در حال بارگذاری ...
  
 • زیست شناسی عمومی
  معرفی رشته
    محل زیست انسان ها به مطالعه نیاز دارد، و مطالعه و تحصیل در این رشته به صورت تخصصی دارای گرایش های گوناگونی شده است و این گوناگونی تابع انواع و اقسام مختلف موجودات و زیستگاه های مختلفی است که در جهان خلقت موجود می باشد.گیاهان، جانوران، سلول ها، دریا و دیگر موجودات برخی از گرایش های این رشته را تشکیل می دهند، گرایش های رشته زیست شناسی عمومی جهت دبیری زیست شناسی عبارت است از: دبیری، عمومی، علوم گیاهی، علوم جانوری، دریا. رشته زیست شناسی سلولی ملکولی نیز در گرایش های علوم سلولی و ملکولی میکروبیولوژی، ژنتیک و بیوشیمی و بیوفیزیک عرضه می شود.
  در رشته زیست شناسی سلولی ملکولی و زیست شناسی عمومی هر کدام در طول 4 سال عرضه می گردد.

    
  سطوح رشته

  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- آباده   check.jpg    
  آزاد- آمل   check.jpg    
  آزاد- اردکان   check.jpg    
  آزاد- اسلام آباد غرب   check.jpg    
  آزاد- اصفهان   check.jpg    
  آزاد- ایلام   check.jpg    
  آزاد- بم   check.jpg    
  آزاد- بیجار   check.jpg    
  آزاد- بیرجند   check.jpg    
  آزاد- پاکدشت   check.jpg    
  آزاد- تالش   check.jpg    
  آزاد- تبریز   check.jpg    
  آزاد- تربت حیدریه   check.jpg    
  آزاد- تفت   check.jpg    
  آزاد- تهران   check.jpg    
  آزاد- جهرم   check.jpg    
  آزاد- خرمشهر   check.jpg    
  آزاد- رزن   check.jpg    
  آزاد- زابل   check.jpg    
  آزاد- زنجان   check.jpg    
  آزاد- زنگی آباد   check.jpg    
  آزاد- ساری   check.jpg    
  آزاد- ساوه   check.jpg    
  آزاد- شاهین شهر   check.jpg    
  آزاد- شبستر   check.jpg    
  آزاد- شهرضا   check.jpg    
  آزاد- شهرکرد   check.jpg    
  آزاد- شیراز   check.jpg    
  آزاد- فریدون شهر   check.jpg    
  آزاد- فسا   check.jpg    
  آزاد- قائن   check.jpg    
  آزاد- قم   check.jpg    
  آزاد- گلپایگان   check.jpg    
  آزاد- گناباد   check.jpg    
  آزاد- گیلانغرب   check.jpg    
  آزاد- مرند   check.jpg    
  آزاد- مشهد   check.jpg    
  آزاد- میبد   check.jpg    
  آزاد- نجف آباد   check.jpg    
  آزاد- نقده   check.jpg    
  آزاد- نهاوند   check.jpg    
  آزاد- کرج   check.jpg    
  آزاد- کرمان   check.jpg    
  آزاد-ابهر   check.jpg    
  آزاد-اردبیل   check.jpg    
  آزاد-اردستان   check.jpg    
  آزاد-ارومیه   check.jpg    
  آزاد-بندر عباس   check.jpg    
  آزاد-خوی   check.jpg    
  آزاد-همدان   check.jpg    
  اراک   check.jpg    
  ارومیه   check.jpg    
  الزهرا تهران   check.jpg    
  بابلسر check.jpg      
  بوعلی سینا همدان   check.jpg    
  تبریز   check.jpg    
  تربیت معلم سبزوار   check.jpg    
  تهران   check.jpg    
  خوارزمی   check.jpg    
  زابل   check.jpg    
  زنجان   check.jpg    
  شهیدچمران اهواز   check.jpg    
  شیراز   check.jpg    
  صنعتی اصفهان   check.jpg    
  علوم وفنون دریایی خرمشهر   check.jpg    
  محقق اردبیلی اردبیل   check.jpg      درس های رشته


  آز تشریح و ریخت شناسی گیاهی

  آز زیست شناسی جانوری

  آز زیست شناسی گیاهی

  آز فیزیولوژی جانوری 3

  آزمایشگاه ایمونولوژی

  آزمایشگاه اکوفیزیولوژی گیاهی

  آزمایشگاه اکولوژی عمومی

  آزمایشگاه اکولوژی گیاهی

  آزمایشگاه بافت شناسی جانوری

  آزمایشگاه بافت و جنین شناسی

  آزمایشگاه باکتریولوژی 1

  آزمایشگاه باکتریولوژی 2

  آزمایشگاه بیوشیمی

  آزمایشگاه بیوشیمی 1

  آزمایشگاه بیوشیمی 2

  آزمایشگاه تشریح و مرفولوژی گیاهی

  آزمایشگاه جانور شناسی 1

  آزمایشگاه جانور شناسی 2

  آزمایشگاه جلبک شناسی

  آزمایشگاه جنین شناسی

  آزمایشگاه حشره شناسی

  آزمایشگاه ریتزایی و اندام زایی

  آزمایشگاه زیست شناسی (گیاه – جانور) 2

  آزمایشگاه زیست شناسی انگل

  آزمایشگاه زیست شناسی جانوری

  آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی

  آزمایشگاه زیست شناسی ملکولی

  آزمایشگاه زیست شناسی ک – ج 1

  آزمایشگاه زیست شنای سلولی و ملکول

  آزمایشگاه ژنتیک

  آزمایشگاه ژنتیک 1

  آزمایشگاه ژنتیک 2

  آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 1

  آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 2

  آزمایشگاه شیمی 1

  آزمایشگاه شیمی 2

  آزمایشگاه شیمی آلی 1

  آزمایشگاه شیمی آلی 2

  آزمایشگاه شیمی عمومی

  آزمایشگاه فیزیولژی جانوری 1

  آزمایشگاه فیزیولژی جانوری 2

  آزمایشگاه فیزیولژی جانوری 3

  آزمایشگاه فیزیولژی گیاهی 1

  آزمایشگاه فیزیولژی گیاهی 2

  آزمایشگاه فیزیولژی مقایسه ای

  آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

  آزمایشگاه فیزیولوی گیاهی

  آزمایشگاه فیزیک

  آزمایشگاه فیزیک 1

  آزمایشگاه فیزیک 2

  آزمایشگاه فیزیک عمومی 2

  آزمایشگاه قارچ شناسی

  آزمایشگاه میکرو بیولوژی 2

  آزمایشگاه میکروبیولژی صنعتی

  آزمایشگاه میکروبیولژی عمومی

  آزمایشگاه میکروبیولژی محیطی

  آزمایشگاه میکروبیولژی کاربردی

  آزمایشگاه میکروبیولوزی مواد

  آزمایشگاه میکروبیولوژی 1

  آزمایشگاه میکروبیولوژی غذایی

  آزمایشگاه کشت سلول و بافت جانوری

  آزمایشگاه جانور شناسی 2

  آمار زیستی

  آمار زیستی عملی

  آنالیز رشد

  آنتی بیوتیکها و مکانیسم عمل آنها

  آنزیمولوژی

  اپیدمیولوژی میکروبها

  اثر کار و ورزش

  از گیاهان دارویی و مفردات پزشکی

  ازدیاد گیاهان

  اصول رده بندی گیاهان

  اصول روشهای رده بندی گیاهان

  اصول قارچ شناسی

  انتقال مواد

  اندام زایی مهره داران

  انقلاب اسلامی و ریشه های آن

  ایمنی شناسی

  ایمنی شناسی پیشرفته

  ایمونولوژی

  اکوفیزیولوژی

  اکوفیزیولوژی گیاهی

  اکولوژی پوششهای گیاهی

  اکولوژی جانوری

  اکولوژی عملی

  اکولوژی عمومی

  اکولوژی گیاهی

  اکولوژی میکرو ارگانیسم ها

  اکولوژی و تکامل رفتار

  بافت شناسی

  بافت شناسی جانوری

  بافت شناسی و جنین شناسی

  باکتری شناسی اختصاصی و بیماریهای باکتریایی

  باکتری شناسی عمومی

  باکتریولوژی 1

  برنامه نویسی کامپیوتر

  بیماریهای گیاهی

  بیوتکنولوژی

  بیوتکنولوژی میکروبی

  بیوسیستماتیک تکمیلی

  بیوسیستماتیک جانوری

  بیوسیستماتیک جانوری تکمیلی

  بیوسیستماتیک جانوری مقدماتی

  بیوشیمی

  بیوشیمی 1 و 2

  بیوشیمی 2

  بیوشیمی تکمیلی

  بیوشیمی فیزیک

  بیوفیزیک

  بیوفیزیک سلولی

  بیولوژی ملکولی و تکامل

  پایان نامه

  پرتوزئولژی

  پرنده شناسی

  تاریخ اسلام

  تازه های فیزیولوژی گیاهی

  تالوفیتها

  تاکسونومی جدید

  تحول و تکامل در گیاهان

  تربیت بدنی 2

  تربیت بدنی 1

  تشریح تکوینی مقایسه ای مهره داران

  تشریح مقایسه ای گیاهان آوندی

  تشریح مقایسه ای مهره داران

  تشریح و مرفولوژی گیاهی

  تشریح و ریخت شناسی گیاهی

  تغذیه معدنی

  تمایز سلولهای جانوری

  تنظیم بیان ژن

  تنوع زیستی

  تولید مثل و جنسیت

  تکامل

