در حال بارگذاری ...
  
 • دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی مشهد (در حال بروز رسانی)

   

  جنسیت

  نام

  نوع

  ناحیه

  آدرس

  تلفن

  دخترانه

  زکیه

  عادی-دولتی

  4

  بلوارفرامرزعباسی 36

  6057510

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی شمس

  غیردولتی

  4

  انتهاى بلوارسجادنرسیده به پل هوایی حاشیه خیابان

  6068321

  دخترانه

  ریحانه النبی

  عادی-دولتی

  4

  آخرعامل 20مترى حجت حجت 17

  7241312

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی بی بی فاطمه عاصمی

  عادی-دولتی

  4

  بلوارابوطالب 20مترى حجت میدان شهیدابراهیم وکیلی

  7241667

  دخترانه

  الزهرا

  عادی-دولتی

  4

  خ خواجه ربیع کوچه حسین باشی کوچه چمن افروز

  7251244

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی پروین

  عادی-دولتی

  4

  میدان راهنمائی اول خ آبکوه گلچهره 1

  7269003 7260000

  دخترانه

  یاسمن

  عادی-دولتی

  4

  چهارراه میدان بارخ حدادتهرانی

  7274567

  دخترانه

   محمودیه

  عادی-دولتی

  4

  مطهرى شمالی مطهرى 43

  7310591

  دخترانه

  شرف

  عادی-دولتی

  4

  انتهاى مطهرى شمالی شهرک امام ایثارگران 9

  7315100

  دخترانه

  حسین ملایی

  عادی-دولتی

  4

  بلوارخیام شمالی شهرک پردیس خ زمرد

  7516014

  دخترانه

  طلوع فجر

  عادی-دولتی

  4

  کارخانه قندآبکوه سه راهی کارخانه خیابان کارگر

  7610999

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی ور

  غیردولتی

  4

  بلوارسجادبزرگمهرابتداى جامی

  7613433

  دخترانه

  شهداى بانک صادرات

  عادی-دولتی

  4

  ششصددستگاه پشت مسجدبعثت

  7614404

  دخترانه

  کوثر

  عادی-دولتی

  4

  بلوارسجادخیابان بزرگمهر

  7615029

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی فضیلت

  غیردولتی

  4

  بلوارسجادچهارراه بهاربهار 1

  7617420

  دخترانه

  دکترعالیه ترابی زاده

  عادی-دولتی

  4

  فلکه بوعلی شهرک آیت اله سعیدى

  7617858

  دخترانه

  قدس

  عادی-دولتی

  4

  اول فلسطین 26پلاک 6پشت آتش نشانی

  7619514

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی فضیلت

  غیردولتی

  4

  بزرگمهرشمالی -بزرگمهر 6

  7688641

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی دهخدا

  غیردولتی

  4

  خ سلمان فارسی پلاک 36

  8405580

  دخترانه

  نوربخش

  عادی-دولتی

  4

  خیابان آبکوه خیابان دانشسرا

  8411566

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی صاحب الزمان (ع )

  غیردولتی

  4

  مطهرى جنوبی 22پلاک 116

  8417443

  دخترانه

  ر دبیرستان و پیش دانشگاهی امام حسین (ع )

  غیردولتی

  4

  میدان سعدى انتهاى سناباد

  8419035

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی دهخدا

  غیردولتی

  4

  خ سلمان فارسی پلاک 36

  8420582

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی دانش پویان

  غیردولتی

  4

  راهنمایی -ابوسعیدابوالخیر-بین گلچهره وآفرین

  8434854

  پسرانه

  ابتکار 2

  عادی-دولتی

  5

  مهرآبادبعدازمسجدالرضا

  2571100

  پسرانه

  جماران

  عادی-دولتی

  5

  طلاب میدان امت

  2590000

  پسرانه

  آیت اله کاشانی 1

  عادی-دولتی

  5

  طلاب خیابان وحید(دریا )وحید 9

  2704400

  پسرانه

  گل یاس

  غیردولتی

  5

  طلاب خیابان میثم میثم 16پلاک 25

  2730858

  پسرانه

  گلشن اندیشه

  غیردولتی

  5

  طلاب خیابان شهیدمفتح مفتح 32قبل ازچهارراه اول

  2766827

  پسرانه

  آیت اله طالقانی

  عادی-دولتی

  5

  شهرک شهیدرجایی حر)1ده مترى ساختمان )بین مه ریز19و 21

  3713167

  پسرانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی حاج حبیب الله عدالتیان

  عادی-دولتی

  5

  روبروى میدان باررضوى شهرک اقدسیه

  3715300

  پسرانه

  جوادالائمه (ع )

  عادی-دولتی

  5

  شهرک شهیدباهنرانتهاى 30مترى طالقانی

  3960077

  دخترانه

  رستگارمقدم

  عادی-دولتی

  5

  مهرآبادشهرک الزهرائمیلان سوم

  2592900

  دخترانه

  هدایت 1

  عادی-دولتی

  5

  طلاب میدان شهیدمفتح (گلشور )ابتداى بلوارنبوت

  2595605

  دخترانه

   امام علی (ع )

  عادی-دولتی

  5

  میدان باررضوى ابتداى شهرک الزهراکوچه مرضیه

  2599699

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی ره پویان علم

  غیردولتی

  5

  طلاب خیابان شهیدعلیمردانی بین 1و 3پلاک 51

  2720071

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی شهیدبنت الهدى صدر

  عادی-دولتی

  5

  طلاب میدان عسکریه طباطبایی 13

  2722030

  دخترانه

  شهیدحسینی محراب 1

  عادی-دولتی

  5

  طلاب خیابان وحید(دریا )وحید 20جنب درمانگاه حضرت مهدى (عج

  2730066

  دخترانه

  مصلی

  عادی-دولتی

  5

  بلوارمصلی مصلی 3

  3646496

  دخترانه

  وحید 1

  عادی-دولتی

  5

  بلواروحدت قبل ازچهارراه مقدم طبرسی جنب شرکت نفت

  3685873

  دخترانه

  فاطمیه (س )

  عادی-دولتی

  5

  شهرک شهیدرجایی حر)1ده مترى ساختمان )مه ریز 21

  3710052

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی امام رضا(ع )

  غیردولتی

  5

  شهرک شهیدرجایی حر 2

  3710122

  دخترانه

  سمیه

  عادی-دولتی

  5

  شهرک شهیدرجایی خیابان پورسینا(بازه شیخ )

  3712026

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی شهرآرا- 1

  عادی-دولتی

  5

  شهرک شهیدرجایی بین حر60و)62ایستگاه چاه مومنی )

  3712325

  دخترانه

  الزهرا

  عادی-دولتی

  5

  شهرک شهیدرجایی بین حر60و)62ایستگاه چاه مومنی )

  3722088

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی المهدى 2

  عادی-دولتی

  5

  شهرک شهیدرجایی حر)28جاده کنه بیست )کنه بیست 62

  3727073

  دخترانه

  حضرت زینب (س )

  عادی-دولتی

  5

  شهرک شهیدرجایی حر 27

  3751397

  پسرانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی پژوهش

  غیردولتی

  6

  هفت تیر 2

  886314

  پسرانه

  امام حسین (ع )

  غیردولتی

  6

  بلواروکیل آباددادگر 19

  5018601

  پسرانه

  غلامرضاباقرزاده چهارجویی

  عادی-دولتی

  6

  کوى آب وبرق جنب شهرک ولی عصر

  5024080

  پسرانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی دریاى نور

  غیردولتی

  6

  سامانیه

  8614195

  پسرانه

  قائم مقام فراهانی

  عادی-دولتی

  6

  قائم مقام 26

  8660670

  پسرانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی فرهنگیان ثارالله

  عادی-دولتی

  6

  بلواروکیل آبادنبش قائم مقام فراهانی 17

  8670015

  پسرانه

  مولوى

  عادی-دولتی

  6

  بلواروکیل آبادخ سرو

  8671040

  پسرانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی شرف- بزرگسالان شرف

  غیردولتی

  6

  بلواروکیل آبادنبش قائم مقام فراهانی

  8675145

  پسرانه

  سیدرضی

  عادی-دولتی

  6

  بلوار7تیرمقابل زائرسراى شرکت نفت

  8676670

  پسرانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی بعثت

  غیردولتی

  6

  سه راه زندان ستارى 13

  8682777

  پسرانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی دانیال

  عادی-دولتی

  6

  رضاشهرخ خاقانی شمالی

  8780002

  پسرانه

  فردوسی

  غیردولتی

  6

  بلوارپیروزى نبش پیروزى 23

  8781381

  پسرانه

  شهیدحسین نیا

  عادی-دولتی

  6

  رضاشهر/دهخدا/دهخدا 15

  8786889

  پسرانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی درخشان

  غیردولتی

  6

  هاشمیه 6و 8

  8814509

  پسرانه

  شهیدمظلوم آیت اله دکتربهشتی

  عادی-دولتی

  6

  هاشمیه 18شهیدصارمی 24

  8816362

  پسرانه

  خیرمیرزاجوادباقرزاده

  عادی-دولتی

  6

  بلوارسرافرازان سرافراز 9

  8828411

  پسرانه

  قائم مقام فراهانی 2

  عادی-دولتی

  6

  قائم مقام 26

  86660670

  پسرانه- دخترانه

  پژوهشسراى دانش آموزى

  عادی-دولتی

  6

  بلواردانشجو-بلوارفرهنگ جنب آ.پ .ناحیه 6مشهد

  8662232

  دخترانه

  آزمایشگاه مرکزى جابرابن حیان

  عادی-دولتی

  6

  آب وبرق فلکه 800

  680690

  دخترانه

  علی افشارنژاد

  عادی-دولتی

  6

  شهرک شهربانی

  5017060

  دخترانه

  مرحوم قاسمی

  عادی-دولتی

  6

  بلوارسرافرازان رهایی 1

  8228000

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی سیماى دانش

  غیردولتی

  6

  هفت تیر 11

  8479627

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی اخترتوس

  غیردولتی

  6

  بلواروکیل آبادنبش ارشاد پ 64

  8616393

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی کانون علم

  غیردولتی

  6

  بلواروکیل آبادبلوارهاشمیه -بین هاشمیه 18و 20

  8617576

  دخترانه

  تحقیقی

  عادی-دولتی

  6

  بلوارپیروزى چهارچشمه 12

  8620707

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی نیلوفر

  غیردولتی

  6

  بلواروکیل آبادقائم مقام فراهانی 6پلاک 5

  8673697

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی طباطبائی

  غیردولتی

  6

  هفت تیر28پلاک 14

  8675022

  دخترانه

  هدى

  عادی-دولتی

  6

  بلواروکیل آبادشهرک صدف

  8676242

  دخترانه

  شهیدصدر

  عادی-دولتی

  6

  آب وبرق 800مترى

  8677021

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی سیماى دانش

  غیردولتی

  6

  هفت تیر 11

  8679627

  دخترانه

  امام حسین (ع )

  غیردولتی

  6

  وکیل ابادصدف انتهاى صدف 2پ 82

  8681649

  دخترانه

  اسلامبولچی

  عادی-دولتی

  6

  بلواروکیل آبادبلوار7تیرمیلان دوم سمت راست

  8681800

  دخترانه

  مجتمع امام حسن مجتبی

  عادی-دولتی

  6

  بلواروکیل آباد،61غدیر 22

  8691730

  دخترانه

  فاطمه زهرا(س )

  عادی-دولتی

  6

  بلوارلادن لادن 26

  8695333

  دخترانه

  سمائ

  غیردولتی

  6

  وکیل آبادشریف 23

  8695611

  دخترانه

  فرزانه

  عادی-دولتی

  6

  رضاشهرفرخی 5

  8782021

  دخترانه

  فرزانه 2

  عادی-دولتی

  6

  رضاشهرفرخی 5

  8788667

  دخترانه

  بعثت

  غیردولتی

  6

  وکیل اباد 61غدیر 8

  8901039

  پسرانه

  شرکت فرش

  عادی-دولتی

  7

  م 2بلوارفلاحی چهارراه راه آهن حسابی 32

  6011504

  پسرانه

  محمودیه شماره 3

  عادی-دولتی

  7

  م 2حجاب 75

  6018272

  پسرانه

  جابربن حیان

  عادی-دولتی

  7

  م 1امامت 68

  6047755

  پسرانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی امیرکبیر

  غیردولتی

  7

  1مدرس نبش مدرس 13پلاک 45

  6058461

  پسرانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی استادشهریار

  غیردولتی

  7

  م 1بلواروکیل آبادنرسیده به ب دانش آموز

  6070751

  پسرانه

  شرکت فرش

  عادی-دولتی

  7

  م 2بلوارفلاحی چهارراه راه آهن حسابی 32

  6211504

  پسرانه

   قفلی بزرگسالان

  عادی-دولتی

  7

  م 2قاسم آبادحجاب 52

  6214330

  پسرانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی ادیب

  غیردولتی

  7

  م 2نبش فلاحی 72و 49

  6613148

  پسرانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی رسا- بزرگسالان رسا

  غیردولتی

  7

  م 2شاهدنبش شاهد 26

  6614947

  پسرانه

  رنگرز

  عادی-دولتی

  7

  م 2تقاطع استادیوسفی واندیشه

  6624805

  پسرانه

  سرداران شهید

  عادی-دولتی

  7

  م 2بلوارفلاحی 1

  6627068

  پسرانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی سماءشماره 3

  غیردولتی

  7

  م 2قاسم آبادامامیه 23

  6631011

  پسرانه

  شهیدصیادشیرازى

  عادی-دولتی

  7

  م 2شاهد 57

  6634347

  پسرانه

  ملامحمدبجنوردى

  عادی-دولتی

  7

  م 3جاده قدیم سعادت 17بعدازکارخانه پپسی

  6656203

  پسرانه

  امام خمینی

  عادی-دولتی

  7

  م 1بلواردانش آموز 10

  8932040

  پسرانه

  حاج سیداحمدخمینی

  عادی-دولتی

  7

  م 1نبش دانش آموز 2

  8935355

  دخترانه

  محجوب

  عادی-دولتی

  7

  م 4جاهدشهربوستان 10

  5216848

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی اسمائ

  غیردولتی

  7

  2قاسم آبادفلاحی -45پلاک 17

  6017287

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی پیام هدایت

  غیردولتی

  7

  م 1آزادشهرسیدمرتضی 1

  6018017

  دخترانه

  بزرگسالان زهراى مرضیه

  عادی - دولتی

  7

  بلوار امامت،امامت 25،داخل دبیرستان سمیه

  36094210

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی سمیه

  عادی-دولتی

  7

  م 1امامت 25

  6043020

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی یاسمن- بزرگسالان یاسمن

  غیردولتی

  7

  م 1دانشجو19دانش آموز30پ 28

  6050303

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی مهر- بزرگسالان مهر

  غیردولتی

  7

  م 1بین معلم 35و 33

  6061792

  دخترانه

  فاضله

  عادی-دولتی

  7

  م 1سیدرضی 41چهارراه اول

  6076477

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی منصوره بادامچی

  عادی-دولتی

  7

  م 2حجاب 81

  6214292

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی اسمائ

  غیردولتی

  7

  م 2شاهد 54

  6221030

  دخترانه

  دانش

  عادی-دولتی

  7

  م 3جاده قدیم قوچان خیابان زمان 8

  6582111

  دخترانه

  فرهیختگان

  عادی-دولتی

  7

  م 2بین حسابی 11و 13

  6614050

