در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر مهاباد- استان آذربایجان غربی


  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  مهاباد

  سالن کاراته هلال احمر

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  مهاباد

  مجموعه آزادی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مهاباد - چهار راه مولوی مجموعه ورزشی آزادی

  مهاباد

  مجموعه تختی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  تنیس روی میز

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مهاباد - جنب اداره تربیت بدنی مهاباد

  مهاباد

  مجموعه آزادی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  باستانی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مهاباد - چهار راه مولوی مجموعه ورزشی آزادی

  مهاباد

  مجموعه آزادی(کاراته)

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مهاباد - چهار راه مولوی مجموعه ورزشی آزادی

  مهاباد

  مجموعه آزادی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مهاباد - چهار راه مولوی مجموعه ورزشی آزادی

  مهاباد

  مجموعه آزادی(بانوان)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مهاباد - چهار راه مولوی مجموعه ورزشی آزادی

  مهاباد

  مجموعه آزادی

  سالنهای سقف بلند

  تا2000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مهاباد - چهار راه مولوی مجموعه ورزشی آزادی

  مهاباد

  خانه کشتی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مهاباد - کوی کارمندان

  مهاباد

  مجموعه آزادی

  سالنهای رشته های خاص

  ژیمناستیک

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مهاباد - چهار راه مولوی مجموعه ورزشی آزادی

  مهاباد

  مجموعه آزادی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  جایگاه تماشاچی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مهاباد - چهار راه مولوی مجموعه ورزشی آزادی

  مهاباد

  مجموعه آزادی

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مهاباد - چهار راه مولوی مجموعه ورزشی آزادی

  مهاباد

  آقایان

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مهاباد - محله موکریان

  مهاباد

  مجموعه آزادی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  وزنه برداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مهاباد - چهار راه مولو مجموعه ورزشی آزادی

  مهاباد

  مجموعه تختی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بوکس

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مهاباد - جنب اداره تربیت بدنی مهاباد

  مهاباد

  بانوان

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مهاباد- آزادگان

  مهاباد

  گوگ تپه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مهاباد – روستای گوگ تپه

  مهاباد

  قم قلعه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مهاباد - روستای قم قلعه

  مهاباد

  خلیفان

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مهاباد روستا خلیفان

  مهاباد

  کوسه کهریز

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مهاباد روستای کوسه کهریز

  مهاباد

  سالن ورزشی رزمی کاراته هلال احمر

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  مهاباد

  امورآب فاضلاب

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  مهاباد

  اداره آب و فاضلاب

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات دولتی

  روباز

   

  مهاباد

  آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  خلیفان

  مهاباد

  روستای گوی تپه آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  مهاباد

  دارلک آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  مهاباد

  میلاد آموزش پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  مهاباد

  شهید شافعی آموزش پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  مهاباد

  زمین بسکتبال آموزش پرورش

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات دولتی

  روباز

   

  مهاباد

  زمین هندبال آموزش پرورش

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات دولتی

  روباز

   

  مهاباد

  بدنسازی آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  مهاباد

  آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  شطرنج

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  مهاباد

  آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  تنیس روی میز

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  مهاباد

  آموزش پرورش مهاباد

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  مهاباد

  سالن ورزشی جهادکشاورزی مهاباد

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  مهاباد

  سالن ورزشی دانشگاه آزاد مهاباد

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  مهاباد

  مجموعه ورزشی کارگران مهاباد

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  مهاباد

  سالن بندسازی هلال احمر

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  آمادگی جسمانی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  مهاباد

  کلیه اماکن ورزشی روباز

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات دولتی

  روباز

   

  مهاباد

  کلیه اماکن ورزشی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  مهاباد

  کلیه اماکن ورزشی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

   

  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران