در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی ایلام (در حال بروز رسانی)

   

  جنسیت

  نام

  نوع

  آدرس

  تلفن

  پسرانه

  12فروردین

  عادی-دولتی

  خ ابن سینا

  3350586

  پسرانه

  شهیداحمدرحیمی

  عادی-دولتی

  بلوارجمهورى اسلامی خ زاگرس

  3347008

  پسرانه

  شهیدشنبه اى

  عادی-دولتی

  بلوارمدرس خ مدرس 10

  34003

  پسرانه

  شهیدعزیزى

  عادی-دولتی

  خ آیت الله حیدرى ک شهیدکمرزاده

  3334008

  پسرانه

  شهیدقدوسی

  عادی-دولتی

  بلوارشهیدمدرس جنب بنیادمسکن

  3350631

  پسرانه

  شهیدنعمت برازنده

  عادی-دولتی

  بلوارجمهورى خ شهیدناصریان

  3334009

  پسرانه

  17شهریور

  عادی-دولتی

  خ ولایت بالاترازمسجدوالی

  3380975

  پسرانه

  پیام

  عادی-دولتی

  بلوارجنوبی امام (ره )جنب سپاه ناحیه

  3331063

  پسرانه

  حسین فاطمی

  عادی-دولتی

  بلوارمدرس خیابان کوثر

  2221679

  پسرانه

  شهیداحمدبرازنده

  عادی-دولتی

  خ مسجدصاحب الزمان

  3335499

  پسرانه

  شهیداقبالی

  عادی-دولتی

  خ عدالت

  3334007

  پسرانه

  شهیدعبدالهی

  عادی-دولتی

  خ شهیدچمران

  3350576

  پسرانه

  شهیدعبدالهی پور

  عادی-دولتی

  خ پروین اعتصامی

  3340653

  پسرانه

  شهیدعلی اشرف نعمتی

  عادی-دولتی

  محله رزمندگان میدان گلها

  2220303

  پسرانه

  شهیدنادرى

  عادی-دولتی

  خ شهیدکمرکمرزاده

  3334002

  پسرانه

  شیخ کلینی

  عادی-دولتی

  خ خرمشهر

  3335461

  پسرانه

  مختار

  عادی-دولتی

  خ پیروزى ک پیروزى 15

  2225003

  پسرانه

  شهیدبانقلانی

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى دهستان ده پائین روستاى بانقلان

  2251020

  پسرانه

  شهیدنجفی

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى روستاى چالسرا

  2223426

  پسرانه

  مالک اشتر

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى دهستان میش خاص روستاى جعفرآباد

  2383414

  پسرانه

  یاسر

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى روستاى هفت چشمه

  2250550

  پسرانه

  اتحاد

  عادی-دولتی

  شهرک شهیدکشورى

  2233478

  پسرانه

  شهداى گمنام

  عادی-دولتی

  ایلام هانیوان خ حجت

  3347004

  پسرانه

  شهیدایرج طاهرى نسب

  عادی-دولتی

  فتح المبین

  3331059

  پسرانه

  ایثار

  عادی-دولتی

  محله جانبازان خیابان ملک الشعرائ

  2221850

  پسرانه

  شهیدعلی حیدرسرکارى

  عادی-دولتی

  مهدى آباد

  3333243

  دخترانه

  شهیدنیازیان

  عادی-دولتی

  خ عدالت عدالت پشت بیمارستان

  3334007

  دخترانه

  آینده سازان

  عادی-دولتی

  خ ابن سینا

  3331066

  دخترانه

  توحید

  عادی-دولتی

  خ آیت ا 000حیدرى

  3335441

  دخترانه

  حجاب

  عادی-دولتی

  خ شهیدکمرکمرزاده

  33334002

  دخترانه

  حضرت مریم (س )

  عادی-دولتی

  خ شهیدرمضان محمدى

  3350589

  دخترانه

  رباب

  عادی-دولتی

  خ فتح المبین

  31959

  دخترانه

  سارا

  عادی-دولتی

  بلوارشهیدمدرس جنب بنیادمسکن انقلاب اسلامی

  3342016

  دخترانه

  شهیدآذرپیرا

  عادی-دولتی

  میدان خیام خ شهیدرجائی

  3335830

  دخترانه

  شهیدخدامرادى

  عادی-دولتی

  بلوارجمهورى اسلامی جنب دبیرستان خدیجه کبرى (س )

  3350648

  دخترانه

  شهیدربابه کمالی

  عادی-دولتی

  خ شهیدچمران

  3335481

  دخترانه

  شهیداسداله شیرخانی

  عادی-دولتی

  خیابان رزم آوران کوچه حیات سرورى

  3333272

  دخترانه

  شهیدگچی

  عادی-دولتی

  بلوارجنوبی امام (ره )جنب سپاه ناحیه

  3331063

  دخترانه

  شهیدتکبیرى

  عادی-دولتی

  خ خرمشهرک دانش آموز

  3350654

  دخترانه

  معاد

  عادی-دولتی

  خ پیروزى ک پیروزى 15

  2225003

  دخترانه

  وحدت

  عادی-دولتی

  خ پروین اعتصامی

  3350679

  دخترانه

  هاجر

  عادی-دولتی

  خ مسجدصاحب الزمان

  3350582

  دخترانه

  ام کلثوم

  عادی-دولتی

  بلوارمدرس خیابان کوثر

  2222150

  دخترانه

  شهیدمحمدنبی شمسی

  عادی-دولتی

  فرودگاه قدیم

  3335491

  دخترانه

  انقلاب اسلامی

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى دهستان میش خاص روستاى جعفرآباد

  2383414

  دخترانه

  عفت

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى روستاى هفت چشمه

  2250550

  دخترانه

  حضرت رقیه (س )

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى روستاى چالسرا

  2224786

  دخترانه

  نبوت

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى دهستان ده پائین روستاى بانقلان

  2251020

  دخترانه

  مطهر

  عادی-دولتی

  شهرک شهیدکشورى

  2233380

  دخترانه

  خیبر

  عادی-دولتی

  ایلام هانیوان خ حجت

  3350628

  دخترانه

  تزکیه

  عادی-دولتی

  محله رزمندگان

  2220923

  دخترانه

  شهیده مهنازمنوچهرفر

  عادی-دولتی

  جانبازان بلوارابوالفضل کوچه 7

  2221843

  دخترانه

  شهیدعلی محمودیان

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى دهستان ده پائین روستاى مهدى آباد

  3333243

  دخترانه

  بصیرت

  عادی-دولتی

  پشت اداره تعاون

  2230748

  مختلط

  7تیر

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى روستاى فاطمیه

  2251256

  مختلط

  8شهریور

  عادی-دولتی

  حیدرآباد

  2382869

  مختلط

  ایمان

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى دهستان میش خاص روستاى حسین آباد

  2382401

  مختلط

  بلال حبشی

  عادی-دولتی

  میدان امام حسین

  2229049

  مختلط

  سیدالشهدا

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى دهستان میش خاص روستاى بلیین

   

  مختلط

  سیدجمال الدین اسدآبادى

  عادی-دولتی

  چنارباشی

  2382072

  مختلط

  شهیدسلیمی

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى دهستان میش خاص روستاى طولاب

  2383156

  مختلط

  شهیدسنجرى

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى دهستان میش خاص روستاى زردآلوآباد

  2383075

  مختلط

  شهیدچمن گل

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى دهستان میش خاص روستاى چشمه داودى

  2392083

  مختلط

  صابرین

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى دهستان میش خاص روستاى شانکبود

  2392147

  مختلط

  صبرذیفل

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى دهستاى علیشروان روستاى ذیفل

   

  مختلط

  ظفر

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى دهستان میش خاص روستاى داروند

   

  مختلط

  عصمت

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى دهستان میش خاص روستاى کله کبود

   

  مختلط

  نصر

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى دهستان ده پائین روستاى قدس

   

  مختلط

  داوطلبان آزادابتدائی

  عادی-دولتی

  .

   

  مختلط

  بازمانده ازتحصیل ابتدائی ایلام

  عادی-دولتی

  .

   

  مختلط

  منتقل شدگان ومامورین

  عادی-دولتی

  .

   

  مختلط

  دبستان شهیدخدائی

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى روستاى چشمه کبود

  2236248

  مختلط

  دبستان محدثه

  عادی-دولتی

  بخش مرک زى دهستان میش خاص روستاى میدان

   

  مختلط

  دبستان شهداى مکه

  عادی-دولتی

  محمودآباد

  4381

  مختلط

  شهداى پاکل

  عادی-دولتی

  پاکل

  2382131

  پسرانه

  حکیم

  غیردولتی

  خ بلال حبشی کوچه سوم

  3347071

  پسرانه

  غیرانتفاعی دانش

  غیردولتی

  خ عبدالهی پور

  3332527

  پسرانه

  علوى

  غیردولتی

  خ تپه شاهدخ شهیدسلیمانی

  3334695

  پسرانه

  ابوریحان

  غیردولتی

  بلوارسیدالشهداکوچه مطهر

  3330378

  پسرانه

  معلم

  غیردولتی

  میدان شهیدکشورى بلوارمدرس

  3333117

  پسرانه

  فرهنگ

  غیردولتی

  خیابان نواب صفوى 12مترى شهیدباهنر

  3339874

  پسرانه

  امید

  غیردولتی

  خ ابوذرغفارى خ والفجر 8

  3333949

  پسرانه

  درخشان

  غیردولتی

  ایلام بلوارشهیدبهشتی جنب اداره کل پست

  2225060

  پسرانه

  معراج

  غیردولتی

  خ شهداى نوروزى ک محراب

  3346888

  پسرانه

  شهیدفهمیده دانشگاه

  غیردولتی

  چهارراه سعدى خ تختی ک ابوقداره

  3336858

  پسرانه

  دانا

  غیردولتی

  خ خرمشهرک 17

  3335414

  پسرانه

  دبستان غیرانتفاعی حکمت

  غیردولتی

  میدان سعدى

  3336757

  پسرانه

  مهر

  غیردولتی

  میدان کشورى جنب راهنمایی ورانندگی

  3361801

  پسرانه

  امام هادى (ع )

  غیردولتی

  فرهنگیان خیابان شلمچه

  2235791

  پسرانه

  پارسیان

  غیردولتی

  بلوارآزادى آزادى 9

  2220965

  پسرانه

  قلم

  غیردولتی

  خرمشهرنرسیده به میدان مادر

  3354046

  دخترانه

  اندیشه

  غیردولتی

  میدان شهیدکشورى بلوارمدرس

  3333117

  دخترانه

  هدى

  غیردولتی

  خ خرمشهرکوچه هفدهم

  3335414

  دخترانه

  غیرانتفاعی فاطمیه

  غیردولتی

  خ شهیدعبداللهی پورپور

  3332527

  دخترانه

  شهیدفهمیده دانشگاه ایلام

  غیردولتی

  چهارراه سعدى خ تختی ک ابوقداره کل تربیت بدنی

  3336858

  دخترانه

  غیرانتفاعی نور

  غیردولتی

  خ خرمشهرمیدان مادر

  3346992

  دخترانه

  اخلاص

  غیردولتی

  ج صاحب الزمان ک 6

  3335782

  دخترانه

  دبستان سما

  غیردولتی

  ابتداى بلوارمدرس

  3351462

  دخترانه

  ارمغان

  غیردولتی

  بلواربهشتی جنب پست

  2225060

  دخترانه

  شفق

  غیردولتی

  بلوارآزادى آزادى 9

  2220965

  دخترانه

  صدف

  غیردولتی

  ایلام بلوارشهیدمدرس خ بلال حبشی

  3347071

  دخترانه

  ایرانمهر

  غیردولتی

  محله فرهنگیان

  2237502

   
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران