در حال بارگذاری ...
  
 • تئوری یادگیری

  در طی قرن گذشته، روانشناسان رشد تلاش زیادی برای یافتن توضیحی پیرامون اینکه کودکان چگونه می آموزند و فکر میکنند کردند و هنوز تفافق عمومی در مورد این مسئله پیچیده وجود ندارد.

  این تئوری کار روانشناسی چون پاولف و اسکینر است.آنها باور داشتند که کودکان کارها را به دلیل پاداش و تنبیه هایی که والدین معلم ها و دیگران به آنها میدهند انجام میدهند.

   

  کودکان یاد میگیرند کت خود را اویزان کنندچون م به آنها لبخند میزنیم و تمجیدشان میکنیم و یاد میگیرند غذا را روی زمین نریزند زیرا به آنها اخم مکنیم و فریاد می زنیم.

   

  اسکینر به این امر دقت داشت که چگونه رفتار و یادگیری را میتوان  به قدمهای کوچکتر تبدیل کرد.

   

  با انجام هر قدم پاداش داده میشود تا نهایتا کل رفتار به صورت یکجا شکل گرفته  و کودک در خواستی که از ان میشود را کامل انجام دهد.

   

  تشویق رفتار خوب تا زمانی که رفتار تکرار شود و بی توجهی به رفتار بد تا تعداد آن کم شود.

   

  پیاژه :

   

  دیدگاه پیاژه

   

  کاملا متفاوت و تازه بودو نگاهارا به سمت رشد کودک متوجه کرد. او بیان کرد که کودکان خود به خود به دلیل میل ذاتی کشف کردن و مهارت پیدا کردن در امور خود می اموزند  و به صورت فعال یادگیری خو را شکل میدهند.

   

  بنابراین بایستی برای آنها مواد و محیط مناسب را فراهم کردتا بتوانند رشد کنند وبا دستهایشان دنیا را کشف کنند.

   

  مراحل رشد از دیدیگاه پیاژه:

   

  سن 0 –2 سالگی   (دوره حسی حرکتی)                    

   

  کودک از طریق حسها و حرکاتش تصویری از دنیا برای خود میسازد.

   

  سن 2-7 سالگی(دوره پیش عملکردی) :

   

  در این مرحله کودکان میاموزند که در باره مفاهیمی که برایشان شکل گرفته صحبت کنند آنها را نقاشی کرده

   

  و یا بنویسند آنها نمیتوانند به صورت منطقی و یا انتساعی فکر کنند(مثلا مفهوم غذا را میفهمند اما صداقت را نه)

   

  آنها خود مهورند و نمیتوانند از دید دیگران به یک مسئله فکر کنند و یا بیشتر از یک جنبه مشکل را ببینند.

   

  سن 7 -11 سالگی(دوره عملکردی):

   

  کودکان توانایی منطقی فکر کردن را به دست آورده و نظرات دیگران را در نظر میگیرند اگرچه هنوز بیشتر مفتهیم عینی را درک میکنند.

   

  سن +11(مرحله عملکردی قرار دادی):

   

  تفکر منطقی کودکان رشد میکند و میتواند به صورت ذهنی فکر کنند از استراتژیها و پروسهای تفکر خود آگاه میشوند.

   

  پیاژه اظهار داشت که چون کودکان میل درونی به یادگیری دارند وقتیکودک از نظر رشدی آماده باشند یه مرحله بعدی می روند بنابراین  نقش بزرگسالان فراهم کردن شرایط و کمک به این انتقال است .

   

  این دیدگاه تاثیر بسیار عمیقی بر نگرش رشد کودکان با مفاهیم آمادگی و یادگیری مکاشفه ای دارد که همچنان در مدارس ابتدایی و مراقبتی اجرا میشود .

   

  البته این توافق وجود دارد که پیاژه تواناییهای کودکان را به دلیل تاثیر زبان در آزمونها پایین تر تخمین زده است و بایستی همپوشانی بین دورهای مختلف را در نظر گرفت.

   

  تئوری سازنده اجتماعی:

   

  ویگوتسکی و برنر به اهمیت تمرینهای فرهنگی تعامل اجتماعی ارتباط و دستورالعملها در یادگیری تاکید کردند.

   

  ویگوتسکی بیان نمود که کودکان از طریق تعامل های اجتماعی که در آنها والدین بزرگسالان  خواهر و برادر بزرگتر و دیگران از کودک حمایت میکنند و یاد میگیرند که مهارتها و دانش را توسعه دهند .

   

  فرد بالغ و آگاه به کودک کمک میکند تا روی تکالیف بماند و او را تشویق میکند برای او مدل میشود مهارتها را کوچکتر میکند و اگر لازم باشد به کودک کمک میکند تا در انجام کار بهتر شود و کمک خود را کمتر کرده و نهایتا کودک مستقل شود.

   

  ویگوتسکی در باره فاصله بین انچه که کودکان میتوانند خودشان انجام دهند و انچه با کمک میتوانند انجام بدهند منطقه پتانسیل  یا رشد اولیه را نام میبرند و بیان میکند که کارهای این منطقه نباید خیلی سخت باشند و همینطور خیلی ساده چون تضعیف روحیه کرده و خسته کننده میشوند.

   

  ویگوتسکی زبان را عامل موثری در توانمند سازی کودک برای سازماندهی پروسه تفکر میدانند و کودک از طریق درونی کردن زبان یاد میگیردکه برنامه ریزی کند ساختار داشته و ارزیابی نماید.

   

   

   

  اختلال عملکرد یکپارچگی حسی ( تدافع لمسی –حساسیت زیاد)

   

   

   

  تدافع لمسی یک عکس المعل بد نسبت به لمس مثل احساس ناراحتی و تمایل به گریز از لمس شدن است .

   

  تحریک لمسی می تواند منجر به واکنشهای هیجانی بیش ازحد، بیش فعالی و سایر اختلالات رفتاری شود.

   

  علت :

   

  علت آن ناشناخته است، اما به احتمال زیاد، تعادل طبیعی بین درک حسها از بین رفته است و در مهار و یا تنظیم حسی اشکال وجود دارد.

   

  مشکلات عبارتند از:

   

  1-حرکت :

   

  -کودک بیش فعالی یا افزایش حرکات دارد .

   

  -کودک به کسی که بصورت تصادفی به او برخورد کن حمله کرده، او را می زند یا با او می جنگد.

   

  -کودک از مکانی که در آن لمس می شود، فرار می کند .

   

  2-حسی:

   

  -اگر کسی کودک را لمس کند کودک آن را پاک کرده و اثر آنرا از بین می برد.

   

  -کودک تماس جسمی با کسانی که دوست دارد را هم با اکراه می پذیرد.

   

  -کودک از دست زدن به بافتهایی مثل شن، خمیر، رنگ انگشتی و سطوحی مثل پتوها، موکت، و یا اسباب بازیها دوری می کند.

   

  -کودک ترجیح می دهد که دست و پاهایش را حتی در هوای گرم بپوشاند .

   

  -در صورت لمس دستها، پا و صورت، واکنش شدید نشان می دهد.

   

  3-شناختی :

   

  -دامنه توجهی کوتاه داشته و حواس او بسیار پرت است .

   

  4-فردی:

   

  -به دلیل نداشتن کنترل روی خود و یا نشان دادن رفتارهای عجیب در حین لمس، سرزنش می شود.

   

  -در حین لمس پرخاشگر بوده، ترسیده و یا احساس ناراحتی می کند.

   

  5-بین فردی:

   

  -ابراز کلامی، ناراحتی و بی علاقگی به فعالیتها

   

  -سرزنش شدن به دلیل رفتارهای اجتماعی نامتعارف

   

  6-مراقبت از خود:

   

  -رسیدگی به ظاهر خود ندارد، صورت نمی شورد ، موها را شانه نمی زند و یا کوتاه نمی کند، مسواک نمی زند و ناخنها را نمی گیرد و در مقابل تمامی این موارد مقاومت می کند .

   

  - از پوشیدن لباسهایی با جنسهای خاص امتناع میکند و لباسهای گشاد را بیشتر دوست دارد.

   

  -معمولا بسیار دیر حاضر میشود و دوست ندارد محیط خانه را ترک کند

   

  -پا برهنه رفتن را دوست ندارد و یا از پوشیدن کفش متنفر است

   

  -مقاومت در مقابل خوردن غذاهای سفت و معمولا گوشت .

   

  درمان بر اساس مدل یکپارچگی حسی :

   

  خزیدن روی شکم یا چهار دست و پا رفتن روی بافتهای مختلف در مسیرهای متنوع

   

  -تقلید حرکت حیوانات در سطحها و بافتهای مختلف مثل :تشکها، پتوها و موکت هایی با جنس های مختلف.

   

  -لمس با فشار از مواد نرم به سفت،

   

  - ساندویچ شدن کودک در بین بافتهای مختلف

   

  -تهیه کارتهایی از جنسهای مختلف مثل : مخمل، پنبه، حوله و ..... و لمس آنها توسط کودک

   

  -فرو بردن دست در مواد مختلف مثل:لوبیا،برنج، پاستا، گندم، شن و .......

   

  -ساختن کاردستی با جنسهای مختلف

   

  - نقاش با انگشت، خمیر بازی و ........

   

  درمان بایستی از نقاطی که کمتر حساس هستند مثل بازوها و یا پشت دست شروع شود و در خلاف جهت رویش مو ماساژ و لمس اتفاق بیافتد .  نوشته شده توسط سارا حاصلی
  مطالب مرتبط

  بهبودکیفیت آموزشی و ارتقای فرایندهای یاددهی - یادگیری

  بهبودکیفیت آموزشی و ارتقای فرایندهای یاددهی - یادگیری

  تهران (پانا) - عضو شورای عالی آموزش و پرورش در ارتباط با طرح شهید کاظمی آشتیانی گفت این طرح به منظور بهبود کیفیت آموزشی و ارتقای فرایندهای یاددهی - یادگیری به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شده است.

  |

  بهترین روش مطالعه ( روش SQ3R ) در ۵ قدم

  بهترین روش مطالعه ( روش SQ3R ) در ۵ قدم

  درس خواندن و آماده شدن برای کنکور و امتحانات نیازمند استفاده از اصولی ترین و بهترین روش مطالعه در دنیا ست. روش SQ3R که به‌عنوان یکی از بهترین روش های صحیح مطالعه در دنیا شناخته شده، شامل 5 مرحله هست که ...

  |

  نظرات کاربران