در حال بارگذاری ...
  
 • اهدای اعضای بدن دانش آموز روستایی به دو بیمار نیازمند

  اهدای اعضای بدن دانش آموز کلاس دوم ابتدایی آموزشگاه شهید عباس ناصری روستای بیار شهرستان مانه و سملقان به دو بیمار نیازمند کبد و کلیه زندگی دوباره بخشید.

  خانواده دانش آموز فاطمه فرخی، دانش آموز کلاس دوم ابتدایی آموزشگاه شهید عباس ناصری روستای بیار که بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، اعضای بدن این کودک را به دو بیمار نیازمند کبد و کلیه زندگی دوباره بخشیدند.

  خانواده این دانش آموز هزینه مراسم فرزندشان را برای ساخت مدرسه اختصاص دادند.
  مطالب مرتبط

  ساخت کلاه ایمنی هوشمند توسط دانش آموزبیرجندی

  ساخت کلاه ایمنی هوشمند توسط دانش آموزبیرجندی

  صادف پدر سخت اورا آشفته کرده بود هر لحظه با خود می اندیشید اگر اتفاقی برای پدرم می افتاد چه می کردم دائم صحنه را برای خودش مرور می کردیازده سالش بود ولی این اتفاق چنان تاثیری در روحیه اش گذاشته بود که نمیتوانست آن را لحظه ای از ذهنش دور کند باخود می اندیشید اگر دایی من نبودکه ...

  |

  نظرات کاربران