در حال بارگذاری ...
    
  • مدارس ابتدایی دخترانه کرمانشاه

     

    جنسیت مقطع نام نوع ناحیه آدرس تلفن
    دخترانه ابتدایی سلمان فارسی رجائی عادی دولتی 1 خ صابونی کوى نظام 7226968
    دخترانه ابتدایی ادب رجایی عادی دولتی 1 خ افشارطوس جنب دبیرستان بیهقی 8239671
    دخترانه ابتدایی الهام باهنر عادی دولتی 1 دولت آبادسه راه شرکت جنب دبستان سارى اصلانی 8260361
    دخترانه ابتدایی الهام رجائی عادی دولتی 1 دولت آبادسه راه شرکت جنب دبستان سارى اصلانی 8260361
    دخترانه ابتدایی دوازده بهمن رجائی عادی دولتی 1 چهارراه منزه روبروی بیمارستان امام خمینی 7234432
    دخترانه ابتدایی شهیدبهروزکرم بسی باهنر عادی دولتی 1 دولت آبادچهل مترى 8261539
    دخترانه ابتدایی شهیدبهزادکیانوش رجائی عادی دولتی 1 دولت آبادانتهاى چهل مترى 8263838
    دخترانه ابتدایی شهیدحسین فهمیده رجائی عادی دولتی 1 خ کمربندى پایین ترازبیمارستان سینا 7273706
    دخترانه ابتدایی شهیدمحمدرضاخاطرى (رجایی ) عادی دولتی 1 خ عشایرکوى خانه هاى سازمانی کارگران 8243471
    دخترانه ابتدایی فردوسی رجائی عادی دولتی 1 بهارکوى شهیدعلیرضامعصومی 7227083
    دخترانه ابتدایی فروغی باهنر عادی دولتی 1 خیابان چهل مترى سیروس کوچه صاحب جمعی 7237701
    دخترانه ابتدایی جماران باهنر عادی دولتی 1 خ عشایرروبروى خانه هاى سازمانی کوى شهیدعباس پیله ور 8244614
    دخترانه ابتدایی حاج محمدتقی اصفهانی رجائی عادی دولتی 1 خیابان جوانشیرضلع شرقی زیرپل هوایی داخل بن بست 7222634
    دخترانه ابتدایی شهیدرضایوسف پورباهنر عادی دولتی 1 انتهاى خ بهارترمینال غرب اسلام آباد 7232317
    دخترانه ابتدایی کوثرباهنر عادی دولتی 1 شهرک جلالیه 8260947
    دخترانه ابتدایی کشاورزباهنر عادی دولتی 1 حومه کرمانشاه دهستان میاندربندشهرک شهیدعسگرى 2242186
    دخترانه ابتدایی توحیدرجائی عادی دولتی 1 کرمانشاه چشمه روضان 7240343
    دخترانه ابتدایی شهیدحمیدلرستانی باهنر عادی دولتی 1 سراب نیلوفرشهرک دکتربهشتی 2262046
    دخترانه ابتدایی شهیدمهدى نقیب زاده رجائی عادی دولتی 1 روستاى چمن زین العابدین 776162
    دخترانه ابتدایی شهیدنامجورجائی عادی دولتی 1 روستاى دره دراز  
    دخترانه ابتدایی مهدیه باهنر عادی دولتی 1 جاده سراب نیلوفرروستاى دره دراز  
    دخترانه ابتدایی حدیث (باهنر ) عادی دولتی 1 دولت آباد40مترى 8262098
    دخترانه ابتدایی احسان گروه شهیدرجائی عادی دولتی 1 میدان جمهورى اسلامی 7239533
    دخترانه ابتدایی شهیدرجایی (باهنر ) عادی دولتی 1 جاده سنندج روستاى کرناچی 4279222
    دخترانه ابتدایی شهیدسرتیپ محمدهاشم آل آقاباهنر عادی دولتی 1 شهرک شهیدآل آقا 7241015
    دخترانه ابتدایی آناهیتاقبائیان رجایی عادی دولتی 1 ابتداى خیابان بهار 7222660
    دخترانه ابتدایی آناهیتاقبائیان باهنر عادی دولتی 1 ابتداى خیابان بهار 7257834
    دخترانه ابتدایی دبستان شهیدنادرى خواه (باهنر ) عادی دولتی 1 شهرک پردیس 7247666
    دخترانه ابتدایی امام حسن (ع )رجایی عادی دولتی 1 شهرک امام خمینی (ره ) 8279090
    دخترانه ابتدایی آتوساقبائیان شهیدباهنر عادی دولتی 1 خیابان مصورى 7224419
    دخترانه ابتدایی نسیم عادی دولتی 6 شهرک الهیه میدان شاهد ابتدای ورودی شهرک قلعه کهنه  
    دخترانه ابتدایی شهید جهان ارا عادی دولتی 6 شهرک الهیه خیابان طالقانی ورودی شهرک قلعه کهنه  
    دخترانه ابتدایی نگین عادی دولتی 6 شهرک بهداری پشت پارک قائم  
    دخترانه ابتدایی بلال حبشی  عادی دولتی 6 میدان حافظ خیابان دهخدا خیابان پروین اعتصامی  
    دخترانه ابتدایی شاهد4 شاهد 6 میدان حافظ خیابان دهخدا خیابان پروین اعتصامی  
    دخترانه ابتدایی گل نرگس غیردولتی 6 ابتدای بلوار عطار جنب مجتمع میثاق  
    دخترانه ابتدایی بصیرت  عادی دولتی 1 حافظیه خیابان 17 متری  
    دخترانه ابتدایی شهید شمشادیان عادی دولتی 1 شهرک چقاگلان   
    دخترانه ابتدایی علوم پزشکی غیردولتی 1 حافظیه خیابان رازی  
    دخترانه ابتدایی پاسدار عادی دولتی 1 بلوار زن - خیابان نفت - خیابان مددکاران   
    دخترانه ابتدایی محمدرضا اقبال عادی دولتی 1 بلوار شهید بهشتی - منازل مسکونی صد دستگاه - خیابان پنجم   
    دخترانه ابتدایی هجرت عادی دولتی 1 بلوار نوبهار - روبه میدان مرکزی  
    دخترانه ابتدایی آل طاهر عادی دولتی 1 بلوار سی متری دوم - خیابان تعزیرات   
    دخترانه ابتدایی سما غیردولتی 1 22بهمن - بلوار نوبهار- بعد از میدان مرکزی کوچه 128  
    دخترانه ابتدایی شاهد4 عادی دولتی 1 22بهمن - انتهای بلوار نوبهار  
    دخترانه ابتدایی مفید غیردولتی 1 22بهمن - کوچه اول برق  
    نظرات کاربران