در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی دخترانه ارومیه

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  ابتدایی دخترانه آزادگان 2 یک عادی دولتی خ والفجر1خ فرهنگ 3361160
  ابتدایی دخترانه آمنه 1 یک عادی دولتی بلوارمدرس خیابان عمار 3467950
  ابتدایی دخترانه اتحادعرشلو 2 یک عادی دولتی ارومیه بلواروالفجرخ میثم 3362692
  ابتدایی دخترانه انعام 1 یک عادی دولتی شیخ تپه شهرک بهدارى 3443834
  ابتدایی دخترانه خدیجه یک عادی دولتی خ امینی اول دره چائی کوچه درجه داران 3448072
  ابتدایی دخترانه دانش 1 یک عادی دولتی ارومیه شهرک فرهنگیان 3663289
  ابتدایی دخترانه راضیه 1 یک عادی دولتی خبابان باکرى چارجی باشی 2228994
  ابتدایی دخترانه رقیه 2 یک عادی دولتی خ باکرى سه راه دانش 2228712
  ابتدایی دخترانه رقیه 1 یک عادی دولتی خیابان باکرى سه راه دانش 2228712
  ابتدایی دخترانه شهیدشکرى 2 یک عادی دولتی خ انوشیروان روبروى صداوسیما 3366940
  ابتدایی دخترانه شهیدپرهیزى 2 یک عادی دولتی خیابان مافی زمینهاى بیت المقدس 2351690
  ابتدایی دخترانه شهیدجهانی یک عادی دولتی خ شیخ شلتوت شاهرخ آباد 2354467
  ابتدایی دخترانه صدیقه کبرى یک عادی دولتی آپادانا)بلوارشهیدباهنرروبروى آپارتمانها 3464318
  ابتدایی دخترانه فجر 2 یک عادی دولتی ارومیه شیخ تپه خ نبوت 3364310
  ابتدایی دخترانه حجاب 1 یک عادی دولتی اسلام آبادانتهاى ک 14 2330353
  ابتدایی دخترانه مبعث 2 یک عادی دولتی خ دکتربهشتی -خیابان شورا 3465428
  ابتدایی دخترانه قره آغاج یک عادی دولتی جاده بالانج روستاى قره آغاج کوه 2533517
  ابتدایی دخترانه نیلوفر 1 یک عادی دولتی ارومیه خ شهیدبهشتی 3442759
  ابتدایی دخترانه نیلوفر 2 یک عادی دولتی ارومیه خ شهیدبهشتی 3442759
  ابتدایی دخترانه میاوق 2 یک عادی دولتی ارومیه جاده دریاروستاى میاوق 2362381
  ابتدایی دخترانه ریحان آباد 2 یک عادی دولتی ارومیه روستاى ریحان آباد 2790416
  ابتدایی دخترانه پیام 1 یک عادی دولتی خیابان کاشانی پشت هنرستان مطهرى 3441310
  ابتدایی دخترانه شقایق 1 یک عادی دولتی بلوار 17شهریورخ صمدزاده 2350122
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران (1)