در حال بارگذاری ...
  
 • بازی والدین با فرزندان

  توجه : این بازی و سرگرمی برای دانش آموزان پایه اول ابتدایی می باشد

  والدین گرامی


  بازی 1:

  به همراه خانواده به طبیعت یا بوستان نزدیک محلّ زندگی تان بروید.  

  یک نفر از اعضای خانواده نام رنگی را بگوید . مثلاً رنگ سبز .  

  بقیه افراد خانواده به جست و جوی آن رنگ در محیط بپردازد .( مثلاً برگ درخت، چمن و ...)  

   

  هر کس بتواند مصداق بیشتری از رنگ را در طبیعت پیدا کند، برنده است .  

   

  بازی 2:

  در یک جمع فامیلی این بازی را با کودک خود انجام دهید .  

  از او بخواهید چشم هایش را ببندد .  

  افراد مختلف فامیل او را صدا بزنید .( مثلاً : مادر ، زن عمو، عمه و ....)  

  از کودک خود بخواهید پاسخ هر فرد را با عنوان فامیلی اش بدهد.  

  برای مثال : وقتی عمه او را صدا می زند کودک شما پاسخ می دهد بله عمه جون و.....

  هریک از اعضای خانواده برگه ی کاغذ و مدادی تهیه می کند.  

  سپس به ترتیب هر نفر یک صدا بگوید.  

  همه ی افراد نام سه حیوان را بنویسند که با آن صدا شروع می شود.  

  هر کس زودتر تمام کند ایست می دهد و دیگر کسی چیزی نمی نویسد.  

  کسی ایست داده ابتدا خودش کلمه هایش را می خواند و امتیاز می دهد . ( مثلاً هر کلمه ۵ امتیاز )  

  بقیه هم به ترتیب می خوانند و به خودشان امتیاز می دهند.  

  بازی ادامه پیدا می کند و در پایان هر کس امتیاز های خود را جمع می بندد.  

   

  کسی که بیشترین امتیاز را بگیرد ، برنده است.  
  مطالب مرتبط

  مدارس منطقه سیزده تهران

  مدارس منطقه سیزده تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۱۳ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  مدارس منطقه دوازده تهران

  مدارس منطقه دوازده تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۱۲ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  مدارس منطقه یــازده تهران

  مدارس منطقه یــازده تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۱۱ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  مدارس منطقه ده تهران

  مدارس منطقه ده تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۱۰ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  نظرات کاربران