  تکامل موجودات زنده

  جانور شناسی 1

  جانور شناسی 2

  جذب و انتقال

  جغرافیای جانوری

  جغرافیای گیاهی

  جلبک شناسی

  جنین شناسی

  جنین شناسی مقایسه ای جانوران

  حشره شناسی

  خاک شناسی

  رابطه آب و خاک و گیاه

  رده بندی فیلوژنتیک

  رشد و نمو پیشرفته

  رشد و نمو گیاهی

  رفتار شناسی

  روشها و ابزارهای ویژه علوم جانوری

  رونویسی و ترجمه

  ریاضی 1

  ریاضی 2

  ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان

  زبان خارجه

  زمین شناسی

  (زیست شناسی انگلها (توری و عملی

  زیست شناسی پرتوی

  زیست شناسی پرتوی تکمیلی

  زیست شناسی تکوینی جانوری

  زیست شناسی تکوینی گیاهان

  زیست شناسی جانوری

  زیست شناسی سلولی

  زیست شناسی سلولی پیشرفته

  زیست شناسی سلولی تکمیلی

  زیست شناسی سلولی و مولکولی

  زیست شناسی گیاهی

  زیست شناسی گیاهی و جانوری 1

  زیست شناسی گیاهی و جانوری 2

  زیست شناسی ملکولی

  زیست شناسی ملکولی تکمیلی

  زیست شناسی ملکولی و تکامل

  زیست شناسی سلولی و ملکولی عملی

  ژنتیک

  ژنتیک 1

  ژنتیک 2

  ژنتیک انسانی

  ژنتیک تکمیلی

  ژنتیک تکوینی

  ژنتیک گیاهی

  ژنیتک پروکاریوتها

  ساختار دی ان ا و همانندسازی

  سمینار

  سیتوژنتیک

  سیستماتیک گیاهی 1

  سیستماتیک گیاهی 2

  سیستماتیک گیاهی 3

  شیمی 1

  شیمی 2

  (شیمی آلی (نظری، عملی

  شیمی آلی 1

  شیمی آلی 2

  فارسی عمومی

  فتوسنتز

  فلور ایران

  فیزیولوژی تنش ها

  فیزیولوژی تغذیه بیوانرژتیک

  فیزیولوژی تولید مثل

  فیزیولوژی جانوری

  فیزیولوژی جانوری 1

  فیزیولوژی جانوری 2

  فیزیولوژی جانوری 3

  فیزیولوژی خواص

  فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی

  فیزیولوژی سازش

  فیزیولوژی عصب و عضله

  فیزیولوژی غشای سلولی

  فیزیولوژی گیاهی

  فیزیولوژی گیاهی 1

  فیزیولوژی گیاهی 2

  فیزیولوژی گیاهی 3

  فیزیولوژی مقایسه ای

  فیزیولوژی میکرو ارگانیسم ها

  فیزیولوژی ورزش

  فیزیک

  فیزیک 1

  فیزیک 2

  فیزیک الکترونیک

  فیزیلوژی جانوری تکمیلی

  قارچ شناسی

  قارچ شناسی تکمیلی

  قارچهای بیماری زا

  گونه و گونه زایی

  گیاهان دارویی و مفرادات پزشکی

  لیمنولوژی

  مباحث ویژه

  مبارزه با علفهای هرز

  مبانی زیست شناسی تکوینی

  مبانی سلولی و ملکولی رشد و نمو

  مبانی کامپیوتر

  متابولیسم در کشت سلول و بافت

  متابولیسم گیاهی

  متابولیسم گیاهی پیشرفته

  متمم جانورشناسی

  متمم سیستماتیک گیاهی

  متون اسلامی

  متون زیست شناسی

  معارف اسلامی 2

  مهندسی ژنتیک

  میروسکپی الکترونی نظری عملی

  میکروبیلوژی 2

  میکروبیولوژی 2

  میکروبیولوژی آب و پسابها

  میکروبیولوژی خاک

  میکروبیولوژی دریاها

  میکروبیولوژی صنعتی

  میکروبیولوژی صنعتی پیشرفته

  میکروبیولوژی عمومی

  میکروبیولوژی غذایی

  میکروبیولوژی گیاهی

  میکروبیولوژی محیطی

  میکروبیولوژی مواد غذایی

  میکروبیولوژی و بهداشت محیط زیست

  میکروبیولوژی کاربردی

  میکروسکوپ الکترونی

  میکوز

  مکانیسم سلولی و ملکولی سرطان

  مکانیسم عمل تنظیم کننده های رشد

  مکانیسم عمل هورمونها

  مکانیسم عمل هورمونهای گیاهی

  نور و آندوکرینولوژی

  نور و فیزیولوژی رفتار

  هالوفیتها

  ویروس شناسی

  ویروس شناسی پیشرفته

  ویروس شناسی عمومی

  ویروسهای حیوانی

  یاخته شناسی و بافت شناسی مقایسه ای

  کارگاه کامپیوتر

  کشت سلول و بافت

  کشت سلول و بافت جانوری

  کشت سلول و بافت گیاهی

   

   

   


   


  صنعت و بازار کار
    فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مراکز آموزشی و پژوهشی ، سطوح دبیرستانی و آزمایشگاهی ، مراکز بهداشتی و درمانی ، واحدهای تولیدی که در زمینه علوم زیستی فعالیت دارند ، به کار مشغول شوند.
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران