در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهراشنویه-استان آذربایجان غربی  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  اشنویه

  استادیوم تختی(دوبله)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اشنویه - استادیوم ورزشی تختی

  اشنویه

  استادیوم تختی(بانوان1)

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اشنویه - استادیوم ورزشی تختی

  اشنویه

  الهوردی زاده

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اشنویه 0 بلوار بسیج

  اشنویه

  استادیوم تختی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اشنویه - استادیوم ورزشی تختی

  اشنویه

  استادیوم تختی

  سالنهای سقف بلند

  تا2000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اشنویه - استادیوم ورزشی تختی

  اشنویه

  جایگاه میدان فوتبال

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  جایگاه تماشاچی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  اشنویه

  استادیوم تختی

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اشنویه- استادیوم ورزشی تختی

  اشنویه

  آغبلاغ

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  اشنویه

  استادیوم تختی(آقایان)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اشنویه- استادیوم ورزشی تختی

  اشنویه

  استادیوم تختی(بانوان2)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اشنویه- استادیوم ورزشی تختی

  اشنویه

  استادیوم تختی

  سالنهای رشته های خاص

  ژیمناستیک

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اشنویه- استادیوم ورزشی تختی

  اشنویه

  سالن ورزشی نالوس آموزش پرورش

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  اشنویه

  نلیوان

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  اشنویه روستای نلیوان

  اشنویه

  شهید فتاح

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  اشنویه

  معلم

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  اشنویه

  بخش نالوس

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  اشنویه بخش نالوس سالن ورزشی آموزش پرورش

  اشنویه

  سالن ورزشی جهاد کشاورزی اشنویه

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  اشنویه

  کلیه اماکن ورزشی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

   

  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران