در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر ماکو-استان آذربایجان غربی


  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  ماکو

  استادیوم امیرکبیر

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  ماکو - خ امام استادیوم امیر کبیر

  ماکو

  بازرگان

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  بازرگان

  ماکو

  شهید محرم زاده

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ماکو - خ امام استادیوم امیر کبیر

  ماکو

  ولیعصر(عج)

  سالنهای سقف بلند

  تا2000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ماکو - شهرک ولیعصر استادیوم ولی عصر

  ماکو

  استادیوم امیرکبیر

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بوکس

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ماکو - خ امام استادیوم امیر کبیر

  ماکو

  استادیوم امیرکبیر(جودو)

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ماکو - خ امام استادیوم امیر کبیر

  ماکو

  استادیوم امیرکبیر(بانوان)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  ماکو

  استادیوم امیرکبیر

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  وزنه برداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ماکو - خ امام استادیوم امیر کبیر

  ماکو

  استادیوم امیرکبیر

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  جایگاه تماشاچی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  ماکو - خ امام استادیوم امیر کبیر

  ماکو

  آقایان

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ماکو- شهرک ولی عصر - جنب سالن 2000 نفری

  ماکو

  نازک علیا

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  پلدشت – روستای نازک علیا

  ماکو

  تازه کند شوط

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  شوط- روستای تازه کند

  ماکو

  داشبند ماکو

  زمینهای ورزشی

  طرح ضربتی روستائی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  ماکو

  قره تپه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  ماکو-روستای قره تپه

  ماکو

  بهلول آباد

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  ماکو روستای بهلول آباد

  ماکو

  استادیوم امیرکبیر(خانه کشتی)

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ماکو - خ امام استادیوم امیر کبیر

  ماکو

  استادیوم امیرکبیر

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  شطرنج

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ماکو - خ امام استادیوم امیر کبیر

  ماکو

  اداره گمرک

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  ماکو

  اداره گمرک بازرگان

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  ماکو

  اعتصامی

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  ماکو

  پیراحمد

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  ماکو

  حسین زاده

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  ماکو

  روستای یولاگلدی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  ماکو روستای یولاگلدی

  ماکو

  روستای تازه کند

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  ماکو

  سالن ورزشی جهادکشاورزی ماکو

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  ماکو

  زمین خاکی فوتبال ماکو بازرگان

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  ادارات دولتی

  روباز

   

  ماکو

  سالن ورزشی چندمنظوره شرکت برق

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  ماکو

  کلیه اماکن ورزشی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  ماکو

  کلیه اماکن ورزشی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

   

  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران