در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول کرمان (در حال بروز رسانی)

   

   

   

  جنسیت

  نام

  نوع

  ناحیه

  آدرس

  تلفن

  پسرانه

  خلیج فارس

  عادی-دولتی

  1

  ابوذرجنوبی

   

  دخترانه

  مکتب الزهرائ(س )

  عادی-دولتی

  1

  بلوارامام حسین

   

  دخترانه

  شهیدروحی

  عادی-دولتی

  1

  شهرک شهیدایرانمنش

   

  دخترانه

  آسیه

  عادی-دولتی

  1

  کرمان سرآسیابفرسنگی خ شهیدبهشتی

   

  پسرانه

  عباس سعید

  عادی-دولتی

  1

  کرمان شهرک شهیدایرانمنش جنب کلانترى

   

  پسرانه

  طالقانی

  عادی-دولتی

  1

  کوهپایه کرمان روستاى پشته شیران

   

  دخترانه

  عصمتیه ده لولو

  عادی-دولتی

  1

  کوهپایه کرمان روستاى ده لولو

   

  دخترانه

  ابن سینا

  عادی-دولتی

  1

  خ گوهرى خ شهیدنگارستانی

  267480

  پسرانه

  شهیدعباس نمازیان

  عادی-دولتی

  1

  سراسیاب فرسنگی خ شهیدبهشتی

  301221

  پسرانه

  ولیعصر

  عادی-دولتی

  1

  خ شهیدمحموداخلاقی چهارراه شهیداخلاقی مدرسه  ولیعصر

  331389

  دخترانه

  راضیه

  عادی-دولتی

  1

  جاده تهران روستاى شهیدباهنر

  2111600

  دخترانه

  فلسطین

  عادی-دولتی

  1

  خ شهیدزینلی جنب شیشه برى مقدرى

  2223821

  پسرانه

  شهیدعلی ایرانمنش

  عادی-دولتی

  1

  خ امام کوى 31انتهاى کوچه جنب بازاربزرگ 10

  2223938

  پسرانه

  امیرکبیر

  عادی-دولتی

  1

  خ میرزاکوچک خان کوى ش 5

  2225645

  دخترانه

  سمیه

  عادی-دولتی

  1

  خ خواجوکوچه شهیدمجیدانجم شعاع

  2231326

  دخترانه

  ابوذر

  عادی-دولتی

  1

  سه راه ترمینال

  2515343

  پسرانه

  شهیدحمیدنامجو

  عادی-دولتی

  1

  چهارراه خواجواول استقلال

  2516522

  پسرانه

  شهیدمغفورى

  عادی-دولتی

  1

  شهرک استادشهریار(پانصددستگاه )

  2519370

  پسرانه

  مکتب الرضا(ع )

  عادی-دولتی

  1

  خبهزادکوچه آسیاباد

  2524841

  دخترانه

  شهیدآیت ا...دکتربهشتی

  عادی-دولتی

  1

  خ بهزادکوچه آسیابادکوى شهیدرحمانی

  2526598

  پسرانه

  شهدائمحراب

  عادی-دولتی

  1

  جاده تهران بعدازپل راه آهن روستاى حاجی آباد

  2610819

  دخترانه

  شهیدآرامین سعادت آباد

  عادی-دولتی

  1

  جاده تهران سعادت آباد

  2910350

  دخترانه

  علویه

  عادی-دولتی

  1

  ابوذرجنوبی -ج پوشینه بافت

  3210227

  دخترانه

  شهدائ 18

  عادی-دولتی

  1

  خ باقدرت -کوچه شهیدبهمن عطائاللهی

  3210707

  پسرانه

  شهداى خرمشهر

  عادی-دولتی

  1

  کرمان خ شیخ احمدکافی

  3212513

  دخترانه

  شیخ صدوق

  عادی-دولتی

  1

  شهرک جماران

  3221957

  دخترانه

  شهیدحجت

  عادی-دولتی

  1

  ابوذرجنوبی خ پوشینه بافت

  3237119

  دخترانه

  شهدائ 5

  عادی-دولتی

  1

  خ سلسبیل جنب کتابخانه شهیدبهشتی

  3311125

  پسرانه

  مکتب الهادى

  عادی-دولتی

  1

  میدان خواجوابتداى خ سربازجنب سردخانه

  3312347

  دخترانه

  مریم

  عادی-دولتی

  1

  خ سربازکوچه بانکملی روبروى کلینیک 22بهمن

  3312527

  دخترانه

  بهشت

  عادی-دولتی

  1

  خ مدرس کوچه شهیدمحمدرضاکارآمد

  3313520

  پسرانه

  برادران رسائ

  عادی-دولتی

  1

  کرمان خ دستغیب روبروى مسجدالرضا

  3319394

  پسرانه

  فرهنگ

  عادی-دولتی

  1

  خ سربازنرسیده به سه راه 17شهریور

  3323570

  دخترانه

  معین

  عادی-دولتی

  1

  خ شهدائکوچه 8کوچه خواجه نصیر

  3324328

  دخترانه

  شهداى بستان

  عادی-دولتی

  1

  روستاى سیدى

  3510345

  پسرانه

  علی ابن ابیطالب (ع )

  عادی-دولتی

  1

  روستاى سعیدى

  3510567

  دخترانه

  شفاعت

  عادی-دولتی

  1

  روستاى باقرآباد

  3570165

  دخترانه

  کربلا

  غیردولتی

  1

  بزرگراه امام روبروى هتل گواشیرپشت لی لی پوت

   

  دخترانه

  گلستان

  غیردولتی

  1

  خ شهیدمصطفی خمینی _خ رازى

  224825

  پسرانه

  ابوریحان

  غیردولتی

  1

  کرمان خ میرزاآقاخان روبروى زمین ورزشی

  2220902

  پسرانه

  مکتب الحسین (ع )

  غیردولتی

  1

  کرمان

  2264992

  دخترانه

  فروغ دانش

  غیردولتی

  1

  خیابان میرکمالی پلاک 24

  2266343

  پسرانه

  المهدى

  غیردولتی

  1

  کرمان

  2510302

  پسرانه

  حر

  غیردولتی

  1

  کرمان

  2511611

  پسرانه

  ثارالله (پ )

  غیردولتی

  1

  خ خرمشهربلوارامام حسین جنب پادگان قدس

  2512958

  دخترانه

  حضرت رقیه (س )

  غیردولتی

  1

  خ استقلال کوى غزال

  2515551

  دخترانه

  صدف

  غیردولتی

  1

  کرمان خ ابوذرکوى 35پلاک 47

  2518383

  دخترانه

  ثارالله

  غیردولتی

  1

  پانصددستگاه

  2519641

  دخترانه

  پرورش

  غیردولتی

  1

  کرمان

  2519695

  پسرانه

  فرزانگان

  غیردولتی

  1

  استقلال خ شهیدایوسعیدى کوى نسترن پلاک 33

  2520874

  پسرانه

  امام جواد

  غیردولتی

  1

  شهرک شهیدایرانمنش خ عماد

  3210456

  پسرانه

  اباصالح

  غیردولتی

  1

  کرمان خ گلدشت کوچه 13پلاک 70

  3216701

  دخترانه

  موعود

  غیردولتی

  1

  بلواررسالت استخرشناشهرک شهیدایرانمنش

  3221151

  پسرانه

  سمائ

  غیردولتی

  1

  ک رمان خ گلدشت جنب دانشکده سوره

  3229356

  دخترانه

  بهاردانش

  غیردولتی

  1

  خ میرزارضاکرمانی ک 13

  3318129

  پسرانه

  پیام

  غیردولتی

  1

  خ سربازکوچه دبیرستان سیدجمال الدین اسدآبادى

  33116603

  303418

  پسرانه

  شهدائ

  عادی-دولتی

  2

  باغین روستاى رباط

   

  دخترانه

  فرهیختگان

  عادی-دولتی

  2

  خ پاسدارن ک 3

   

  پسرانه

  رشیدفرخی

  عادی-دولتی

  2

  روستاى طاهرآباد

   

  پسرانه

  روح الله

  عادی-دولتی

  2

  کرمان -زنگی آباد-خ معلم

  2074

  پسرانه

  مشاق

  عادی-دولتی

  2

  اختیارآباد

  2364

  پسرانه

  سلمان فارسی

  عادی-دولتی

  2

  روستاى شاهرخ آباد

  3005

  پسرانه

  آیت الله سعیدى (1)

  عادی-دولتی

  2

  خ قرنی -کوچه شهیدصالح زندى

  231124

  پسرانه

  میلادنور 1

  عادی-دولتی

  2

  کرمان -خ شهیدرجایی -بعداز 20مترى دانشجو

  271896

  دخترانه

  الغدیر

  عادی-دولتی

  2

  بلوارجمهورى اسلامی کوى استاندارى

  2110122

  دخترانه

  امام سجاد

  عادی-دولتی

  2

  کرمان چهارراه فرهنگیان جاده آسفالت طاهرآبادخ سعادت فر

  2110991

  پسرانه

  شهیداتحاد

  عادی-دولتی

  2

  شهرک الغدیر

  2115060

  دخترانه

  شهدائ 7

  عادی-دولتی

  2

  بلوارجمهورى اسلامی کوى فرهنگیان خ ناظم الاسلام

  2116897

  پسرانه

  شهدائ 11

  عادی-دولتی

  2

  بلوارجمهورى اسلامی کوى فرهنگیان

  2116899

  پسرانه

  فردوسی 2

  عادی-دولتی

  2

  خ کارگر-کوچه مدرسه  فردوسی 1

  2223174

  دخترانه

  زینب

  عادی-دولتی

  2

  ابتداى خ مهدیه سمت راست

  2224640

  دخترانه

  راه دانش

  عادی-دولتی

  2

  خ شهدا

  2230160

  پسرانه

  ابن سینا

  عادی-دولتی

  2

  خ عدالت روبروى بانک ملی مرکزی

  2232364

  دخترانه

  22بهمن

  عادی-دولتی

  2

  خ شریعتی سه راه شمال جنوبی کوچه سردارجنب کلانترى 11

  2232675   
  مطالب مرتبط

  مدارس تا فرارسیدن ایام امتحانات باید دایر باشند

  مدارس تا فرارسیدن ایام امتحانات باید دایر باشند

  تهران (پانا) - رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت طبق قانون مدارس تا فرارسیدن ایام امتحانات باید دایر باشند و مدارس برای ارتقای جایگاه علمی و افزایش میانگین نمرات نهایی دانش‌آموزان باید اقدامات موثری را به انجام برسانند.

  |

  ضرورت اجرای طرح «پرستار مدرسه» در مدارس

  ضرورت اجرای طرح «پرستار مدرسه» در مدارس

  تهران (پانا) - دبیرکل خانه پرستار معتقد است که حضور پرستاران در مدارس نقش مهمی در ارتقای سلامت دانش‌آموزان دارد، گفت طرح «پرستار مدرسه» را می‌توان با هدف پیشگیری و ارتقای سلامت دانش‌آموزان در مدارس کشور اجرا کرد‌.

  |

  نظرات کاربران (1)