در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر سلماس-استان آذربایجان غربی


  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  سلماس

  شهیدنصیری1

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سلماس- تازه شهر- بلوار آزادی استادیوم شهید نصیری

  سلماس

  مجموعه شهدا

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سلماس - بلوار جمهوری اسلامی استادیوم شهدا

  سلماس

  مجموعه شهدا

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  تنیس روی میز

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سلماس - بلوار جمهوری اسلامی استادیوم شهدا

  سلماس

  مجموعه شهدا(بانوان1)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سلماس- بلوار جمهوری اسلامی، استادیوم شهدا

  سلماس

  مجموعه شهدا

  سالنهای سقف بلند

  تا2000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سلماس - استادیوم شهداء سلماس

  سلماس

  شهیدنصیری

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تازه شهر- بلوار آزادی استادیوم شهید نصیری

  سلماس

  مجموعه شهدا

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سلماس - بلوار جمهوری اسلامی استادیوم شهدا

  سلماس

  مجموعه شهدا

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سلماس - بلوار جمهوری اسلامی استادیوم شهدا

  سلماس

  مجموعه شهدا

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  سلماس - بلوار جمهوری اسلامی استادیوم شهدا

  سلماس

  شهیدنصیری

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  سلماس - تازه شهر - بلوار آزادی استادیوم شهید نصیری

  سلماس

  مجموعه شهدا

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سلماس - بلوار جمهوری اسلامی استادیوم شهدا

  سلماس

  مجموعه شهدا

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  جایگاه تماشاچی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سلماس- بلوار جمهوری اسلامی استادیوم شهداء

  سلماس

  مجموعه شهدا

  سایر

  پایگاه قهرمانی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سلماس - بلوار جمهوری اسلامی استادیوم شهدا

  سلماس

  تازه شهر

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سلماس - تازه شهر- استادیوم تازه شهر

  سلماس

  شهیدنصیری(آقایان)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سلماس - تازه شهر - بلوار آزادی استادیوم شهید نصیری

  سلماس

  مجموعه شهدا(بانوان2)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سلماس - بلوار جمهوری اسلامی استادیوم شهدا

  سلماس

  قره قشلاق

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سلماس – روستای قره قشلاق

  سلماس

  ملحم

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  سلماس – روستای ملحم

  سلماس

   

  سیلاب آموزش پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  سلماس روستای سیلاب

  سلماس

  ملحم آموزش پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  سلماس روستای ملحم

  سلماس

  تمر آموزش پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  سلماس روستای تمر

  سلماس

  شهید مفتح آموزش پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  سلماس مدرسه مفتح

  سلماس

  سمیه آموزش پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  سلماس

  شهید باهنر آموزش پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  سلماس

  معلم آموزش پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  سلماس

  سالن تمرینی جهاد کشاورزی سلماس

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  سلماس

  سالن تمرینی دانشگاه ازاد سلماس

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  سلماس

  کلیه اماکن ورزشی روباز

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات دولتی

  روباز

   

  سلماس

  کلیه اماکن ورزشی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  سلماس

  کلیه اماکن ورزشی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

   

  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران