در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر خوی -استان آذربایجان غربی  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  خوی

  چایپاره

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  چایپاره- جنب استادیوم فوتبال

  خوی

  امامزاده

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خوی - محله امام زاده

  خوی

  فیرورق

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  فیرورق –اداره تربیت بدنی

  خوی

  امام علی(ع)

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خوی -ایواوغلی

  خوی

  کوچری

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بوکس

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خوی - خ شریعتی

  خوی

  کوچری(جودو1)

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خوی - خ شریعتی

  خوی

  چمران

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  خوی - استادیوم شهید چمران

  خوی

  کوچری

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  شطرنج

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خوی - خ شریعتی

  خوی

  خوی

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  خوی

  چمران

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خوی - بلوار دکتر بهشتی

  خوی

  کوچری

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  تنیس روی میز

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خوی - خ شریعتی

  خوی

  کوچری(2)

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خوی - خ شریعتی

  خوی

  چمران

  سالنهای سقف بلند

  تا3500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خوی - بلوار دکتر بهشتی،استادیوم شهید چمران

  خوی

  چمران

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  وزنه برداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خوی - بلوار دکتر بهشتی

  خوی

  کوچری

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خوی - خ شریعتی

  خوی

  چمران

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  جایگاه تماشاچی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  خوی

  چایپاره

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  چایپاره – اداره تربیت بدنی

  خوی

  کوثر(بانوان)

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خوی -بلوار دکتر بهشتی .استادیوم چمران

  خوی

  شهید درستی

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خوی - بلوار دکتر بهشتی چمران

  خوی

  کوی ولیعصر(عج)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خوی- بلوار دکتر بهشتی .استادیوم چمران

  خوی

  اتحاد

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خوی - بلوار دکتر بهشتی چمران

  خوی

  خوی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  شطرنج

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خوی - کوی بلوار دکتر بهشتی استادیوم شهید چمران

  خوی

  آقایان

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خوی- استادیوم 14 هکتار

  خوی

  بانوان

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خوی - شهرک ولی عصر

  خوی

  مقبل هنرپژوه

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  بوکان- خیابان ورزش استادیوم وحدت

  خوی

  خوی

  سالنهای رشته های خاص

  ژیمناستیک

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خوی- استادیوم 14 هکتار

  خوی

  شهرک ولیعصر

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  خوی -شهرک ولی عصر

  خوی

  قطور

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خوی – روستای قطور

  خوی

  دیزج دیز

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خوی – روستای دیزجدیز

  خوی

  سیه باز

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  خوی – روستای سیه باز

  خوی

  یزدکان

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  خوی – روستای یزدکان

  خوی

  دیزج دیز

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  خوی- روستای دیزج دیز

  خوی

  گوهران

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  خوی- روستای گوهران

  خوی

  وار

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  خوی روستای وار

  خوی

  فیرورق

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  فیرورق

  خوی

  چایپاره(امام علی(ع

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  چایپاره

  خوی

  چایپاره(استادیوم تختی)

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  چایپاره - استادیوم تختی

  خوی

  والیبال بهزیستی

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات دولتی

  روباز

   

  خوی

  تکواندو بهزیستی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  خوی

  مرکز فرهنگی ورزشی هنری بنیاد شهید و ایثارگران

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  خوی

  زمین والیبال مدرسه شبانه روزی شهید دستغیب

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات دولتی

  روباز

   

  خوی

  زمین هندبال مدرسه شهید دستغیب

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات دولتی

  روباز

   

  خوی

  چمن مصنوعی آموزش پرورش

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات دولتی

  روباز

   

  خوی

  شهید سنایی آموزش پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  خوی

  خیرین آموزش پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  خوی

  پوریای ولی

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  خوی سالن ورزشی پوریای ولی آموزش وپرورش

  خوی

  شهید شیرودی

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  خوی سالن ورزشی شهید شیرودی آموزش وپرورش

  خوی

  سالن ورزشی جهاد کشاورزی خوی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  خوی

  زمین چمن فوتبال فیرورق خوی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات دولتی

  روباز

   

  خوی

  مجموعه ورزشی کارگران خوی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات دولتی

  روباز

   

  خوی

  سالن ورزشی کارگران خوی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  خوی

  سالن چند منظوره شرکت برق

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  خوی

  سالن ورزشی هلال احمر خوی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  خوی

  کلیه اماکن ورزشی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  خوی

  کلیه اماکن ورزشی روباز

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات دولتی

  روباز

   

  خوی

  کلیه اماکن ورزشی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

   


  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران