در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی بجنورد (در حال بروز رسانی)

   

  جنسیت

  نام

  نوع

  آدرس

  تلفن

  پسرانه

  اندیشه اسفیدان

  عادی_دولتی

  روستاى اسفیدان

  2223400

  پسرانه

  عمارکلاته آروین

  عادی_دولتی

  خ طالقانی غربی ک ابوذر

  2295654

  پسرانه

  وحدت

  عادی_دولتی

  بجنوردخ شریف واقفی

  22619

  پسرانه

  قدس

  عادی_دولتی

  بجنوردخ 17شهریورجنوبی ک شهیددستپاک

  22608

  پسرانه

  شهیدکماسی

  عادی_دولتی

  خ فردوسی بالاترازپل منطقه اول جاده حصار

  21974

  پسرانه

  خوشی

  عادی_دولتی

  خ شهیدچمران - 30

  25802

  پسرانه

  پاسداران

  عادی_دولتی

  بجنوردخ شریعتی شمالی ک وداد

  22624

  پسرانه

  امامی

  عادی_دولتی

  خ شهیدشمالی ک نظام شریعه

  22610

  پسرانه

  وحدت

  عادی_دولتی

  بجنوردخ شریف واقفی

  22619

  پسرانه

  نواب صفوى

  عادی_دولتی

  خ بهزیستی جنب بهزیستی

  2252889

  پسرانه

  نعمتی بربرقلعه

  عادی_دولتی

  بجنوردخ امام خمینی غربی دوراهی دوم بربرقلعه

  21907

  پسرانه

  شهیدطالبزاده

  عادی_دولتی

  طالقانی غربی ک شهیدباغچقی

  2324999

  پسرانه

  قدس

  عادی_دولتی

  بجنوردخ 17شهریورجنوبی ک شهیددستپاک

  22608

  پسرانه

  شهیدعلی نورى

  عادی_دولتی

  خ 32مترى شهربازى اسلام آبادشرق

   

  پسرانه

  شهیدروشن ضمیر

  عادی_دولتی

  خ امام خمینی غربی شهیدروشن ضمیر

  22886

  پسرانه

  شهیدحاج حسن محقر

  عادی_دولتی

  بجنوردخ طالقانی غربی 16مترى شهیدفرهادى میدان بانک مسکن

  21976

  پسرانه

  شهیداسدى بربریها

  عادی_دولتی

  شهرک شاهد

  24752

  پسرانه

  سنائی

  عادی_دولتی

  خ حسینی معصوم نبش کوچه شترخانه

  22611

  پسرانه

  سلمان فارسی

  عادی_دولتی

  خ 17شهریورشمالی

  2224651

  پسرانه

  خوشی

  عادی_دولتی

  خ شهیدچمران - 30

  25802

  پسرانه

  جوادالائمه جوادیه

  عادی_دولتی

  انتهاى خ شهیدبهشتی کلاته جوادیه

  2227466

  پسرانه

  پاسداران

  عادی_دولتی

  بجنوردخ شریعتی شمالی ک ودادجنب آموزش وپرورش سابق

  22624

  پسرانه

  امام رضا

  عادی_دولتی

  انتهاى شهیدبهشتی شمالی جنب آموزش پرورش

  2222374

  پسرانه

  امام خمینی

  عادی_دولتی

  خ امام خمینی شرقی ک ابوریحان جنب پمپ بنزین روبروى منبع آب

  24607

  پسرانه

  ابن سینا

  عادی_دولتی

  خ فردوسی خ پروین اعتصامی روبروى مرکزبهداشت بوعلی

  22603

  پسرانه

  شهیدعیسی گریوانی

  عادی_دولتی

  روستاى گریوان

   

  پسرانه

  ولیعصرفرهنگیان

  عادی_دولتی

  شهرک ولیعصرفرهنگیان

  2252726

  پسرانه

  شهیدطالب زاده

  عادی_دولتی

  بجنوردطالقانی غربی ک ش باغچقی

  2324999

  پسرانه

  شهیدرستگارباقرخان یک

  عادی_دولتی

  کلاته باقرخان یک

  2258767

  پسرانه

  ایمان محمدآبادحومه

  عادی_دولتی

  روستاى محمدآباد

  2297939

  پسرانه

  شهیدپرسیاملکش

  عادی_دولتی

  روستاى ملکش

   

  پسرانه

  قاسم ارحامی ارکان

  عادی_دولتی

  روستاى ارکان

  2753304

  پسرانه

  حاج محمودبنکداران

  عادی_دولتی

  روستاى باقرخان 2

  2259488

  پسرانه

  تصفیه چیه اى کارخانه پنبه

  عادی_دولتی

  پشت کمیته امدادامام خمینی (ره )

  222521

  پسرانه

  شهدائ چناران

  عادی_دولتی

  روستاى چناران

  3336

  پسرانه

  یاسین

  عادی_دولتی

  بجنوردشرق سپاه

   

  پسرانه

  شهدائ چناران (2)

  عادی_دولتی

  روستاى چناران

  223427

  پسرانه

  شهیدآیت ناظرآباد

  عادی_دولتی

  بجنوردروستاى ناظرآباد

  2282566

  پسرانه

  شهداى فرهنگی

  عادی_دولتی

  خ شهیدبهشتی ک شهیدنقی زاده پ 18

  2222605

  دخترانه

  محدثه

  عادی_دولتی

  خ امام خمینی غربی شهرک شاهدک شهیدرسالی پشت نیروگاه

  2322751

  دخترانه

  موسوى

  عادی_دولتی

  خ امام خمینی غربی ک موسوى

  24652

  دخترانه

  توحید

  عادی_دولتی

  خ طالقانی شرقی ک شهیدنامور

  22620

  دخترانه

  پروین اعتصامی

  عادی_دولتی

  خ رضاامامی کوچه پروین

  2222607

  دخترانه

  بعثت

  عادی_دولتی

  بجنوردخ 17شهریورشمالی

  24651

  دخترانه

  برادران نیازى مقدم

  عادی_دولتی

  خ شهیدچمران -چمران 28

  22601

  دخترانه

  امام رضا

  عادی_دولتی

  انتهاى شهیدبهشتی شمالی اول جاده جوادیه

  2222374

  دخترانه

  17شهریور

  عادی_دولتی

  خ شهیددکتربهشتی ک شهیدنقی زاده پ 18

  2222605

  دخترانه

  هجرت

  عادی_دولتی

  خ چمران 43

  2222611

  دخترانه

  کوثر

  عادی_دولتی

  خ طالقانی غربی ک شهیدروشن ضمیر

  26389

  دخترانه

  فرشتگان

  عادی_دولتی

  خ امیرکبیرک رازى

  22361

  دخترانه

  عدالت

  عادی_دولتی

  خ شهیدهاشمی نژادمیلان 4پ 7

  22160

  دخترانه

  حجاب

  عادی_دولتی

  خ فردوسی بالاترازپل منطقه اول جاده حصار

  2320974

  دخترانه

  بهار

  عادی_دولتی

  خ صفامقابل مسجددروازه گرگان

  24751

  دخترانه

  خانکلابی

  عادی_دولتی

  خ 17شهریورشمالی ک شهیدمنوچهرروحانی پ 12

  2260618

  دخترانه

  شهیدشیردل باقرخان یک

  عادی_دولتی

  روستاى باقرخان یک

  2258767

  دخترانه

  تکتم ارکان

  عادی_دولتی

  روستاى ارکان

  22753455

  دخترانه

  گریوان بنیاد15خردادشاهدگریوان

  عادی_دولتی

  روستاى گریوان

  2943300

  دخترانه

  سپیده اسفیدان

  عادی_دولتی

  روستاى اسفیدان

  5853400

  دخترانه

  تکتم محمدآبادحومه

  عادی_دولتی

  روستاى محمدآبادحومه

  2297939

  دخترانه

  شهیداعلمی ملکش

  عادی_دولتی

  روستاى ملکش

   

  دخترانه

  برادران نیازى مقدم

  عادی_دولتی

  خ شهیدچمران چمران 28

  22601

  دخترانه

  تصفیه چیهاى کارخانه پنبه

  عادی_دولتی

  خ منبع آب بزرگراه مدرس 2

   

  دخترانه

  عترت

  عادی_دولتی

  خ امام خمینی غربی دوراهی دوم بربرقلعه

  322907

  دخترانه

  فضه کلاته آروین

  عادی_دولتی

  خ طالقانی غربی ک ابوذر

  2295654

  دخترانه

  یاسمن

  عادی_دولتی

  بجنوردشرق سپاه

  2254994

  دخترانه

  امام خمینی (ره )

  عادی_دولتی

  بجنوردپشت پمپ بنزین

  2254607

  دخترانه

  حضرت سکینه چناران

  عادی_دولتی

  روستاى چناران

  223363

  دخترانه

  فجراسلام آبادشرق

  عادی_دولتی

  اسلام آبادشرق

  22222222

  دخترانه

  استقلال باقرخان (2)

  عادی_دولتی

  روستاى باقرخان (2)

  2261550

  دخترانه

  حضرت سکینه چناران (2)

  عادی_دولتی

  روستاى چناران

  222222

  دخترانه

  ستایش ناظرآباد

  عادی_دولتی

  روستاى ناظرآباد

   

  دخترانه

  حجاب

  عادی_دولتی

  پل منطقه بطرف کوى امام حسین (ع )

  2320974

  دخترانه

  شهیدمریم رازى

  عادی_دولتی

  بجنوردروستاى جوادیه

  2227266

  دخترانه

  شهداى فرهنگی

  عادی_دولتی

  بجنوردمیدان بازرگانی

  11

  پسرانه

  دنیاى تربیت

  غیردولتی

  خ طالقانی 16مترى بانک مسکن

  22691

  پسرانه

  پویش

  غیردولتی

  خ طالقانی شرقی جنب کتابخانه ارشادک حسن سوئی پ 20

  2252227

  پسرانه

  رستگاران

  غیردولتی

  چهارراه بسیج جنب روزنامه خراسان

  224641

  پسرانه

  تلاش

  غیردولتی

  خیابان طالقانی

  2222660

  پسرانه

  ایرانیان

  غیردولتی

  بجنوردطالقانی غربی چهارراه زایشگاه بعدازکانون باهن

  2225670

  پسرانه

  اسوه

  غیردولتی

  بجنورد

  2412525

  دخترانه

  هدیه

  غیردولتی

  خ امام خمینی شرقی 4پ 38

  2250431

  دخترانه

  دنیاى تربیت

  غیردولتی

  خ طالقانی شرقی داخل کوچه سوپرهلشتاین

  2260396

  دخترانه

  طراوت

  غیردولتی

  خ 17شهریورشمالی بن بست عطایی پ 39/2

  22695

  دخترانه

  صدف

  غیردولتی

  بجنورد

  2254953

  دخترانه

  رستگاران

  غیردولتی

  خ طالقانی غربی کوچه باران پ 54

  2229294

  دخترانه

  مارال

  غیردولتی

  خ نواب صفوى کوچه محجوب پلاک 14

  22253679

  دخترانه

  مرصع

  غیردولتی

  بجنوردخ طالقانی غربی نرسیده به چهارراه زایشگاه کوچ

  2234515

   
  نظرات کاربران