در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول دختــرانه منطقه ده تهران

  جنسیت مقطع  نام مدرسه نوع آدرس تلفن
  دخترانه متوسطه دوره اول پیام ریحانه غیر دولتی خیابان رودکی کوچه خواجو پلاک 2 66548318
  دخترانه متوسطه دوره اول جهان تربیت هیات امنایی خ جیحون بین دامپزشکی وهاشمی 66879797
  دخترانه متوسطه دوره اول خدیجه الکبری عادی دولتی خ رودکی ک شهیدسعیداشرفی 66365991
  دخترانه متوسطه دوره اول زهرامردانی 19 عادی دولتی میدان بریانک خیابان شهید عرب خ ش پهلوانی 55708828
  دخترانه متوسطه دوره اول زینب (س) عادی دولتی انتهای خیابان مرتضوی 66830736
  دخترانه متوسطه دوره اول شهید پارسائیان عادی دولتی دامپزشکی ایستگاه رودخانه ک عزآبادی 66833537
  دخترانه متوسطه دوره اول شهید حمزه ربیعی نمونه دولتی خیابان قزوین خیابان درویش 55147070
  دخترانه متوسطه دوره اول فرزانگان 3 تیزهوشان هاشمی نرسیده به جیحون کوچه بشیری 66379787
  دخترانه متوسطه دوره اول قوی فکر غیر دولتی خ آزادی،خ خوش،نرسیده به آذربایجان،کوچه تمون 66874561
  دخترانه متوسطه دوره اول مادر عادی دولتی خ شهید نواب صفوی خیابان صفدری کوچه عارفی 55781515
  دخترانه متوسطه دوره اول مکتب الزهراء(س) عادی دولتی خ آذربایجان،قصرالدشت نرسیده به طوس 66874536
  دخترانه متوسطه دوره اول مکتب الزینب(س) غیر دولتی خ قصرالدشت نرسیده به امام خمینی کوچه کشاورز،پ1 66880490
  دخترانه متوسطه دوره اول مکتب کوثر النبی غیر دولتی خ طوس بین زنجان و جیحون 66013967
  دخترانه متوسطه دوره اول ندای ریحانه غیر دولتی خیابان جیحون بعد از هاشمی کوچه بهرمان 66357051
  دخترانه متوسطه دوره اول ولی عصر (عج) عادی دولتی خ قزوین خ شهید محسن سبحانی (16 متری امیری)ک شهیدریاضی 55139420
  دخترانه متوسطه دوره اول هاجر شاهد خ آزادی بین خوش ورودکی 66920103
  دخترانه متوسطه دوره اول یاس نبی (ص) عادی دولتی انتهای خیابان جیحون خیابان برادران عرب 55131517
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران (1)