در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوم کرمان (در حال بروز رسانی)

   

  جنسیت

  نام

  نوع

  ناحیه

  آدرس

  تلفن

  دخترانه

  ابوریحان شهدائ 15

  عادی-دولتی

  1

  ابوذرجنوبی کوى ش 13

  2531960

  پسرانه

  علامه طباطبائی

  عادی-دولتی

  1

  بزرگراه امام خیابان امام علی (ع )

   

  دخترانه

  دبیرستان وپیش دانشگاهی علوم ومعارف اسلامی هدى

  عادی-دولتی

  1

  بلواررسالت نرسیده به دانشگاه آزاد

  3220036

  پسرانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی ثارالله

  غیردولتی

  1

  پانصددستگاه بلوارامام حسین (ع )

  2521112

  220208

  2513616

  دخترانه

  تیمسارحسین مددى

  عادی-دولتی

  1

  جاده کوهپایه روبروى خانه سالمندان

  3511480

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی ایران زمین

  غیردولتی

  1

  چهارراه احمدى ابتداى احمدى غربی

  2267130

  332387

  دخترانه

  حضرت خدیجه (س )

  عادی-دولتی

  1

  خ 17شهریورکوجه شماره 4

  3342040

  پسرانه

  هنرستان علوم وفنون ادارى تدبیر

  غیردولتی

  1

  خ ابوذرکوچه شماره 32

  2512760

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی عدالت

  غیردولتی

  1

  خ احمدغربی چهارراه اسفندیارى

  223323

  2519094

  2225084

  پسرانه

  جهش

  غیردولتی

  1

  خ استقلال جنب پاسگاه شماره 3

  2518444

  پسرانه-دخترانه

  آزمایشگاه مرکزى ابن سینا

  عادی-دولتی

  1

  خ استقلال خ پروین اعتصامی غربی ک دکترصفوى

  2519339

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی پرورش

  غیردولتی

  1

  خ استقلال کوچه استقلال ساختمان پزشکان

  48767

  269641

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی دوازده فروردین

  عادی-دولتی

  1

  خ استقلال کوى مهدوى

  2516955

  دخترانه

  ثارالله

  غیردولتی

  1

  خ خرمشهربلوارامام حسین (ع )

  234055

  پسرانه

  شهدائ 10

  عادی-دولتی

  1

  خ خواجوکوچه شهیدجمهرى خامنه

  2516406

  پسرانه

  شهیدمحمدمنتظرى

  عادی-دولتی

  1

  خ سربازسه راه 17شهریورجنب مدرسه فرهنگ

  3218254

  دخترانه

  جمال الدین اسدآبادى

  عادی-دولتی

  1

  خ -سربازکوچه 30

  3311524

  پسرانه

  شهیدباهنر

  عادی-دولتی

  1

  خ سربازکوى شماره 20

  3323570

  پسرانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی ولیعصر(عج )

  عادی-دولتی

  1

  خ شهیدمصطفی خمینی

  2224457

  دخترانه

  گلستان

  غیردولتی

  1

  خ شهیدمصطفی خمینی ابتداى خیابان رازى

  224825

  دخترانه

  علامه دهخدا

  عادی-دولتی

  1

  خ کوهرى ک شهیدعمارت ساز

  2223457

  پسرانه

  بزرگسالان علامه امینی

  عادی-دولتی

  1

  خ مدرس

  3312286

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی رستگاران

  غیردولتی

  1

  خ مدرس ابتداى خ سلمان فارسی کوچه شماره 11

  3322387

  2448767

  پسرانه

  امام صادق (ع )

  عادی-دولتی

  1

  خ مدرس نبش کوجه شهیداخلاقی

  3322250

  پسرانه

  دبیرستان وپیش دانشگاهی آفرینش

  غیردولتی

  1

  خ مطهرى جنب مسجدآیت الله صالحی

  2521112

  2516660

  پسرانه

  استادشهیدمطهرى

  عادی-دولتی

  1

  خ میرزاآقاخان جنب گروههاى آموزشی

  3223860

  دخترانه

  دکترمحمدعلی باخدا

  عادی-دولتی

  1

  خیابان ابوذرشمالی کوچه روبروى بانک سپه

  2510753

  پسرانه

  آفرینش

  غیردولتی

  1

  خیابان شهیدمطهرى جنب کوچه مسجدآیت ا...صالحی

  2516660

  پسرانه

  سمائ

  غیردولتی

  1

  دانشگاه آزاداسلامی کرمان

  3214677

  دخترانه

  پروین احمدى نژاد

  عادی-دولتی

  1

  سرآسیاب فرسنگی کوچه 22شهیدمغفورى کوچه مزار

  3415067

  دخترانه

  دبیرستان وپیش دانشگاهی دکترحسابی

  عادی-دولتی

  1

  شهرک شهیدایرانمنش خ استخرشناروبروى نانوایی

  3225633

  دخترانه

  دبیرستان وپیش دانشگاهی نبوت

  عادی-دولتی

  1

  ضلع غربی پارک مطهرى کوى سیدالشهدائ

  2514878

  دخترانه

  جنت

  غیردولتی

  1

  کرمان

  3211772

  پسرانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی وحدت

  غیردولتی

  1

  کرمان خ احمدغربی نرسیده به 4راه آسیاباد

  220208

  2520101

  پسرانه

  علوم

  غیردولتی

  1

  کرمان خ -فیروزه کوچه شماره 8پلاک 25وزپلاک 51

  2520101

  پسرانه

  دبیرستان وپیش دانشگاهی علوم ومعارف اسلامی صدرا

  عادی-دولتی

  1

  کرمان خ میرزاآقاخان کوچه 38

  3220013

  دخترانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی اندیشه شایستگان

  عادی-دولتی

  1

  کرمان میدان خواجوجنب کانون امام علی (ع )

  2269396

  22393964

  دخترانه

  دبیرستان وپیش دانشگاهی شهداى خرداد

  عادی-دولتی

  1

  کوهپایه کرمان روستاى ده لولو

  4110093

  دخترانه

  آزادى

  عادی-دولتی

  1

  گلدشت خ -حجتی کرمانی

  3210180

  دخترانه

  نبوت

  غیردولتی

  1

  میدان خواجوى کرمانی کوچه داورانی

  229055

  پسرانه

  دبیرستان و پیش دانشگاهی دکترشریعتی

  عادی-دولتی

  1

  میدان شهدائبن بست مشتاق

  223768

  دخترانه

  دبیرستان وپیش دانشگاهی حجاب

  عادی-دولتی

  2

  اختیارآباد

  2532399

  پسرانه

  ولایت

  عادی-دولتی

  2

  اختیارآباد

  2364

  دخترانه

  دبیرستان وپیش دانشگاهی حاج حسین شجاعی

  عادی-دولتی

  2

  باغین بلوارحاج حسین شجاعی

  3372869

  پسرانه

  شهداباغین

  عادی-دولتی

  2

  باغین بلوارشرکت زراعی

  3372087

  دخترانه

  ولی عصرشماره یک

  عادی-دولتی

  2

  بلوارپارادیس 20مترى دانشجوجنب مخابرات

  2711992

  پسرانه

  دبیرستان وپیش دانشگاهی جلالیه

  غیردولتی

  2

  بلوارجمهورى اسلامی بلوارامیرکبیرانتهاى بلوارجلالیه

  2110143

  پسرانه

  دبیرستان وپیش دانشگاهی بوعلی

  غیردولتی

  2

  بلوارجمهورى اسلامی بلواربوعلی

  2120313

  2115409

  دخترانه

  فرهنگیان

  عادی-دولتی

  2

  بلوارجمهورى اسلامی -کوى فرهنگیان

  2116896

  پسرانه

  دبیرستان وپیش دانشگاهی علوم پزشکی

   

  2

  بلوارجمهورى خ امام جمعه خ ویلا

  55556

  دخترانه

  دبیرستان وپیش دانشگاهی ریحانه

  غیردولتی

  2

  بلوارجمهورى روبروى حوض نخعی

  2443777

  2444824

  دخترانه

  مهدوى

  غیردولتی

  2

  بلوارجمهورى نبش ک مسجدامام رضا

  2121670

  دخترانه

  آدینه فکور

  غیردولتی

  2

  بلوارجهادک 35پلاک 45

  2729362

  دخترانه

  دبیرستان وپیش دانشگاهی روشنگر

  غیردولتی

  2

  بلوارحمزه ک 14

  2444082

  پسرانه

  قدس

  عادی-دولتی

  2

  بلوارشهیدمفتح

  2713681

  پسرانه

  هدف

  غیردولتی

  2

  بلوارشیرازخ حافظیه

  2445304

  پسرانه

  هدف (بزرگسالان )

  غیردولتی

  2

  بلوارشیرازشهرک شهیدرجایی خ حافظ

  2445232

  پسرانه

  پسرانه مولوى

  غیردولتی

  2

  بلوارهوانیروزکوچه 42

  2810594

  پسرانه

  دبیرستان وپیش دانشگاهی خواجوى کرمانی

  غیردولتی

  2

  جاده تهران روبروى اداره راه ک آل محمد

  56611

  پسرانه

  فجر

  غیردولتی

  2

  چهارراه طهماسب آبادخ جهادک 2

  2442279

  پسرانه

  دبیرستان وپیش دانشگاهی مهرایران

  غیردولتی

  2

  خ 24آذرک 33

  2445152

  پسرانه

  ثامن الحجج

  عادی-دولتی

  2

  خ 24آذرک 55

  2445089

  پسرانه

  فرهنگیان جیحون

  عادی-دولتی

  2

  خ ابوحامدکوچه شماره 4

  2225100

  پسرانه

  دبیرستان وپیش دانشگاهی پیشتازان

  غیردولتی

  2

  خ امام جمعه اولین کوچه سمت چپ

  2442382

  دخترانه

  دبیرستان وپیش دانشگاهی کوثردانش

  غیردولتی

  2

  خ امام جمعه خ توحیدپلاک 40و 42

  2455400

  2444326

  دخترانه

  خاص فرهنگ (ستوده )

  عادی-دولتی

  2

  خ بهمنیارک 24

  2464792

  دخترانه

  دبیرستان وپیش دانشگاهی فرزانه

  عادی-دولتی

  2

  خ بهمنیارک آبنوس بعدازپارک ک دوم

  2441184

  پسرانه

  دبیرستان وپیش دانشگاهی فاضل 1

  غیردولتی

  2

  خ بهمنیارک شماره 4

  42173

  2453428

  دخترانه

  دبیرستان وپیش دانشگاهی سروش

  غیردولتی

  2

  خ بهمنیارک شماره 8

  2448553

  پسرانه

  دبیرستان وپیش دانشگاهی نیما

  غیردولتی

  2

  خ بهمنیارک شهیدعلی ضیائ

  2474884

  پسرانه

  آزمایشگاه مرکزى زکریاى رازى

  عادی-دولتی

  2

  خ بهمنیارکوچه شماره 8شهیدبدرالدینی

  40252

  پسرانه

  دارالعلوم

  غیردولتی

  2

  خ بیست مترى دانشجوک درمانگاه شماره یک

  2713933

  دخترانه

  فاطمیه

  عادی-دولتی

  2

  خ پاسداران روبروى اداره کل

  2716453

  دخترانه

  دبیرستان وپیش دانشگاهی نرجس خاتون

  عادی-دولتی

  2

  خ پاسدارن خ ولی عصر

  2716520

   

   

   
  مطالب مرتبط

  صنایع دستی استان کرمان

  صنایع دستی استان کرمان

  معرفی صنایع دستی کرمان و سوغات توریست پسند کرمان یکی از شهرهای تاریخی مرکز ایران است که جاذبه های دیدنی فراوانی دارد. این شهر جزو تاریخی ترین شهرها به شمار می رود و مناطق آب و ...

  |

  جاذبه های تاریخی و فرهنگی استان کرمان

  جاذبه های تاریخی و فرهنگی استان کرمان

  استان کرمان در جنوب شرقی ایران یکی از استان های تاریخی کشور و دارای بیش از ۷ هزار اثر تاریخی است که ۷۰۰ عدد از آنها در فهرست آثار ملی نیز به ثبت رسیده اند. استان کرمان در همسایگی استان های خراسان جنوبی، یزد، سیستان و ...

  |

  جاذبه های گردشگری و دیدنی استان کرمان

  جاذبه های گردشگری و دیدنی استان کرمان

  شهر کرمان از جمله شهرهای دیدنی ایران است که با وجود داشتن دیدنی‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی تا حد زیادی ناشناخته مانده است. در این مطلب سعی داریم به جاهای دیدنی کرمان در تابستان اشاره ای داشته باشیم. گنبد جبلیه ...

  |

  آغاز توزیع سراسری ویتامین D در دبیرستان‌هالزوم ارایه شیر غنی شده در دبستان‌ها

  آغاز توزیع سراسری ویتامین "D" در دبیرستان‌ها/لزوم ارایه شیر غنی شده در دبستان‌ها

  مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اعلام توزیع مکمل ویتامین D در تمام دبیرستان‌های کشور جهت پیشگیری از عوارض ناشی از کمبود این ویتامین در دانش‌آموزان، در عین حال بر توزیع شیر غنی‌شده با این ویتامین در مدارس ابتدایی تاکید کرد.

  |

  مدارس منطقه یــازده تهران

  مدارس منطقه یــازده تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۱۱ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  نظرات کاربران