در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهرپلدشت-استان آذربایجان غربی  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  پلدشت

  بهشتی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  پلدشت - خیابان ساحلی

  پلدشت

  پلدشت

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  تنیس روی میز

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  پلدشت -خیابان ساحلی

  پلدشت

  پلدشت

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  شطرنج

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  پلدشت -خیابان ساحلی

  پلدشت

  بهشتی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  پلدشت - خیابان ساحلی

  پلدشت

  باهنر

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  پلدشت -خیابان ساحلی

  پلدشت

  خانه کشتی بهشتی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  پلدشت

  پلدشت

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  پلدشت-خیابان ساحلی

  پلدشت

  تختی

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  پلدشت

  آب منطقه ای پلدشت

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه (25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

   


  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران