در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهرشوط-استان-آذربایجان غربی  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  شوط

  مجموعه تختی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شوط - انتهای خ تختی استادیوم تختی

  شوط

  مجموعه تختی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  شوط - انتهای خ تختی استادیوم تختی

  شوط

  مجموعه تختی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شوط - انتهای خ تختی استادیوم تختی

  شوط

  مجموعه تختی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شوط - انتهای تختی استادیوم تختی

  شوط

  شهید رجایی

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  شوط

  شهید بهشتی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

   
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران