در حال بارگذاری ...
  
 • مددکاری اجتماعی
  معرفی رشته
    پیچیدگی و دشواریهای امروز بشر و شرایط خاص جامعه و فشارهای روانی اجتماعی ناشی از زندگی پر هیاهوی قرن حاضر، ارائه خدمات و اقدامات اجتماعی در جهت استحکام خانواده و جامعه ای سالم، حرفه مددکاری را به صورت یک نیاز اجتماعی مطرح کرده است.
  بررسی علل ناهنجاریها و کج رفتاریهای اجتماعی، عواملی که در کارکردهای اجتماعی افراد، گروهها اثر می گذارد، رفاه اجتماعی اقشار و گروههای آسیب دیده و آسیب پذیر همچنین اداره امور موسسات و مراکز مددکاری و مشاوره ای ایجاب می کند تا جامعه نسبت به آموزش و پرورش مددکارانی مجهز به علم و دانش تخصص و تعهد اهتمام ورزد.
  تعمیق مهارتهای حرفه ای و آگاهی از مسائل اجتماعی و تحقیق و پژوهش حرفه ای اولویتی است که یک مددکار اجتماعی باید به آن بپردازد. تأکید این دوره بر تربیت افراد متعهد و مسئول است که بتواند منطبق با اصول و فنون علمی و حرفه ای پاسخگوی نیازهای افراد جامعه به خدمات مددکاری باشند.
  تعریف و هدف:
  مددکاری اجتماعی عبارت از مجموعه ای متشکل از تدابیر و مشاوره و فعالیتهای حرفه ای است که در قالب نهادها، سازمانها و موسسات رفاهی توانبخشی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی عرضه می شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد و اقشار جامعه زمینه بهزیستی رشد و تعالی آنها را فراهم آورد.
  - تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز جامعه در زمینه مددکاری اجتماعی.
  - تلفیق علم و عمل در روشهای نوین حرفه ای مددکاری اجتماعی و انطباق آن با اصول، ارزشها و فلسفه مددکاری اجتماعی در بینش مکتب متعالی اسلام و منطبق بر مسائل انسانی و اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی ایران.
  - تقویت موسسات و مراکز مددکاری و مشاوره ای

    
  سطوح رشته


  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- خمینی شهر   check.jpg    


  درس های رشته


  جمعیت شناسی

  آشنایی با روشهای مددکاری

  اصول علم اقتصاد

  اصول علم سیاست

  اصول و فنون مشاوره و راهنمایی

  اقتصاد ایران

  انحرافات و آسیب شناسی

  بررسی مسائل اجتماعی ایران با تأکید بر تغییرات

  بهداشت خانواده وپیشگیری از تولد کودکان عقب مانده

  پروژه تحقیقاتی

  تامین اجتماعی

  تغذیه و بهداشت

  توانبخشی گروههای خاص

  جامعه شناسی روستایی

  جامعه شناسی شهری و توسعه

  حقوق خانواده

  رشد و آسیب پذیری در مراحل مختلف زندگی 1

  رشد و آسیب پذیری در مراحل مختلف زندگی 2

  روانشناسی اجتماعی

  روانشناسی بالینی

  روانشناسی مرضی

  روش شناسی پژوهش در مددکاری

  ریاضیات پایه و آمار

  زبان تخصصی

  مأخذشناسی اسلام

  مبانی جامعه شناسی

  مبانی روان شناسی

  مبانی مردم شناسی

  مبانی و اصول توانبخشی

  مبانی مددکاری اجتماعی

  مبانی مدیریت و امور اداری

  مبانی و حقوق کار

  مبانی و خط مشی های رفاه اجتماعی

  مددکاری جامعه ای 1

  مددکاری جامعه ای 2 با تاکید به طراحی و اجرای طرحها

  مددکاری فردی 1

  مددکاری فردی 2

  مددکاری گروهی 1 (با تاکید بر پویایی گروه)

  مددکاری گروهی 2

  مدیریت سازمانهای رفاه اجتماعی

  مشاوره ژنتیک

  نظریه های جامعه شناسی

  نهاد خانواده و خدمات مددکاری

  کارآموزی در عرصه مددکاری جامعه ای

  کارآموزی در عرصه مددکاری فردی

  کارآموزی در عرصه مددکاری گروهی

  کاربرد آمار در مددکاری اجتماعی

  کلیات برنامه ریزی اجتماعی- اقتصادی

   


  صنعت و بازار کار
    افرادی که در دوره کارشناسی مددکاری را بگذرانند قار خواهند بود با بهره گیری از فعالیتهای حرفه ای- تخصصی در سه زمینه زیر خدمات خود را به جامعه عرضه نمایند.
  مددکاری فردی:
  ارائه خدمات حرفه ای به افراد و خانواده ها تا روابط اجتماعی سالمتر و موثرتری را دارا شده و قادر شوند با بهره گیری از استعدادها توانمندیها، امکانات درونی و بیرونی خود و جامعه به حداکثر رشد مادی و تعالی معنوی و رضامندی حاصل از آن دست یافته و به صورت مستقل و خودکفا و با کارآیی بیشتر به زندگی خویش ادامه دهند.
  مددکاری جامعه ای:
  توسعه و تعمیم خدمات مددکاری اجتماعی در جوامع مختلف به منظور تامین نیازهای اجتماعی، فرهنگی رفاهی از طریق بسیج نیروها و جلب مشارکتهای عمومی و بهره گیری از استعدادها و نیروهای موجود جامعه.
  مددکاری گروهی:
  ارائه خدمات مددکاری گروهی به افراد به منظور رشد استعدادها ظرفیتها و قابلیتها با بهره گیری از روابط و فعل و انفعالات گروهی است تا اعضاء قادر شوند بر مسائل و مشکلات خود فائق آمده بنحو مطلوب تری از عهده وظایف و مسئولیتهای فردی و اجتماعی برآیند.
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران