در حال بارگذاری ...
  
 • مدارک پزشکی  معرفی رشته
    دانش آموز عزیز ، رشته مدارک پزشکی از رشته های تازه تاسیس دانشگاه های ایران است.
  خلاصه و مفید کار این رشته ایجاد توانائی در دانشجویانی است که می خواهند مدارک پزشکی بیمارستان ها، مرکز بهداشتی درمانی و مراکز بهداشتی جهان را به منظور استفاده در امور پژوهشی و آموزشی بصورت علمی نگهداری کنند به عنوان مثال در نگهداری مدارک پزشکی از بیماران و سانحه دیدگان و گروه های مختلف در جامع که دچار آسیب های جسمی و معلولیت هستند آمارهای مفید و ارزنده ای وجود دارد که می تواند برای برنامه ریزان و مجریان حکومت و وزارتخانه های مربوطه مفید باشد.
  حداکثر طول دوره این رشته 3 سال است.

    
  سطوح رشته


  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اردبیل check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ارومیه check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اصفهان check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اهواز check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بندرعباس check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی زاهدان check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی سمنان check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شیراز check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مازندران- ساری check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مشهد check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کاشان check.jpg      


  درس های رشته


  آشنایی با کامپیوتر 1

  آمار حیاتی مقدماتی 1

  آناتومی عمومی

  اخلاق اسلامی

  اخلاق و مقررات حرفه ای

  اصول مدیریت بیمارستان

  اصول و روش های بایگانی

  اطلاعات پزشکی

  انگل و قارچ شناسی

  بایگانی پزشکی

  بهداشت محیط بیمارستان

  تنظیم خانواده

  روانشناسی 1

  ریاضیات پایه

  زبان تخصصی 1

  زبان تخصصی 2

  زبان عمومی

  شاخص های بهداشتی

  فارسی عمومی

  فیزیولوژی

  کدگذاری بیمارها

  کلیات پزشکی 2

  کلیات زیستی

  ماشین نویسی

  مبانی جمعیت شناسی

  مدارک پزشکی 1

  مدارک پزشکی 1 و 2

  مددکاری اجتماعی

  معارف اسلامی 1

  میکروب و ویروس شناسی

  کارآموزی

   کاربرد کامپیوتر

   


  صنعت و بازار کار
    فارغ التحصیلان این دوره قادر خواهند بود که مسئولیت هر یک از قسمتهای پذیرش، مدارک پزشکی و آمار و کدگذاری بیماریها را در بیمارستانها بعهده بگیرند.
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران