در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر هریس-استان آذربایجان شرقی


  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  هریس

  سالن ورزشی چندمنظوره خواجه

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خواجه

  هریس

  سالن ورزشی بخشایش

  سایر

  مجموعه ورزشی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شهر بخشایش

  هریس

  سالن ورزشی طرح ریاست جمهوری2

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  هریس -جنب خوابگاه هلال احمر

  هریس

  مجموعه ورزشی روستای سرای

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای سرای

  هریس

  میدان فوتبال بخشایش

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  بخشایش -جنب میدان

  هریس

  طرح ریاست جمهوری 1کلوانق

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شهر کلوانق

  هریس

  سالن ورزشی زرنق

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  زرنق

  هریس

  خواجه

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خواجه -ورودی شهر

  هریس

  سالن ورزشی شهید امینی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  هریس -خ امام

  هریس

  زرنق

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  میدان فوتبال زرنق

  هریس

  هریس

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  هریس - جنب خوابگاه هلال احمر

  هریس

  سالن ورزشی هریس

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  هریس -جنب خوابگاه هلال احمر

  هریس

  مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران هریس

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  هریس

  هریس

  مردانی آذر آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16(

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  هریس

  هریس

  کوثرآموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  خواجه

  هریس

  شهید فهمیده آموزش وپرورش

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  هریس

   

  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران