در حال بارگذاری ...
  
 • زمین شناسی
  معرفی رشته
    بجاست قبل از معرفی رشته زمین شناسی درباره زمین ، مطالبی را هرچند تکراری ، مرور کنیم.
  ساختمان زمین که روی آن را صخره ها و کوه های مرتفع و اقیانوس های عمیق دربرگرفته لایه رویی اش حدود 50 کیلومتر و قطر هسته بیرونی 2000 کیلومتر و قطر هسته درونی 1300 کیلومتر می باشد. هسته بیرونی از آهن و نیکل تشکیل شده که وجود این دو فلز میدان های مغناطیسی کره زمین را پدید آورده است.
    رشته زمین شناسی به فارغ التحصیلان خود همین زمین را می شناساند . زمینی که نسبت به سایر کرات آسمانی هیچ هم به حساب نمی آید ، راز و رمز هایی دارد که باید برای شناخت آن واحدهای دانشگاهی را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت.
  به لحاظ فراوانی منابع طبیعی در کشور و وجود ذخائر با ارزش در اعماق زمین ، دانش زمین شناسی از نظر علمی و اقتصادی دارای ارزش های ویژه ای است و نقش موثری را در زمینه شناخت منابع معدنی ، اکتشاف ، بهره برداری از آنها و به طور اخص منابع نفتی دارد.
  این رشته ارتباط بسیار نزدیکی با علوم زیستی و شیمی داشته و استفاده از نقشه های ماهواره ای ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی و نقشه برداری در آن واجد اهمیت زیادی می باشد.
  بسیاری از علوم از جمله آب ، خاک و هواشناسی و جغرافیا در ارتباط تنگاتنگ با علوم زمین هستند. تحصیل در این رشته شرایط جسمانی مناسب را می طلبد چون داوطلب باید قادر باشد واحدهایی را که عمدتا در صحرا و بیابان انجام می شود را با موفقیت طی کند .
  امکان ادامه تحصیل تا سطوح عالی دکترای تخصصی در گرایش های مختلف این رشته در کشور وجود دارد.

    
  سطوح رشته

  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  ارومیه   check.jpg    
  بندرعباس   check.jpg    
  بوعلی سینا همدان   check.jpg    
  بیرحند   check.jpg    
  تبریز   check.jpg    
  تهران   check.jpg    
  خرم آباد   check.jpg    
  خوارزمی   check.jpg    
  زاهدان   check.jpg    
  زنجان   check.jpg    
  شهیدچمران اهواز   check.jpg    
  شیراز   check.jpg    
  صنعتی اصفهان   check.jpg      درس های رشته


  آبهای زیرزمینی

  آتشفشان شناسی

  آزمایشگاه شیمی آلی

  آزمایشگاه شیمی عمومی

  آزمایشگاه فیزیک پایه 1

  آزمایشگاه فیزیک پایه 2

  آمار و احتمال

  ارزیابی سازنده های نفت دار

  اصول اکتشافات ژئوفیزیکی

  اصول حفاریهای چاه های نفت

  اصول فسیل شناسی گیاهی

  انقلاب اسلامی و ریشه های ان

  بلور شناسی نوری

  بلور شناسی هندسی

  بیوستر اتیگرافی

  پالئواکولوژی

  پالینولوژی

  پالینولوژی 1

  پایان نامه

  پتروفابریک

  پترولوژی

  پترولوژی تجربی

  پترولوژی سنگهای آذرین 1

  پترولوژی سنگهای آذرین 2

  تاریخ اسلام

  تحلیل حوضه ها

  تحلیل ساختاری

  تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی

  تربیت بدنی 2

  ترمودینامیک

  تهیه نقشه های زمین شناسی معدن

  جمعیت و تنظیم خانواده

  چینه سازی

  چینه سازی ایران

  چینه شناسی

  چینه شناسی سکانسی

  دیاژنیز 1

  دیرینه شناسی 1 ماکروفسیل

  دیرینه شناسی 2 میکروفسیل

  دیرینه شناسی گیاهی

  رادیوکریستالوگرافی

  رسوب شناسی

  رسوب شناسی پیشرفته

  روشهای غیر میکروسکوپ شناسی

  ریاضی 1

  ریاضی عمومی 2

  ریاضیات 2

  زئوشیمی

  زبان تخصصی زمین شناسی

  زبان خارجی

  زبان فارسی

  زمین ساخت تکتونیک 3

  زمین شناسی اقتصادی

  زمین شناسی ایران

  زمین شناسی تاریخی

  زمین شناسی تحت الدرضی

  زمین شناسی دریائی

  زمین شناسی زیر زمینی

  زمین شناسی ساختمانی

  زمین شناسی ساختمانی کاربردی

  زمین شناسی صحرائی

  زمین شناسی فیزیکی

  زمین شناسی محیط زیست

  زمین شناسی نفت

  زمین شناسی نفت پیشرفته

  ژئوشیمی

  ژئوشیمی آلی

  ژئوشیمی ایزوتوپهای پایدار

  ژئوشیمی پیشرفته

  ژئوشیمی رسوبی

  ژئوشیمی کانسارهای گرمایی

  ژئوفیزیک

  ژئوفیزیک کاربردی

  ژئوکرونولوژی

  سایز موتکنونیک

  سنگ شناسی آذرین

  سنگ شناسی دگرگونی

  سنگ شناسی رسوبی

  سنگ شناسی رسوبی 1 کربناتها

  سنگ شناسی رسوبی 2 غیر کربنا

  سنگ شناسی رسوبی پیشرفته

  شیمی عمومی 1

  شیمی عمومی 2

  عملیات زمین شناسی ایران

  فارسی

  فتوژنولوژِی

  فسیل شناسی بی مهرگان

  فسیل شناسی گیاهی

  فسیل شناسی گیاهی پیشرفته

  فسیل شناسی مهره داران

  فیزیک پایه 1

  فیزیک پایه 2

  فیزیک عمومی 1

  فیزیک عمومی 2

  ماگماتیسم و تکتونیک صفحه ای

  ماگماتیسم و دگرگونی ایران

  مبانی زمین شناسی مهندسی

  مبانی مهندسی نفت

  مبانی کامپیوتر

  متون اسلامی

  محیط های رسوبی

  محیط های رسوبی پیشرفته

  محیطهای رسوبی

  معارف اسلامی 2

  مینرالوگرافی

  میکروفاسیس پیشرفته

  میکروفسیل 2 غیر فرامینیقر 1

  میکروفسیل پیشرفته 1

  مکانیک خاک

  مکانیک سنگ

  نقشه برداری و نقشه کشی

  کارگاه کامپیوتر

  کامپیوتر

  کامپیوتر در زمین شناسی

  کانسارهای آذرین و دگرگونی

  کانسارهای رسوبی

  کانی شناسی

  کانی شناسی رسها

   

   

   


  صنعت و بازار کار
    مراکز آموزشی – پژوهشی ، سطوح دبیرستانی و آزمایشگاه هایی که درباره زمین تحقیقات می کنند ، مراکز تحقیقاتی جغرافیایی ، مراکز نقشه برداری ، معادن و برخی مراکز نفتی ، مکان هایی هستند که به فارغ التحصیلان این رشته ، امکان جذب را می دهند.
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران