در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهرچایپاره-استان آذربایجان غربی


  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  چایپاره

  ضیاءالدین

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  چایپاره

  چورس

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  چایپاره سالن ورزشی چورس آموزش پرورش

  چایپاره

  حاجیلار

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  چایپاره سالن ورزشی حاجیلار آموزش پرورش

  چایپاره

  الزهرا(س)

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  سالن ورزشی الزهرا آموزش پرورش چایپاره

  چایپاره

  فجر

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  آموزش پرورش چایپاره سالن ورزشی فجر

   

  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران