 -شهریور 88 (استان اصفهان)
آزمون نهایی عملی درجه 1- شهریور 88 (استان اصفهان) کلید آزمون نهایی عملی درجه 1- شهریور 88 (استان اصفهان)
آزمون نهایی تئوری درجه 2-خرداد 88 (استان اصفهان) آزمون نهایی عملی با کلید درجه 1 -خرداد 88 (استان اصفهان)
سوال تئوری آزمون برق ساختمان درجه 1 -خرداد 89 سوال عملی آزمون برق ساختمان درجه 1 
سوالات عملی مسابقه کشوری-سال 90-1389  سوالات تئوری کشوری رشته ساختمان سال 91-1390 
لیست تجهیزات مسابقه عملی کشوری-سال 90-1389 سوالات تئوری کشوری-سال 90-1389 
مطالب مرتبط

مدارس منطقه هشـــت تهران

مدارس منطقه هشـــت تهران

برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۸ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

|

مدارس منطقه شــش تهران

مدارس منطقه شــش تهران

برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۶ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

|

مدارس منطقه پنــــج تهران

مدارس منطقه پنــــج تهران

برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۵ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

|

نظرات کاربران (1)