در حال بارگذاری ...
  
 • بازنشستگی فرهنگیان بیمار با تایید کمیسیون یا شورای پزشکی

  کارکنان و فرهنگیان بیمار در صورت ارایه درخواست و تایید کمیسیون یا شورای پزشکی بازنشسته می شوند.

  در بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش با امضای وحید کیارشی آمده است: در اجرای ماده 121 قانون بودجه سال 1392 کل کشور ، مقتضی است در صورت ارایه درخواست توسط کارکنان دارای بیماری با تایید کمیسیون یا شورای پزشکی آن استان، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط بازنشسته نمایند.

  براساس این گزارش، مشمولان سایر قوانین بازنشستگی بویژه ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری از ساز و کار قانونی خود پیروی خواهند کرد.

  در این بخشنامه، نظارت دقیق بر اجرا و رعایت عدالت در مورد مشمولان قانون مزبور مورد تاکید قرار گرفته است




  مطالب مرتبط

  بانک ملی کارت منزلت برای فرهنگیان صادر می کند

  بانک ملی کارت منزلت برای فرهنگیان صادر می کند

  بانک ملی استان لرستان در راستای تکریم شان معلم، بدون هیچگونه محدودیت و خارج از نوبت به فرزندان فرهنگیان تسهیلات ازدواج اعطاء و برای کلیه فرهنگیان هم کارت منزلتی را صادر می کند.

  |

  فرهنگیان حقوق مکمل دریافت می کنند

  فرهنگیان حقوق مکمل دریافت می کنند

  مدیرعامل مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از اجرای طرح جدیدی برای فرهنگیان تحت عنوان طرح ١٠٠ (حقوق مکمل فرهنگیان) در آینده نزدیک خبر داد و ٢٥ مزیت آن را برشمرد.

  |

  نظرات کاربران