در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره دوم شهرستان جم

   

  جنسیت مقطع نام نوع آدرس تلفن
  پسرانه متوسطه دوره دوم امام خمینی  غیردولتی بوشهر - شهرستان جم- شهرک توحید- خیابان رودکی -روبروی آتش نشانی  0773-1684290
  دخترانه متوسطه دوره دوم حضرت مریم  عادی دولتی بوشهر شهرستان جم  
  دخترانه متوسطه دوره دوم هاجر  غیردولتی شهرستان جم شهرک توحید-خیابان فردوسی-کوچه شهید شهریاری اول-انتهای کوچه 0773-1684287
  دخترانه متوسطه دوره دوم ریحانة النبی  نمونه دولتی بوشهر-شهرستان جم ، شهرک شهید تندگویان 0773-7688566 
    متوسطه دوره دوم میلاد    بوشهر-شهرستان جم- روستای بهارستان-روبروی مخابرات- 0772-7642416
    متوسطه دوره دوم دکتر شریعتی    بوشهر شهرستان جم  
  نظرات کاربران (2)