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی مشکوه

  غیردولتی

  7

  م 2نبش فلاحی 1

  6614130

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی سمائ 4

  غیردولتی

  7

  2بلوارادیب جنب شرکت گاز

  6614995

  دخترانه

  جوادمهدیزاده نیا

  عادی-دولتی

  7

  م 2شهرک رازى رازى 13

  6620055

  دخترانه

  زهراى مرضیه

  عادی-دولتی

  7

  م 2بلوارشریعتی 39

  6620386

  دخترانه

  صیرفی

  عادی-دولتی

  7

  م 2اندیشه 22

  6631085

  دخترانه

  صیرفی

  عادی-دولتی

  7

  م 2اندیشه 22

  6631085

  دخترانه

  شرکت زمزم

  عادی-دولتی

  7

  م 2فلاحی 9

  6636070

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی سپیده نمازى خواه

  عادی-دولتی

  7

  م 3جاده قوچان جنب پمپ بنزین

  6655003

  دخترانه

  فرهنگیان

  عادی-دولتی

  7

  م 1دانشجو17چهارراه اول

  8930303

  دخترانه

  طوبی

  عادی-دولتی

  7

  م 1دانش آموز20و 18

  8931144

  پسرانه

  پیش دانشگاهی هنرسینا

  عادی-دولتی

  1

  خ کاشانی بین چهارراه زرینه وهاشمی نژادجنب اداره ناحیه 1

  2225841

  پسرانه

  پیش دانشگاهی امام صادق (ع )

  عادی-دولتی

  1

  گازشرقی

  2702122

  پسرانه

  پیش دانشگاهی طالقانی

  عادی-دولتی

  2

  خیابان خسروى نوکوچه ظهوریان

  2225892

  پسرانه

  پیش دانشگاهی شهیددستغیب

  عادی-دولتی

  4

  بلوارسجادزنبق جنوبی

  7687766

  پسرانه

  پیش دانشگاهی خامنه اى

  عادی-دولتی

  5

  طلاب میدان عسکریه مجتمع آموزشی

  2705449

  پسرانه

  پیش دانشگاهی آیت ا...خامنه اى

  عادی-دولتی

  5

  بلواروحدت وحدت 7

  3685634

  پسرانه

  پیش دانشگاهی پژوهش

  غیردولتی

  6

  هفت تیر2پ 38

  8689354

  پسرانه

  پیش دانشگاهی رافتی

  عادی-دولتی

  7

  م 2قاسم آبادشاهد15نبش مروارید 10

  6627732

  دخترانه

  پیش دانشگاهی تدین (بزرگسالان )

  عادی-دولتی

  1

  کوى طلاب خ رسالت رسالت 18پ 5

  2700710

  دخترانه

  پیش دانشگاهی سوره (بزرگسالان )

  غیردولتی

  3

  اول خیابان سنابادازطرف میدان سعدى

  8410556

  دخترانه

  پیش دانشگاهی فائزه

  غیردولتی

  3

  خیابان دانشگاه دانشگاه 16

  8549709

  دخترانه

  پیش دانشگاهی فیوضات

  عادی-دولتی

  4

  ایستگاه سراب ک سجادى

  2225900

  دخترانه

  پیش دانشگاهی البرز

  غیردولتی

  4

  خیابان سنابادبین ارم وکلاهدوز

  8441849

  دخترانه

  پیش دانشگاهی شهیداسماعیل پورطرقی

  عادی-دولتی

  5

  بلوارمیرزاکوچک خان بلوارشهیداسماعیل پورطرقی

  2590520

  دخترانه

  پیش دانشگاهی بنت الهدى صدر

  عادی-دولتی

  5

  بلواروحدت قبل ازچهارراه مقدم طبرسی جنب شرکت نفت

  3685873

  دخترانه

  پیش دانشگاهی حضرت زهرا(س )

  عادی-دولتی

  6

  بلواردانشجودانشجو 6

  8672893

  دخترانه

  پیش دانشگاهی بزرگسالان فرهنگ

  عادی-دولتی

  6

  بلواروکیل ابادصدف 6

  8699492

  دخترانه

  پیش دانشگاهی فاطمه امیرى

  عادی-دولتی

  6

  رضاشهرپشت مسجدالمهدى

  8782021

  دخترانه

  پیش دانشگاهی پویندگان علم

  غیردولتی

  6

  بلواروکیل آبادنبش وکیل آباد 8

  8834090

  دخترانه

  پیش دانشگاهی ریحانه

  عادی-دولتی

  7

  م 1امامت 35

  6046397

  دخترانه

  پیش دانشگاهی بشرى

  عادی-دولتی

  7

  م 1دانش آموز 5

  6076716

  دخترانه

  بزرگسالان عقیله بنی هاشم

  عادی - دولتی

  7

  بلوار امامت،امامت 25،داخل دبیرستان سمیه

  36094210

  دخترانه

  پیش دانشگاهی مصلی نژاد

  عادی-دولتی

  7

  م 2قاسم آبادفلاحی 27

  6226634

   


   
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران (3)