در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر میاندوآب-استان آذربایجان غربی


  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  میاندوآّب

  باروق

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  میاندوآّب

  استادیوم آزادی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  میاندوآب - استادیوم آزادی

  میاندوآّب

  ولیعصر(عج)

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  میاندوآب - خ تختی

  میاندوآّب

  آقایان

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  میاندوآب - خ ساحلی

  میاندوآّب

  بانوان

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  میاندوآب - جنب سالن 3000 نفری

  میاندوآّب

  استادیوم آزادی

  سایر

  پایگاه قهرمانی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  میاندوآب - استادیوم آزادی

  میاندوآّب

  چالیخمار

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  میاندوآب-روستای چالیخماز

  میاندوآّب

  حاج حسن مکریان

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  میاندوآب- روستای حاج حسن

  میاندوآّب

  للکلو

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  میاندوآب - روستای للکلو

  میاندوآّب

  گل سلیمان آباد

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  میاندوآب – روستای گل سلیمان آباد

  میاندوآّب

  فیروزآباد

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  میاندوآب – روستای فیروزآباد

  میاندوآّب

  گوگ تپه خالصه

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  میاندوآب – روستای گوگ تپه خالصه

  میاندوآّب

  باروق

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  میاندوآب – روستای باروق

  میاندوآّب

  شبیلو

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  میاندوآب – روستای شبیلو

  میاندوآّب

  میاندوآب

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  میاندوآب -روبروی فرمانداری

  میاندوآّب

  استادیوم آزادی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  میاندوآب- استادیوم آزادی

  میاندوآّب

  استادیوم آزادی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  میاندوآب- استادیوم آزادی

  میاندوآّب

  استادیوم آزادی(بانوان)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  میاندوآب - استادیوم آزادی

  میاندوآّب

  ولیعصر(عج)

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  باستانی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  میاندوآب - خ تختی

  میاندوآّب

  چهاربرج

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  میاندوآب - چهار برج - جنب مدرسه بدر

  میاندوآّب

  هفده شهریور

  سالنهای سقف بلند

  تا3500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  میاندوآب - خ دانش

  میاندوآّب

  ولیعصر(عج)

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  میاندوآب - خ تختی

  میاندوآّب

  ولیعصر(عج)

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  میاندوآب - خ تختی

  میاندوآّب

  سالن ورزشی چند منظوره شرکت توزیع برق

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  میاندوآّب

  کارخانه قند

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  میاندوآّب

  مرکز فرهنگی ورزشی هنری بنیاد شهید و ایثارگران

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  میاندوآّب

  سالن 2%نفت آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  میاندوآّب

  شهید باهنر آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  میاندوآّب

  زمین ورزشی مجموعه کارگران میاندوآب

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات دولتی

  روباز

   

  میاندوآّب

  مجموعه ورزشی کارگران میاندوآب

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  میاندوآّب

  کلیه اماکن ورزشی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  میاندوآّب

  کلیه اماکن ورزشی روباز

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات دولتی

  روباز

   

  میاندوآّب

  کلیه اماکن ورزشی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

   

  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران