در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول ایلام (در حال بروز رسانی)

   

  جنسیت

  نام

  نوع

  آدرس

  تلفن

  پسرانه

  شهیداشرفی اصفهانی

  عادی-دولتی

  خ جانبازان انقلاب

  3362981

  پسرانه

  شهیدشفیعی

  عادی-دولتی

  چهارراه سعدى خ جهان پهلوان تختی

  3350638

  پسرانه

  فردوسی

  عادی-دولتی

  بلوارجمهورى خ شهیدناصریان

  3333293

  پسرانه

  ابن سینا

  عادی-دولتی

  خ شهیدصدوقی

  5222

  پسرانه

  ابوذرغفارى

  عادی-دولتی

  خ ابن سینا

  3336933

  پسرانه

  دهخدا

  عادی-دولتی

  خ خرمشهر

  3350713

  پسرانه

  چنارى

  عادی-دولتی

  میدان سعدى خیابان تختی

  3335431

  پسرانه

  شهیداحمدکرمی

  عادی-دولتی

  خ ولایت بالاترازمسجدوالی

  3380976

  پسرانه

  شهیدمصطفی خمینی

  عادی-دولتی

  بلوارجمهورى اسلامی خ زاگرس

  3347008

  پسرانه

  فارابی

  عادی-دولتی

  بلوارشهیدمدرس جنب بنیادمسکن

  3342049

  پسرانه

  22بهمن

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى روستاى میدان

  2382654

  پسرانه

  شهیدجمال الدینی

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى روستاى چالسرا

  2223426

  پسرانه

  شهیدهاشمی نژاد

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى روستاى هفت چشمه

  2250211

  پسرانه

  15خرداد

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى روستاى جعفرآباد

  2383709

  پسرانه

  شهیدمدنی

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى روستاى بانقلان

  2251475

  پسرانه

  14خرداد

  عادی-دولتی

  پشت اداره تعاون

  2230748

  پسرانه

  شهداى مهران

  عادی-دولتی

  شهرک شهیدکشورى

  2233695

  پسرانه

  ادب

  عادی-دولتی

  محله رزمندگان میدان گلها

  2220303

  پسرانه

  شهیدلطیف نصرالهی

  عادی-دولتی

  روستاى مهدى آباد

  2235516

  پسرانه

  سعادت

  عادی-دولتی

  محله جانبازان خیابان ملک الشعرائ

  2220253

  دخترانه

  زینب

  عادی-دولتی

  خ آیت ا...حیدرى روبروى بیمارستان امام (ره )

  3350630

  دخترانه

  شهیدصابرى

  عادی-دولتی

  بلوارجنوبی امام خمینی (ره )میدان مقاومت

  3363614

  دخترانه

  گوهرشاد

  عادی-دولتی

  فرودگاه قدیم

  3335491

  دخترانه

  بنت الهدى

  عادی-دولتی

  خ آیت ا...حیدرى

  3380796

  دخترانه

  پیام شهدا

  عادی-دولتی

  بلوارشهیدمدرس جنب بنیادمسکن

  3342016

  دخترانه

  شهادت

  عادی-دولتی

  بلوارجمهورى اسلامی جنب دبیرستان خدیجه کبرى (س )

  33506481

  دخترانه

  ملک الشعرائبهار

  عادی-دولتی

  سبزى آبادخ ملک الشعرابهار

  3335242

  دخترانه

  ام البنین

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى روستاى بانقلان

  2251475

  دخترانه

  حضرت آمنه

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى روستاى میدان

   

  دخترانه

  حدیث

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى روستاى هفت چشمه

  2250609

  دخترانه

  شهیدشیخ محمدى

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى روستاى چالسرا

  2224786

  دخترانه

  پروین

  عادی-دولتی

  خ آیت ا...حیدرى روبروى بیمارستان امام (ره )

  3364636

  دخترانه

  حکیمه

  عادی-دولتی

  خ شهیدرمضان محمدى

  3333165

  دخترانه

  شهیدحسین فهمیده

  عادی-دولتی

  خیابان پیروزى ک 15

  2231808

  دخترانه

  قدسیه

  عادی-دولتی

  شهرک شهیدکشورى

  2233380

  دخترانه

  کوثر

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى روستاى جعفرآباد

  2383709

  دخترانه

  صدیقه کبرى

  عادی-دولتی

  خیابان رزم آوران کوچه حیات سرورى

  3333272

  دخترانه

  ام الحبیبه

  عادی-دولتی

  هانیوان جنب مسجدالنبی

  3347003

  دخترانه

  شمس

  عادی-دولتی

  محله زرمندگان

  2231252

  دخترانه

  شهیدعلیمرادملکی

  عادی-دولتی

  روستاى مهدى آباد

  2235516

  دخترانه

  کرامت

  عادی-دولتی

  محله فرهنگیان خ آیت اله تعمیرکارى کوچه استادشهریار

  2223272

  دخترانه

  ولایت

  عادی-دولتی

  جانبازان بلوارابوالفضل کوچه هفتم

  2236646

  دخترانه

  اسما

  عادی-دولتی

  میدان امام حسین

  2229049

  پسرانه

  رازى

  غیردولتی

  خ تختی

  3336757

  پسرانه

  نورعلی فیض الهی

  غیردولتی

  میدان 22بهمن کوچه مطهر 00

  3336563

  پسرانه

  هدف

  غیردولتی

  خیابان نواب صفوى خ باهنر

  3339317

  پسرانه

  هدایت

  غیردولتی

  فرهنگیان خیابان شلمچه

  2235790

  پسرانه

  علامه بحرالعلوم

  غیردولتی

  خ خرمشهربالاترازدبستان مولوى

  3344519

  پسرانه

  امام حسین (ع )

  غیردولتی

  تپه شاهدخ شهیدسلیمانی

  3334695

  پسرانه

  خیام

  غیردولتی

  میدان کشورى جنب راهنمایی ورانندگی

  3353222

  پسرانه

  علی ابن ابی طالب (ع )

  غیردولتی

  میدان معلم ابتداى خ مبارزان

  2220570

  پسرانه

  شاداب

  غیردولتی

  بلوارساعی جنب پارک کودک

  3331087

  پسرانه

  پویش

  غیردولتی

  خ ابوذرغفارى خ والفجر 8

  3333949

  دخترانه

  ارشاد

  غیردولتی

  خ آیت اله حیدرى ک درخشنده

  3333902

  دخترانه

  نسائ

  غیردولتی

  بلوارامام خمینی ره

  3335017

  دخترانه

  راهنمایی سما

  غیردولتی

  ابتداى بلوارمدرس

  3351461

  دخترانه

  رضوان

  غیردولتی

  محله فرهنگیان

  2237502

  دخترانه

  حرا

  غیردولتی

  خ جمهورى اسلامی

  3350669

   

   
  نظرات کاربران