در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول دخترانه ارومیه

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  متوسطه دوره اول دخترانه اندیشه 2    عادی-دولتی خیابان دانشگاه - پشت مسجد قدس - کوچه قدس 1  
  متوسطه دوره اول دخترانه شهید چهره برقی یک نمونه دولتی خیابان مصطفی خمینی ، کوچه میرزا بخشعلی  
  متوسطه دوره اول دخترانه ادیب 1 یک عادی-دولتی خیابان باکرى -کوچه ساعد 2373844
  متوسطه دوره اول دخترانه بنت الهدی 2 یک عادی-دولتی خ نبوت -کوى فرهنگیان شماره 3 3360399
  متوسطه دوره اول دخترانه بنت الهدی 1 یک عادی-دولتی خ نبوت -کوى فرهنگیان شماره 3 3360399
  متوسطه دوره اول دخترانه بهجت 1 یک عادی-دولتی خ ارک -جنب دبیرستان لعیا 2228630
  متوسطه دوره اول دخترانه پرورش 1 یک عادی-دولتی خ شهیدامینی دره چایی کوچه شهیدنادراکبرزاده 3460199
  متوسطه دوره اول دخترانه سلمان فارسی 1 یک عادی-دولتی بلوارهفده شهریور 2353911
  متوسطه دوره اول دخترانه سلمان فارسی 2 یک عادی-دولتی بلوارهفده شهریور 2353911
  متوسطه دوره اول دخترانه مرضیه 2 یک عادی-دولتی بلوارهفده شهریور خ شهیدصمدزاده 2350120
  متوسطه دوره اول دخترانه مرضیه 1 یک عادی-دولتی بلوارهفده شهریور خ شهیدصمدزاده 2350120
  متوسطه دوره اول دخترانه بدر کوسه آباد 1 یک عادی-دولتی جاده سنتوروستاى کوسه آباد 4834429
  متوسطه دوره اول دخترانه  12بهمن کوکیا یک عادی-دولتی جاده اشنویه روستاى کوکیا 2573545
  متوسطه دوره اول دخترانه شهید باکری ترکمان یک عادی-دولتی کیلومتر17جاده ارومیه مهاباد 4373304
  متوسطه دوره اول دخترانه نرگس بالانج یک عادی-دولتی ارومیه جاده اشنویه نرسیده به روستاى بالانج 2643261
  متوسطه دوره اول دخترانه دیزج دول (2) یک عادی-دولتی روستاى دیزج دول 2443437
  متوسطه دوره اول دخترانه قره آغاج یک عادی-دولتی جاده بالانج روستاى قره آغاج کوه 2533517
  متوسطه دوره اول دخترانه زکیه میاوق  یک عادی-دولتی روستاى میاوق 4362381
  متوسطه دوره اول دخترانه شهدای بند 3 یک عادی-دولتی روستاى بند 3553322
  متوسطه دوره اول دخترانه صفیه امامزاده یک عادی-دولتی بکشلوچاى -روستاى امامزاده 2463389
  متوسطه دوره اول دخترانه مبعث 1 یک عادی-دولتی خ بهشتی خیابان شورا 3448220
  متوسطه دوره اول دخترانه حکیمه 1 یک عادی-دولتی خیابان بهشتی نرسیده به چهارراه برق 3448550
  متوسطه دوره اول دخترانه خیام باراندوز یک عادی-دولتی ارومیه جاده بالانج روستاى باراندوز 2743314
  متوسطه دوره اول دخترانه ریحانه یک عادی-دولتی ارومیه روستاى ریحان آباد 2790416
  متوسطه دوره اول دخترانه شهرک نصر 1 یک عادی-دولتی جاده سنتومحال دول 3460427
  متوسطه دوره اول دخترانه علیزاده گوک تپه 1 یک عادی-دولتی جاده بالانج روستاى گوگ تپه 2263406
  متوسطه دوره اول دخترانه کوشا 1 یک عادی-دولتی بلواروالفجر - 1کوى فرهنگ 2 3366543
  متوسطه دوره اول دخترانه مهدیه 1 یک عادی-دولتی آپادانابلوارشهیدباهنرروبروى آپارتمانها 3440401
  متوسطه دوره اول دخترانه نوح کشتیبان یک عادی-دولتی جاده دریاروستاى کشتیبان 2352577
  متوسطه دوره اول دخترانه مهدیه 2 یک عادی-دولتی آپادانابلوارشهیدباهنرروبروى آپارتمانها 3440401
  متوسطه دوره اول دخترانه طلوع دانش (ر) یک عادی-دولتی خ شهیدبهشتی خ فدک 3443231
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران