در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر آبدانان-استان ایلام  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  آبدانان

  سراب باغ

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  آبدانان -دهستان سراب باغ

  آبدانان

  شهیدرسائی

  سالنهای سقف بلند

  تا2000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  آبدانان - خ سراب- استادیوم چمن شهید رسایی

  آبدانان

  شهدا

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  میدان امام - جنب اداره پست - مجموعه ورزشی شهداء

  آبدانان

  مورموری

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مورموری - خ شهید باهنر - مجموعه ورزشی مورموری

  آبدانان

  شهدای آبدانان

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  میدان امام - جنب اداره پست

  آبدانان

  مورموری

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شهر مورموری - خ شهید باهنر- مجموعه ورزشی مورموری

  آبدانان

  شهید رسایی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  آبدانان - خ سراب

  آبدانان

  آب انار

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  روستای آب انار

  آبدانان

  مجتمع ورزشی بانوان آموزش و پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  آموزش و پرورش بانوان

   


  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران