در حال بارگذاری ...
  
 • کتاب های علوم و ریاضی دانش آموزان کم توان ذهنی تغییر می کند

  مدیرکل توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به تألیف کتب جدید کودکان و دانش آموزان استثنایی، گفت: کتاب های علوم پایه اول و ریاضی پایه های اول تا سوم ابتدایی گروه کم توان ذهنی تغییر می کند.

  مجید هداوند مدیرکل توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به اینکه تعداد 110 هزار دانش آموز تحت پوشش آموزش و پرورش استثنایی هستند، افزود: سال گذشته بیش از یک میلیون جلد کتاب درسی و راهنمای تدریس معلم در بین مدارس استثنایی کشور توزیع شد.

  وی با اشاره به گروه های مختلف استثنایی تحت پوشش سازمان اضافه کرد: از این تعداد کتاب، 9 عنوان مربوط به دوره آمادگی مقدماتی و تکمیلی، 38 عنوان مربوط به گروه کم توان ذهنی و چند معلولیتی دوره ابتدایی، 25 عنوان مربوط به گروه راهنمایی پیش حرفه ای و 54 عنوان مربوط به دوره متوسطه حرفه ای است.

  هداوند با اشاره به اینکه سال گذشته تعداد 5463 جلد کتاب درشت خط نیمه بینایان در 23 عنوان در پایه های اول تا ششم دبستان در کشور توزیع شد و گفت: تعداد 52 هزار جلد کتاب بریل نیز برای دانش آموزان نابینای دوره های ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، پیش حرفه ای و کم توان ذهنی پس از مناسب سازی و چاپ در مشهد و تهران در اختیار دانش آموزان کشور قرار گرفت.

  مدیرکل توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش استثنایی ادامه داد: در گروه نابینایان 23 عنوان که شامل 40 جلد کتاب بود نیاز به تغییر یا تألیف جدید یا مناسب سازی داشت که در این زمینه نیز اقدامات لازم برای سال تحصیلی انجام شد.

  هداوند تصریح کرد: سال گذشته تمام کتاب های آمادگی گروه کم توان ذهنی تغییر کرد و حدود 54 هزار جلد کتاب برای دوره های آمادگی مقدماتی و تکمیلی در کشور توزیع شد.

  وی از تألیف کتاب های روش تدریس برای معلمان خبر داد و گفت: 3 عنوان مربوط به گروه ناشنوا، 27 عنوان مربوط به دوره راهنمایی پیش حرفه ای و متوسطه حرفه ای و 9 عنوان مربوط به گروه کم توان ذهنی است.

  مدیرکل توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش استثنایی خاطر نشان کرد: فرایند مناسب سازی و آماده سازی کتاب های درسی با عنوان های گوناگون برای گروه های مختلف آموزش استثنایی، برنامه ریزی شده است و نقش مهمی در آموزش و پرورش استثنایی دارد تا بتواند چاپ و توزیع یک میلیون کتاب درسی و راهنمای تدریس معلمان ویژه کودکان و دانش آموزان استثنایی را مدیریت و هدایت کند.

  وی با اشاره به اجرای سیستم تحصیلی «3ـ3ـ6» در آموزش و پرورش اضافه کرد: در این زمینه نیز کتاب های جدید تألیف شد و برای مناسب سازی کتب باقی مانده، کارشناسی های لازم در حال انجام است.

  هداوند با بیان اینکه سال گذشته برخی از کتاب های درسی دانش آموزان استثنایی به صورت الکترونیکی نیز تولید شد، گفت: تمام کتاب های درسی دوره ابتدایی گروه کم توان ذهنی، دوره راهنمایی پیش حرفه ای و متوسطه حرفه ای به صورت الکترونیکی با قابلیت ورق زدن در سایت سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور قابل مشاهده و دانلود است.
  مطالب مرتبط

  راه های افزایش سرعت مطالعه

  راه های افزایش سرعت مطالعه

  سرعت مطالعه یکی از مهم ترین دغدغه های هر دانش آموزی هست و همه دانش آموزان به دنبال راه هایی هستند تا بتوانند سرعت مطالعه خود را بدون این که کیفیت کار خود را پایین بیاورند، افزایش دهند. 

  |

  ساخت کلاه ایمنی هوشمند توسط دانش آموزبیرجندی

  ساخت کلاه ایمنی هوشمند توسط دانش آموزبیرجندی

  صادف پدر سخت اورا آشفته کرده بود هر لحظه با خود می اندیشید اگر اتفاقی برای پدرم می افتاد چه می کردم دائم صحنه را برای خودش مرور می کردیازده سالش بود ولی این اتفاق چنان تاثیری در روحیه اش گذاشته بود که نمیتوانست آن را لحظه ای از ذهنش دور کند باخود می اندیشید اگر دایی من نبودکه ...

  |

  نظرات کاربران