در حال بارگذاری ...
  
 • بازی با هم معنی و هم خانواده کلمات

  توجه : این بازی و سرگرمی برای دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی می باشد

  همکار گرامی سلام


  مورد 1:

  کارت هایی تهیه کنید . روی کارت ها کلماتی از کتاب بخوانیم که دارای ( هم خانواده ، هم معنی ، صفت ، منادا، قید زمان ، مخالف و ......) بنویسید و داخل جعبه ای قرار دهید .


  روی تابلوی کلاس ( روی دیوار ) یا روی یک صفحه ی مقّوایی بزرگ، نکته هایی را که در ارتباط با کلمه های داخل جعبه در نظر دارید مانند : هم خانواده ، هم معنی و ....) را بنویسید . برای مثال اگر روی کارتی کلمه ی " شجاع " نوشته شده ، هم معنی کلمه"نترس" را روی تابلو بنویسید .  مورد 2:

  دانش آموزان را به دو یا سه گروه تقسیم کنید.  

  برای هر گروه توپ کوچکی تهیه کنید.  

  گروه ها در مقابل تابلو بایستند.  

  نفر اول هر گروه از داخل جعبه کارتی بردارد.  

  با اعلام شروع بازی از طرف معلّم ، نکته ی مربوط به آن کارت را از روی تابلو پیدا کند و بلند بگوید . سپس توپ را به سمت آن کلمه روی تابلو پرتاب کند و به آخر صف گروه برود. مثال : اگر روی کارت کلمه ی " خورشید " باشد کلمه ی مربوط به آن صفت " درخشان " را روی تابلو پیدا می کند و بلند می گوید صفت خورشید، درخشان بعد توپ را به سمت کلمه ی درخشان پرتاب می کند .


  نفر بعدی به ترتیب بیان شده ، بازی را ادامه می دهد. 


  گروهی که سریع تر به نفر آخر برسد ، برنده محسوب می شود.  

  مطالب مرتبط

  مدارس منطقه سیزده تهران

  مدارس منطقه سیزده تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۱۳ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  مدارس منطقه دوازده تهران

  مدارس منطقه دوازده تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۱۲ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  مدارس منطقه یــازده تهران

  مدارس منطقه یــازده تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۱۱ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  مدارس منطقه ده تهران

  مدارس منطقه ده تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۱۰ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  نظرات کاربران (1)