در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر ایلام -استان ایلام  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  ایلام

  سالن چند منظوره (بسکتبال)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مجموعه غدیر

  ایلام

  آبزا

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  چوار - روستای آبزا

  ایلام

  چوار

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  چوار- بطرف جاده گنجوان

  ایلام

  ایلام(کشتی و جودو)

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  ایلام

  مورت

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  ایلام

  آبزا

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  چوار - روستای آبزا

  ایلام

  چوار

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  وزنه برداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  ایلام

  مجموعه غدیر

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ایلام - جاده مهران - مجموعه غدیر

  ایلام

  مجموعه تختی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خ آیت اله حیدری - مجموعه ورزشی تختی

  ایلام

  مجموعه انقلاب(آزادی)

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ایلام - بلوار امام علی (ع) - مجموعه ورزشی انقلاب

  ایلام

   

  مجموعه انقلاب(استادیوم)

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  ایلام - بلوار امام علی (ع) - مجموعه ورزشی انقلاب

  ایلام

  شهدای میمک

  سالنهای سقف بلند

  جانبازان و معلولین

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ایلام - جاده مهران - دهکده المپیک

  ایلام

  مجموعه انقلاب(بانوان)

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ایلام - بلوار امام علی (ع) - مجموعه ورزشی انقلاب

  ایلام

  هفده شهریور

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ایلام- خ تختی - چهار راه سعدی

  ایلام

  مجموعه انقلاب

  زمینهای ورزشی

  تنیس

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  ایلام - بلوار امام علی - مجموعه ورزشی انقلاب

  ایلام

  مجموعه انقلاب(شهدا)

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ایلام - بلوار امام علی (ع) - مجموعه ورزشی انقلاب

  ایلام

  مجموعه تختی(پوریای ولی)

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  باستانی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خ آیت اله حیدری - مجموعه ورزشی تختی

  ایلام

  سالن دو طبقه نیرو و نشاط

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  ایلام

  شهدای قلاویزان

  سالنهای سقف بلند

  تا3500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ایلام- جاده مهران - دهکده المپیک

  ایلام

  مجموعه تختی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  شطرنج

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خ آیت اله حیدری - مجموعه ورزشی تختی

  ایلام

  مجموعه تختی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن با پیست دوومیدانی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  خ آیت اله حیدری - مجموعه ورزشی تختی

  ایلام

  چوار

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خ معلم - جنب اداره آموزش و پرورش

  ایلام

  مجموعه تختی(هندبال،ژیمناستیک)

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ایلام - خ آیت اله حیدری - مجموعه ورزشی تختی

  ایلام

  مجموعه تختی(هفت تیر(

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خ آیت اله حیدری - مجموعه ورزشی تختی

  ایلام

  مجموعه انقلاب

  سایر

  پایگاه قهرمانی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ایلام - بلوار امام علی (ع) - مجموعه ورزشی انقلاب

  ایلام

  ایلام

  زمینهای ورزشی

  پیست اسکیت

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  ایلام


  سالن وزنه برداری

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  وزنه برداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  ایلام

  شهدای میش خاص

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  آموزش وپرورش

  ایلام

  دانشگاه ایلام

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن با پیست دوومیدانی

  ادارات دولتی

  روباز

   

  ایلام

  علوم پزشکی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  ایلام

  علوم پزشکی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  ایلام

  نوسازی مدارس

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  ایلام

  دانشگاه ایلام

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  ایلام

  دانشگاه ایلام

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  شطرنج

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  ایلام

  سالن ورزشی فنی حرفه ای

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  فنی حرفه ای

  ایلام

  سالن استادیوم کارگران ایلام

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  کار و امور اجتماعی

  ایلام

  سالن شهید غیوری زاده

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  سپاه پاسداران

  ایلام

  زمین چمن آموزشگاهها

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات دولتی

  روباز

  آموزش و پرورش

  ایلام

  سالن ورزشی فجر

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  سپاه پاسداران

  ایلام

  استادیوم کارگران ایلام

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 1000 نفری

  ادارات دولتی

  روباز

  کار و امور اجتماعی

  ایلام

  زمین چمن فجر

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات دولتی

  روباز

  سپاه پاسداران

  ایلام

  سالن شهید چمران

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  آموزش و پرورش

  ایلام

  مجموعه ورزشی بانک صادرات

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  بانک صادرات

  ایلام

  مجتمع ورزشی نشاط

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  آموزش و پرورش

  ایلام

  غریبی

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  ایلام

  آساره

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  ایلام

  صدف

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

   

  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران