در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی ارومیه(2)- استان آذربایجان غربی


  جنسیت

  نام

  ناحیه

  نوع

  آدرس

  تلفن

  دخترانه

  آوا

  یک

  غیردولتی

  ارومیه والفجر 2خ صداوسیماروبروى دانشکده ادبیات

  3361518

  پسرانه

  باقرالعلوم

  دو

  عادی-دولتی

  خ علامه مجلسی خ باقرالعلوم

  2770260

  پسرانه

  بتول

  دو

  عادی-دولتی

  جاده سلماس محله بخش آباد

  2776614

  پسرانه

  جانبازمصیب کاظمی

  دو

  عادی-دولتی

  ارومیه خ ابوذردبستان جانبازمصیب کاظمی

  2776615

  پسرانه

  جهاد

  دو

  عادی-دولتی

  خ میرزاى شیرازى روبروى دخانیات

  2778600

  پسرانه

  حکیم نظامی

  دو

  عادی-دولتی

  خیابان حافظ 1

  2223375

  پسرانه

  راه شهدا

  دو

  عادی-دولتی

  پشت گشتارگاه اسلام آباد 1

  3843310

  پسرانه

  شفیع پور

  دو

  عادی-دولتی

  شهرک فرهنگیان جنوبی

  3822800

  پسرانه

  شهدا

  دو

  عادی-دولتی

  آپادانابلوارشهیدباهنرخ کشاورز

  3827700

  پسرانه

  شهداى خیبر

  دو

  عادی-دولتی

  خ باباساعی جنب نیروگاه

  2750170

  پسرانه

  شهداى مکه

  دو

  عادی-دولتی

  خ پرورش روبروى قرارگاه

  2331765

  پسرانه

  شهداى وکیلی

  دو

  عادی-دولتی

  شهرک فرهنگیان جنوبی

  3822800

  پسرانه

  شهیداحمدفیروزى

  دو

  عادی-دولتی

  خیابان شهیدمطهرى کوچه امیرکبیر

  2771636

  پسرانه

  شهیدحجت گلستانی

  دو

  عادی-دولتی

  چهاربخش خ حجت

  2776065

  پسرانه

  شهیدحسین فهمیده

  دو

  عادی-دولتی

  خ ولیعصرخ 16مترى شهیدنورى

  2778955

  پسرانه

  شهیدروح ا...مغانلو

  دو

  عادی-دولتی

  پشت کشتارگاه کوه جهودان

  2777776

  پسرانه

  عصرانقلاب

  دو

  عادی-دولتی

  خ ولیعصر-کوچه عصرانقلاب

  2776613

  پسرانه

  نویدفتح

  دو

  عادی-دولتی

  خیابان شهرام جنب پارک پامچال

  2354566

  پسرانه

  وحدت

  دو

  عادی-دولتی

  خیابان باباساعی

  2333318

  پسرانه

  جاویدسنگر

  دو

  عادی-دولتی

  ارومیه فلکه مدرس جاده انهرروستاى جاویدسنگر

  3829050

  پسرانه

  شمس الواج

  دو

  عادی-دولتی

  جاده انهرروستاى الواج

  3836640

  پسرانه

  شمس الواج 1

  دو

  عادی-دولتی

  جاده انهرروستاى الواج

  3836640

  پسرانه

  کوثرحاجی پیرلو

  دو

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى روستاى حاجی پیرلو

  2330991

  پسرانه

  مولوى قزل عاشق

  دو

  عادی-دولتی

  ارومیه بخش مرکزى روستاى قزل عاشق

  2583214

  پسرانه

  ولنده علیا

  دو

  عادی-دولتی

  روستاى ولنده علیا

  2452535

  پسرانه

  22بهمن

  دو

  عادی-دولتی

  خیابان خیام شمالی

  2221795

  پسرانه

  شهیداحمدفیروزى

  دو

  عادی-دولتی

  خیابان شهیدمطهرى کوچه امیرکبیر

  2771636

  پسرانه

  شهیدحسین فهمیده

  دو

  عادی-دولتی

  خ ولیعصرخ 16مترى شهیدنورى

  2778955

  پسرانه

  اسلام آباد 1

  دو

  عادی-دولتی

  اسلام آبادکوچه ملارضا

  3843110

  پسرانه

  اسلام آباد 2

  دو

  عادی-دولتی

  اسلام آبادکوچه ملارضا

  3843110

  پسرانه

  امام سجاد(ع )

  دو

  عادی-دولتی

  خیابان 8شهریور

  3825600

  پسرانه

  دانش گنج آباد

  دو

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى روستاى گنج آباد

   

  پسرانه

  عترت

  دو

  عادی-دولتی

  شهرک استادشهریار

  3721015

  پسرانه

  شهداى بالو 1

  دو

  عادی-دولتی

  جاده سلماس روستاى بالو

  3533059

  پسرانه

  پیشداد

  دو

  عادی-دولتی

  فلکه سرگل خ 15خرداد

  2228172

  پسرانه

  امیرکبیر

  دو

  عادی-دولتی

  شهرک ایثارخ آزادى

  3837081

  پسرانه

  کمال طرزیلو 2

  دو

  عادی-دولتی

  فلکه آبیارى روستاى طرزیلو

  3826100

  پسرانه

  دبستان حکیم نظامی

  دو

  عادی-دولتی

  .

   

  دخترانه

  بتول

  دو

  عادی-دولتی

  جاده سلماس محله بخش آباد

  2776614

  دخترانه

  جهاد

  دو

  عادی-دولتی

  خ میرزاى شیرازى

  2775599

  دخترانه

  سعدى

  دو

  عادی-دولتی

  خیابان عطایی کوچه دلگشا

  2236569

  دخترانه

  شهداى خیبر

  دو

  عادی-دولتی

  خ باباساعی جنب نیروگاه

  2781402

  دخترانه

  شهیداصغرزاده

  دو

  عادی-دولتی

  علامه مجلسی

  2776199

  دخترانه

  فاطمه (ع )

  دو

  عادی-دولتی

  خ شهرام کوچه بهار

  2352944

  دخترانه

  لیلا(ع )

  دو

  عادی-دولتی

  پشت بیمارستان دکتربهشتی دبستان لیلا (ع )

  2779061

  دخترانه

  مائده 1

  دو

  عادی-دولتی

  شهرک فرهنگیان خ مرکزى

  3822737

  دخترانه

  مائده 2

  دو

  عادی-دولتی

  شهرک فرهنگیان خ مرکزى

  3822737

  دخترانه

  وحدت

  دو

  عادی-دولتی

  خیابان باباساعی

  2333318

  دخترانه

  هاجر (ع )

  دو

  عادی-دولتی

  خ همافر 1

  2773373

  دخترانه

  جاویدسنگر

  دو

  عادی-دولتی

  ارومیه فلکه مدرس جاده انهرروستاى جاویدسنگر

  3829050

  دخترانه

  حدیثه 1

  دو

  عادی-دولتی

  جاده انهرروستاى الواج

  3830004

  دخترانه

  حدیثه 2

  دو

  عادی-دولتی

  جاده انهرروستاى الواج

  3830004

  دخترانه

  کوثرحاجی پیرلو

  دو

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى روستاى حاجی پیرلو

  2330991

  دخترانه

  مولوى قزل عاشق

  دو

  عادی-دولتی

  ارومیه بخش مرکزى روستاى قزل عاشق

  2583214

  دخترانه

  16آذر

  دو

  عادی-دولتی

  خیابان حافظ 1

  2223375

  دخترانه

  ام البنین

  دو

  عادی-دولتی

  خیابان خرمشهر

  2776612

  دخترانه

  فضیلت

  دو

  عادی-دولتی

  خیابان ولیعصرخ شهیدنورى

  2776611

  دخترانه

  دانش گنج آباد

  دو

  عادی-دولتی

  بخش مرکزى روستاى گنج آباد

   

  دخترانه

  ولنده علیا

  دو

  عادی-دولتی

  روستاى ولنده علیا

  2452535

  دخترانه

  راه شهدا

  دو

  عادی-دولتی

  پشت گشتارگاه اسلام آباد 1

  3843310

  دخترانه

  عترت

  دو

  عادی-دولتی

  شهرک استادشهریار

  3721015

  دخترانه

  شافعی بالو 1

  دو

  عادی-دولتی

  جاده سلماس روستاى بالو

  3532110

  دخترانه

  شافعی بالو 2

  دو

  عادی-دولتی

  جاده سلماس روستاى بالو

  3532110

  دخترانه

  فضیلت

  دو

  عادی-دولتی

  خیابان ولیعصرخ شهیدنورى

  2776611

  دخترانه

  بادکی 2

  دو

  عادی-دولتی

  روستاى بادکی

   

  دخترانه

  دبستان دخترانه عصرانقلاب

  دو

  عادی-دولتی

  خ ولیعصر-کوچه عصرانقلاب

  2776613

  دخترانه

  بصیرت

  دو

  عادی-دولتی

  شهرک ایثارخیابان رسالت

  3856769

  دخترانه

  شهداى مکه

  دو

  عادی-دولتی

  خ پرورش روبروى قرارگاه

  2331765

  دخترانه

  کمال طرزیلو

  دو

  عادی-دولتی

  فلکه آبیارى روستاى طرزیلو

  382610

  پسرانه

  صدیق

  دو

  غیردولتی

  شهرک ولیعصرچهارراه چهارم 16مترى سوم

  3829242

  پسرانه

  غیرانتفاعی الوند

  دو

  غیردولتی

  شهرک فرهنگیان خیابان شمالی کوچه 21

  3825657

  پسرانه

  غیرانتفاعی امیرکبیر

  دو

  غیردولتی

  خیابان جمهورى نرسیده به مسجدعلی بن ابی طالب پلاک 41

  3833113

  پسرانه

  گلهاى زندگی 1

  دو

  غیردولتی

  خ شهیدباهنرکوى کشاورزانتهاى 16مترى

  3824586

  پسرانه

  مولوى

  دو

  غیردولتی

  شهرک فرهنگیان خیابان عارف کوچه 3قطعه 51

  3821500

  پسرانه

  نشردانش

  دو

  غیردولتی

  خیابان مفتح کوچه شهیدنیتی پلاک 112

  3447787

  پسرانه

  مکتب القرآن

  دو

  غیردولتی

  خیابان امام جنب مسجدسردار

  2236595

  پسرانه

  عصرتلاش

  دو

  غیردولتی

  شهرک فرهنگیان خیابان شمالی ک وچه 5پلاک 269

  3823195

  پسرانه

  هادى

  دو

  غیردولتی

  شهرک فرهنگیان کوچه 15

  3828099

  پسرانه

  میثاق

  دو

  غیردولتی

  شهرک استادشهریار

  3720873

  پسرانه

  گلستان

  دو

  غیردولتی

  .

   

  دخترانه

  اعتماد

  دو

  غیردولتی

  بلوارشهیدباهنرفرهنگیان پلاک 2

  3820221

  دخترانه

  بهروش

  دو

  غیردولتی

  شهرک ولیعصر

  3827366

  دخترانه

  راه فروغ

  دو

  غیردولتی

  خ شهرک فرهنگیان شمالی کوچه 25

  3823875

  دخترانه

  شایستگان

  دو

  غیردولتی

  خیابان مفتح کوى شاه محمدى پلاک 5

  3467763

  دخترانه

  گلهاى زندگی 2

  دو

  غیردولتی

  خ شهیدباهنرکوى کشاورزکوچه 2پلاک 9

  3821061

  دخترانه

  بوستان

  دو

  غیردولتی

  خیابان مدنی 2روبروى بنیاد15خرداد

  2225036

  دخترانه

  محدثه

  دو

  غیردولتی

  خیابان 8شهریورکوى پیام

  3821617

  دخترانه

  صبا

  دو

  غیردولتی

  خیابان امینی کوچه بهار

  2224378

  دخترانه

  طلوع علم

  دو

  غیردولتی

  شهرک فرهنگیان اول ایثار

  3833788

  دخترانه

  شقایق

  دو

  غیردولتی

  .

   
  قبلی
  مطالب مرتبط

  مدارس تا فرارسیدن ایام امتحانات باید دایر باشند

  مدارس تا فرارسیدن ایام امتحانات باید دایر باشند

  تهران (پانا) - رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت طبق قانون مدارس تا فرارسیدن ایام امتحانات باید دایر باشند و مدارس برای ارتقای جایگاه علمی و افزایش میانگین نمرات نهایی دانش‌آموزان باید اقدامات موثری را به انجام برسانند.

  |

  ضرورت اجرای طرح «پرستار مدرسه» در مدارس

  ضرورت اجرای طرح «پرستار مدرسه» در مدارس

  تهران (پانا) - دبیرکل خانه پرستار معتقد است که حضور پرستاران در مدارس نقش مهمی در ارتقای سلامت دانش‌آموزان دارد، گفت طرح «پرستار مدرسه» را می‌توان با هدف پیشگیری و ارتقای سلامت دانش‌آموزان در مدارس کشور اجرا کرد‌.

  |

  نظرات کاربران