در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر شیروانچرداول -استان ایلام
  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  شیروانچرداول

  زمین روستایی مهدیه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  شیروانچرداول

  زمین روستایی قنات اباد

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  شیروانچرداول

  زمین روستایی لرینی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  شیروانچرداول

  شباب

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  سرابله - روستای شباب

  شیروانچرداول

  شباب

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سرابله - روستای شباب

  شیروانچرداول

  زنجیره علیا

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  سرابله - روستای زنجیره علیا

  شیروانچرداول

  کهره

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شهر سرابله- روستای کهره

  شیروانچرداول

  آسمان آباد

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شیروانچرداول - آسمان آباد - محله زمان

  شیروانچرداول

  مجموعه شهدا

  سالنهای سقف بلند

  تا2000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سرابله - مجموعه ورزشی شهداء

  شیروانچرداول

  مجموعه شهدا

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سرابله - مجموعه ورزشی شهداء

  شیروانچرداول

  لومار

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  لومار - خ یادگار امام - جنب پارک شهرداری لومار

  شیروانچرداول

  مجموعه شهدا

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن با پیست دوومیدانی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  سرابله - مجموعه ورزشی شهداء

  شیروانچرداول

  شهیداشرفی اصفهانی

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  بلوار بسیح

  شیروانچرداول

  روستای زنجیره علیا

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  روستای زنجیره علیا

   

  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران