در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی شهرستان بسطام

   

  جنسیت مقطع نام نوع آدرس تلفن
  پسرانه ابتدایی بایزید هیات امنایی بسطام خیابان عمارت جنب سالن رسالت  023-32522310 
  پسرانه ابتدایی برکت قهج   بسطام روستای قهج خیایان .میرزا کوچک خان  32563955
  دخترانه  ابتدایی فاطمیه   سمنان-شاهرود-بسطام  
   
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران