در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهردره شهر-استان ایلام  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  دره شهر

  سالن روستایی ارمو

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  دره شهر

  چشمه شیرین

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  دره شهر

  چندمنظوره اسدآباد

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اسد آباد کوی طالقانی

  دره شهر

  بدره

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  بدره - خ شهید سعیدی

  دره شهر

  شهرک ولیعصر(عج)

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  بدره - شهرک ولیعصر

  دره شهر

  شهرک ولیعصر(عج)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  بدره - شهرک ولیعصر

  دره شهر

  ارمو

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  دره شهر - روستای ارمو

  دره شهر

  ماژین

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  بدره - دهستان ماژین

  دره شهر

  شهیدکولیوند

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  بلوار وردی - روبروی گلزار شهداء

  دره شهر

  شهیداحمدمرادحاصلی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  بدره - خ شهید سعیدی

  دره شهر

  بدره

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  بدره -خ شهید سعیدی

  دره شهر

  دره شهر

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  دره شهر- خ جانبازان

  دره شهر

  دره شهر

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  دره شهر - خ جانبازان

  دره شهر

  شهید زره الوار

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  دره شهر - خ نیروی هوایی

  دره شهر

  تختی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  دره شهر - خ جانبازان

  دره شهر

  دره شهر

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  دره شهر - خ جانبازان

  دره شهر

  بانوان

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اسد آباد- کوی طالقانی - مجموعه ورزشی تختی

  دره شهر

  چشمه شیرین

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  روستای چشمه شیرین

  دره شهر

  سالن چند منظوره آموزش وپرورش

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  اداران دولتی

  سرپوشیده

  آموزش و پرورش

  دره شهر

  بیابانی

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

     مطالب مرتبط

  نظرات کاربران