در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول ناحیه 1کرج

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس
  متوسطه دوره اول پسرانه شهید آخوندی 1 شاهد خ برغان
  متوسطه دوره اول نامشخص مجتمع آموزشی شاهد 1   عظیمیه خ فردوس
  متوسطه دوره اول نامشخص مرکز آموزشی شهید باهنر  1   عظیمیه بلوار بسیج 
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران (1)